حمید رضا پور افخمی

(کارشناس خرید میلگرد)

حمید رضا پور افخمی

تجربه تان در تماس با کارشناس چطور بود؟!

با به اشتراک گذاشتن تجربیات و نظراتتان ، ما را در خدمات رسانی بهتر یاری کنید.