پروفیل محصولات

لیست قیمت پروفیل

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

اخبــار

لوله مانیسمان

23 ساعت پیش

گریتینگ

4 روز پیش

اسلب

1 هفته پیش

خواص آلومینیوم

1 هفته پیش

آلومینیوم

1 هفته پیش

آهن

2 هفته پیش

نوسانات قیمت استنلس استیل

4 هفته پیش

قصه فروش

1 ماه پیش

موارد و فاکتور های تعیین کننده و تاثیر گذار در قیمت فولاد

2 ماه پیش

چرا آهن آنلاین؟؟؟

2 ماه پیش

پروفیل

پروفیل 2

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

4543 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۵۰۷   جهان    ۶ متری کارخانه

507
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
4544 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۵۰۸   جهان    ۶ متری کارخانه

508
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
4545 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۵۰۹   جهان    ۶ متری کارخانه

509
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
0039 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۱۰*۲۰   جهان    ۶ متری کارخانه

10*20
2
6 متری
کارخانه
+ 62,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
0046 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۲۰*۲۰   جهان    ۶ متری کارخانه

20*20
2
6 متری
کارخانه
+ 62,100 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
0047 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۲۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه

20*30
2
6 متری
کارخانه
+ 61,950 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
0048 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۳۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه

30*30
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
3390 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۴۰*۲۰   جهان    ۶ متری کارخانه

40*20
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
0052 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۴۰*۴۰   جهان    ۶ متری کارخانه

40*40
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
2697 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۴۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه

40*80
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
4558 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۵۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه

50*30
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
3885 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۵۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه

50*50
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
3384 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۶۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه

60*30
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
3385 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۶۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه

60*60
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰
3379 فروش ویژه

پروفیل ۲  ۸۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه

80*80
2
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۰

پروفیل

پروفیل 2.5

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

3411 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۵۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

50*50
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۲
3414 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

60*30
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۲
0096 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

80*40
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۲
2856 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۹۰*۹۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

90*90
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۲
2762 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

100*100
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۲

پروفیل

پروفیل 3

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

3406 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۴۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه

40*40
3
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳
3400 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۵۰*۵۰   یاران    ۶ متری کارخانه

50*50
3
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳
0004 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۶۰*۶۰   یاران    ۶ متری کارخانه

60*60
3
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳
2717 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۸۰*۸۰   یاران    ۶ متری کارخانه

80*80
3
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳
3405 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۸۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه

80*40
3
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳
3397 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۹۰*۹۰   یاران    ۶ متری کارخانه

90*90
3
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳
0148 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۱۰۰*۱۰۰   یاران    ۶ متری کارخانه

100*100
3
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳
0043 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۱۲۰*۱۲۰   یاران    ۱۲متری کارخانه

120*120
3
12متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳
2855 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۱۴۰*۱۴۰   یاران    ۱۲متری کارخانه

140*140
3
12متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۳

پروفیل

پروفیل 4

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

0009 فروش ویژه

پروفیل ۴  ۸۰*۴۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه

80*40
4
6 متری
کارخانه
+ 61,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۴
5352 فروش ویژه

پروفیل ۴  ۸۰*۶۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه

80*60
4
6 متری
کارخانه
+ 61,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۴
0007 فروش ویژه

پروفیل ۴  ۹۰*۹۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه

90*90
4
6 متری
کارخانه
+ 61,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۴
0150 فروش ویژه

پروفیل ۴  ۱۲۰*۱۲۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه

120*120
4
12متری
کارخانه
+ 61,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۴
2764 فروش ویژه

پروفیل ۴  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه

140*140
4
12متری
کارخانه
+ 61,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۲۴

پروفیل

پروفیل 2.5

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

3417 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

40*40
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۱:۴۳
3418 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

50*30
2.5
6 متری
کارخانه
+ 62,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۲:۱۳
3415 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۶۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

60*60
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۱:۴۳
3410 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۷۰*۷۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

70*70
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۱:۴۳
3409 فروش ویژه

پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۸۰   صدرا    ۶ متری کارخانه

80*80
2.5
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۱:۴۲

پروفیل

پروفیل 3

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

0005 فروش ویژه

پروفیل ۳  ۷۰*۷۰   یاران    ۶ متری کارخانه

70*70
3
6 متری
کارخانه
+ 61,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۲:۰۱

پروفیل

پروفیل 4

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

0011 فروش ویژه

پروفیل ۴  ۶۰*۶۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه

60*60
4
6 متری
کارخانه
+ 61,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۱:۵۷
0010 فروش ویژه

پروفیل ۴  ۷۰*۷۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه

70*70
4
6 متری
کارخانه
+ 61,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۱:۵۷
3274 فروش ویژه

پروفیل تهران ۴**۵۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری

100*50
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۰۶-۱۲:۴۷
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگرام مشاهده صفحه
اشتراک گذاری