لیست قیمت مش و رابیتس آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
مش تهران ۶  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
41,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
مش تهران ۸  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
38,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
37,200 
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
37,200 
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
37,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  400gr
رابیتس ۴۰۰gr  رابیتس تهران  نُه ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
45,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  600 gr
رابیتس ۶۰۰ gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
53,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  770gr
رابیتس ۷۷۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
59,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  880gr
رابیتس ۸۸۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
66,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  900gr
رابیتس ۹۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
68,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1000gr
رابیتس ۱۰۰۰gr  رابیتس تهران  ۱۰۰۰ gr    بنگاه تهران
برگ
70,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  700gr
رابیتس ۷۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  800gr
رابیتس ۸۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  850gr
رابیتس ۸۵۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
60,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  650gr
رابیتس ۶۵۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  820gr
رابیتس ۸۲۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
64,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  860gr
رابیتس ۸۶۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  700gr
رابیتس ۷۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
برگ
40,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  650gr
رابیتس ۶۵۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  400gr
رابیتس ۴۰۰gr  رابیتس تهران  نُه ستون    بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
مش تهران ۱۲  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
مش تهران ۱۴  چشمه۱۵*۱۵
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  900gr
رابیتس ۹۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
برگ
49,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1100gr
رابیتس ۱۱۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
55,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  600 gr
رابیتس ۶۰۰ gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  500gr
رابیتس ۵۰۰gr  رابیتس تهران  یازده ستون   
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  820gr
رابیتس ۸۲۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
37,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  850gr
رابیتس ۸۵۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  800gr
رابیتس ۸۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  520gr
رابیتس ۵۲۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  560gr
رابیتس ۵۶۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون   
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  710gr
رابیتس ۷۱۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون   
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  450gr
رابیتس ۴۵۰gr  رابیتس تهران  نُه ستون    بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
تهران 8  25*چشمه25
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
  
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  3
مش تهران ۳  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
24,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4
مش تهران ۴  چشمه۵*۵
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  590gr
رابیتس ۵۹۰gr  رابیتس تهران  نُه ستون   
کیلوگرم
16,800 
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

نوید وطن دوست : مدیر گروه

نوید وطن دوست

مدیر گروه

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998

مرتضی سیفی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مرتضی سیفی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 614
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100277

مسعود شجاع : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مسعود شجاع

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 697
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100477