آهن آنلاین

آهن آنلاین

  ورق سیاه برشی ساختمانی ۵۰  اکسین اهواز بنگاه تهران   

قیمت :

هر کیلوگرم 66,900 ریال

صدور آنی پیش فاکتور در کمتر از 30 دقیقه

مشخصات کالا
ضخامت 50
ابعاد عرض 2000
واحد کیلوگرم
بنگاه بنگاه تهران
مشخصات کالا
یک هفته اخیر
یک ماه اخیر
سه ماه اخیر

به همین راحتی خرید کنید

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.

درخواست خرید | تماس با شماره 54712-021
صدور پیش فاکتور | در کمتر از ۳۰ دقیقه
نحوه تسویه | به صورت نقدی و اعتباری
کنترل کیفیت | و بازرسی توسط کارشناسان
بارگیری و حمل | و ارسال به مقصد
تسویه نهایی | باقی مانده پرداختی