نوع و کد کابل کابل افشان،NYA
ساختارکابل نوع هادی : سیم مفتولی که به سیم خشک و سیم تک لا نیز معروف می باشد، از یک رشته نازک مسی ( هادی مسی نرم شده )تشکیل شده است .

نوع روکش :پی وی سی

رنگ روکش : قابل تولید طبق درخواست مشتری

محدوده دمایی -۳۰ C تا ۷۰+ C
ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ولت برای هادی های تا سطح مقطع mm1

۷۵۰/۴۵۰ولت برای هادی های با سطح مقطع بیشتر از ۱

ولتاژ آزمون سطخ ولتاژ ۵۰۰/۳۰۰ ولت:۲۰۰۰ولت متناوب به مدت ۵ دقیقه

سطح ولتاژ۷۵۰/۴۵۰ ولت : ۲۵۰۰ ولت متناوب به مدت ۵ دقیقه

استاندارد (IEC 60227 ، ISIRI (607)05،۰۱ ISIRI (607
کاربرد مناسب برای کابل کشی افقی و ارسال اطلاعات در مسافت های دور و نقاط خشک و سر پوشیده ، جهت نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیر زمینی ، تابلو های فرمان ، ماشین آلات ، تجهیزات همچنین جهت استفاده در روشنایی ساختمان های مسکونی و تجاری.

لازم به ذکر است قرار این نوع سیم ها در داخل لوله و زیر گچ مجاز میباشد.

