آهن آنلاین

آهن آنلاین

  ورق سیاه برشی ساختمانی ۸  اکسین اهواز بنگاه تهران   

قیمت :

هر کیلوگرم 64,500 ریال

صدور آنی پیش فاکتور در کمتر از 30 دقیقه

مشخصات کالا
ضخامت 8
ابعاد عرض 2000
واحد کیلوگرم
بنگاه بنگاه تهران
مشخصات کالا
یک هفته اخیر
یک ماه اخیر
سه ماه اخیر

به همین راحتی خرید کنید

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.

درخواست خرید | تماس با شماره 54712-021
صدور پیش فاکتور | در کمتر از ۳۰ دقیقه
نحوه تسویه | به صورت نقدی و اعتباری
کنترل کیفیت | و بازرسی توسط کارشناسان
بارگیری و حمل | و ارسال به مقصد
تسویه نهایی | باقی مانده پرداختی