آهن آنلاین

آهن آنلاین

تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   نرمال کارخانه

قیمت :

هر کیلوگرم 60,000 ریال

صدور آنی پیش فاکتور در کمتر از 30 دقیقه

مشخصات کالا
سایز 27
حالت 12 متری
واحد کیلوگرم
محل تحویل کارخانه
مشخصات کالا
یک هفته اخیر
یک ماه اخیر
سه ماه اخیر

به همین راحتی خرید کنید

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.

درخواست خرید | تماس با شماره 54712-021
صدور پیش فاکتور | در کمتر از ۳۰ دقیقه
نحوه تسویه | به صورت نقدی و اعتباری
کنترل کیفیت | و بازرسی توسط کارشناسان
بارگیری و حمل | و ارسال به مقصد
تسویه نهایی | باقی مانده پرداختی