لیست قیمت کابل افشان آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  2
کابل افشان ۰٫۵ *۲  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.75
  2
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲  آرین ابهر
متر
  0.75
  2
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲  افشار نژاد
متر
  0.75
  2
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  0.75
  3
کابل افشان ۰٫۷۵ *۳  افشار نژاد
متر
  0.75
  3
کابل افشان ۰٫۷۵ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  0.75
  4
کابل افشان ۰٫۷۵ *۴  آرین ابهر
متر
  0.75
  4
کابل افشان ۰٫۷۵ *۴  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  2
کابل افشان ۱ *۲  آرین ابهر
متر
  1
  2
کابل افشان ۱ *۲  افشار نژاد
متر
  1
  2
کابل افشان ۱ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  1
  3
کابل افشان ۱ *۳  آرین ابهر
متر
  1
  3
کابل افشان ۱ *۳  افشار نژاد
متر
  1
  3
کابل افشان ۱ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  1
  4
کابل افشان ۱ *۴  آرین ابهر
متر
  1
  4
کابل افشان ۱ *۴  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  2
کابل افشان ۱٫۵ *۲  آرین ابهر
متر
  1.5
  2
کابل افشان ۱٫۵ *۲  افشار نژاد
متر
  1.5
  2
کابل افشان ۱٫۵ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  1.5
  3
کابل افشان ۱٫۵ *۳  آرین ابهر
متر
  1.5
  3
کابل افشان ۱٫۵ *۳  افشار نژاد
متر
  1.5
  3
کابل افشان ۱٫۵ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  1.5
  4
کابل افشان ۱٫۵ *۴  آرین ابهر
متر
  1.5
  4
کابل افشان ۱٫۵ *۴  افشار نژاد
متر
  1.5
  4
کابل افشان ۱٫۵ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  1.5
  5
کابل افشان ۱٫۵ *۵  آرین ابهر
متر
  1.5
  5
کابل افشان ۱٫۵ *۵  البرز الکتریک نور
متر
  1.5
  7
کابل افشان ۱٫۵ *۷  آرین ابهر
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  2
کابل افشان ۲٫۵ *۲  آرین ابهر
متر
  2.5
  2
کابل افشان ۲٫۵ *۲  افشار نژاد
متر
  2.5
  2
کابل افشان ۲٫۵ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  2.5
  3
کابل افشان ۲٫۵ *۳  آرین ابهر
متر
  2.5
  3
کابل افشان ۲٫۵ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  2.5
  4
کابل افشان ۲٫۵ *۴  آرین ابهر
متر
  2.5
  4
کابل افشان ۲٫۵ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  2.5
  5
کابل افشان ۲٫۵ *۵  آرین ابهر
متر
  2.5
  5
کابل افشان ۲٫۵ *۵  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  2
کابل افشان ۴ *۲  آرین ابهر
متر
  4
  2
کابل افشان ۴ *۲  افشار نژاد
متر
  4
  2
کابل افشان ۴ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  4
  3
کابل افشان ۴ *۳  آرین ابهر
متر
  4
  3
کابل افشان ۴ *۳  افشار نژاد
متر
  4
  3
کابل افشان ۴ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  4
  4
کابل افشان ۴ *۴  آرین ابهر
متر
  4
  4
کابل افشان ۴ *۴  افشار نژاد
متر
  4
  4
کابل افشان ۴ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  4
  5
کابل افشان ۴ *۵  آرین ابهر
متر
  4
  5
کابل افشان ۴ *۵  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  2
کابل افشان ۶ *۲  آرین ابهر
متر
  6
  2
کابل افشان ۶ *۲  افشار نژاد
متر
  6
  2
کابل افشان ۶ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  6
  3
کابل افشان ۶ *۳  آرین ابهر
متر
  6
  3
کابل افشان ۶ *۳  افشار نژاد
متر
  6
  3
کابل افشان ۶ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  6
  4
کابل افشان ۶ *۴  آرین ابهر
متر
  6
  4
کابل افشان ۶ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  6
  5
کابل افشان ۶ *۵  آرین ابهر
متر
  6
  5
کابل افشان ۶ *۵  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  2
کابل افشان ۱۰ *۲  آرین ابهر
متر
  10
  2
کابل افشان ۱۰ *۲  افشار نژاد
متر
  10
  2
کابل افشان ۱۰ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  10
  3
کابل افشان ۱۰ *۳  آرین ابهر
متر
  10
  3
کابل افشان ۱۰ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  10
  4
کابل افشان ۱۰ *۴  آرین ابهر
متر
  10
  4
کابل افشان ۱۰ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  10
  5
کابل افشان ۱۰ *۵  آرین ابهر
متر
  10
  5
کابل افشان ۱۰ *۵  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  2
کابل افشان ۱۶ *۲  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16 35
  3
کابل افشان ۱۶ ۳۵ *۳  آرین ابهر
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  3
کابل افشان ۱۶ *۳  آرین ابهر
متر
  16
  3
کابل افشان ۱۶ *۳  افشار نژاد
متر
  16
  3
کابل افشان ۱۶ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  16
  4
کابل افشان ۱۶ *۴  آرین ابهر
متر
  16
  4
کابل افشان ۱۶ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  16
  5
کابل افشان ۱۶ *۵  آرین ابهر
متر
  16
  5
کابل افشان ۱۶ *۵  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  3
کابل افشان ۲۵ *۳  آرین ابهر
متر
  25
  3
کابل افشان ۲۵ *۳  آرین ابهر
متر
  25
  3
کابل افشان ۲۵ *۳  افشار نژاد
متر
  25
  3
کابل افشان ۲۵ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  25
  4
کابل افشان ۲۵ *۴  آرین ابهر
متر
  25
  4
کابل افشان ۲۵ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  25
  5
کابل افشان ۲۵ *۵  آرین ابهر
متر
  25
  5
کابل افشان ۲۵ *۵  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  3
کابل افشان ۳۵ *۳  آرین ابهر
متر
  35
  3
کابل افشان ۳۵ *۳  افشار نژاد
متر
  35
  3
کابل افشان ۳۵ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  35
  4
کابل افشان ۳۵ *۴  آرین ابهر
متر
  35
  4
کابل افشان ۳۵ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  35
  5
کابل افشان ۳۵ *۵  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50 25
  3
کابل افشان ۵۰ ۲۵ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  3
کابل افشان ۷۰ *۳  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  3
کابل افشان ۲٫۵ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  4
کابل افشان ۴ *۴  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  3
کابل افشان ۱۰ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35 16
  3
کابل افشان ۳۵ ۱۶ *۳  ابهر
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35 70
  3
کابل افشان ۳۵ ۷۰ *۳  آرین ابهر
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35 16
  3
کابل افشان ۳۵ ۱۶ *۳  ابهر
متر
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار انواع کابل در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی انواع کابل آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_cable

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870