پروفیل صنعتی محصولات

لیست قیمت پروفیل صنعتی

سفارش انواع پروفیل صنعتی در سایز و ابعاد مختلف با کیفیت جوش بالا و تولید شده از ورق فولاد مبارکه. بهترین پیشنهاد قیمت با توجه به محل تخلیه شما ارائه میگردد.چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

اخبــار

لوله مانیسمان

23 ساعت پیش

گریتینگ

4 روز پیش

اسلب

1 هفته پیش

خواص آلومینیوم

1 هفته پیش

آلومینیوم

1 هفته پیش

آهن

2 هفته پیش

نوسانات قیمت استنلس استیل

4 هفته پیش

قصه فروش

1 ماه پیش

موارد و فاکتور های تعیین کننده و تاثیر گذار در قیمت فولاد

2 ماه پیش

چرا آهن آنلاین؟؟؟

2 ماه پیش

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 5

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

6018 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۶۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه

60*60
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
4804 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۷۰*۷۰   جهان    ۶ متری کارخانه

70*70
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
2776 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه

80*80
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
4748 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۴۰   جهان    ۶ متری کارخانه

80*40
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
2838 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه

80*60
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
2777 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۹۰*۹۰   جهان    ۶ متری کارخانه

90*90
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
2778 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۰۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه

100*50
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۱
2818 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۰۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه

100*100
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۱
2820 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۲۰*۱۲۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

120*120
5
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۱
2823 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۴۰*۱۴۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

140*140
5
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۱
3737 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۵۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه

150*100
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۱
2779 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۵۰*۱۵۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

150*150
5
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۱
2827 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۶۰*۱۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه

160*160
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۱
2780 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۸۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه

180*100
5
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
3987 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۱۸۰*۱۸۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

180*180
5
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
4583 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۵  ۲۰۰*۱۰۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

200*100
5
12متری
کارخانه
+ 60,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 6

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

2782 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۷۰*۷۰   جهان    ۶ متری کارخانه

70*70
6
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
2783 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۸۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه

80*80
6
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
2834 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۹۰*۹۰   جهان    ۶ متری کارخانه

90*90
6
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
2836 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۰۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه

100*50
6
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
2837 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۰۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه

100*100
6
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
2821 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۲۰*۱۲۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

120*120
6
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
2832 فروش ویژه

پروفیل تهران ۱۰*۱۶۰*۱۶۰ شاخه ۶ متری

140*140
6
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۲
2788 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۴۰*۱۴۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه

140*140
6
6 متری / 12 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۳
2835 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۵۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه

150*100
6
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
2833 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۵۰*۱۵۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

150*150
6
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
2831 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۶۰*۱۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه

160*160
6
6 متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
3660 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه

180*180
6
6 متری / 12 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۳
2790 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۱۸۰*۱۸۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

180*180
6
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
2781 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۲۰۰*۱۰۰   جهان    ۱۲متری کارخانه

200*100
6
12متری
کارخانه
+ 59,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۳
2791 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۲۰۰*۲۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه

200*200
6
6 متری / 12 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۳
3662 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۶  ۳۰۰*۳۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه

300*300
6
6 متری / 12 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۳

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 8

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

2789 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۸  ۱۴۰*۱۴۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه

140*140
8
6 متری / 12 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۳
3875 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۸  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه

180*180
8
6 متری / 12 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۳
2792 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۸  ۲۰۰*۲۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه

200*200
8
6 متری / 12 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۳
2793 فروش ویژه

پروفیل صنعتی ۸  ۳۰۰*۳۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه

300*300
8
6 متری / 12 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۳

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 5

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

2816 فروش ویژه

پروفیل تهران ۵*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری

90*90
5
6 متری
بنگاه تهران
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۰۶-۱۲:۴۷
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگرام مشاهده صفحه
اشتراک گذاری