لوله استنلس استیل صنعتی محصولات

لیست قیمت لوله استنلس استیل صنعتی

فروش و ارائه قیمت به روز انواع لوله صنعتی استنلس استیل تولید کشورهای چین،ایران و تایوانی به صورت شاخه های 6 متری به همراه خدمات برش،جوشکاری، وخم کاری. امکان آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

اخبــار

لوله مانیسمان

23 ساعت پیش

گریتینگ

4 روز پیش

اسلب

1 هفته پیش

خواص آلومینیوم

1 هفته پیش

آلومینیوم

1 هفته پیش

آهن

2 هفته پیش

نوسانات قیمت استنلس استیل

4 هفته پیش

قصه فروش

1 ماه پیش

موارد و فاکتور های تعیین کننده و تاثیر گذار در قیمت فولاد

2 ماه پیش

چرا آهن آنلاین؟؟؟

2 ماه پیش

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(اینچ)

رده

آلیاژ

حالت

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

7029 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

4 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4133 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

1 1/4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۵
7290 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱۰ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

10 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 850,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۷
7031 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

12 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 850,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
7030 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۸ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

8 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 850,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
7346 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱۸ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

18 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 810,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۷
7347 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۵ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

5 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 820,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۷
4132 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

1 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۵
4757 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

1 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
7123 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

1 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4580 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۵
4758 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
5192 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4600 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۵
5235 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4754 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

1 1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4753 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

1 1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
5157 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

1 1/2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4078 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱/۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 790,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۵
4756 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱/۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 790,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4076 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱/۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

1/2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 810,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۵
6214 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

1 1/4 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
5021 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

1 1/4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4752 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

2 1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
5193 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

2 1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
6215 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

3 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4601 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

3 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 780,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
8190 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

3 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۷
5156 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳/۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

3/4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 790,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4755 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳/۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

3/4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 790,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4949 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳/۴ اینچ  رده ۳۰۴  ۸۰ 

3/4 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
+ 810,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4938 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۵ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

5 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4077 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۵ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

5 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۵
4861 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۶ اینچ  رده ۳۰۴  ۱۰ 

1 1/4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۶
4585 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۶ اینچ  رده ۳۰۴  ۴۰ 

1 1/4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
+ 800,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۰:۲۵

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(اینچ)

رده

آلیاژ

حالت

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

6940 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳/۴ اینچ  رده ۳۱۶  ۸۰ 

3/4 اینچ
80
316
6 متری
شاخه
+ 1,030,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
6941 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۸۰ 

2 اینچ
80
316
6 متری
شاخه
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
6944 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۴ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

4 اینچ
40
316
6 متری
شاخه
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
6946 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۸۰ 

1 1/2 اینچ
80
316
6 متری
شاخه
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
4866 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

1 1/2 اینچ
40
316
6 متری
متر
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
6939 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

1 1/4 اینچ
40
316
6 متری
شاخه
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
8419 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۳۱۶  ۸۰ 

1 1/4 اینچ
80
316
6 متری
متر
+ 1,030,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
8357 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۸۰ 

2 1/2 اینچ
80
316
6 متری
شاخه
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
6942 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

2 1/2 اینچ
10
316
6 متری
شاخه
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
6943 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

3 اینچ
40
316
6 متری
شاخه
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹
6945 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۵ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

5 اینچ
10
316
6 متری
شاخه
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۱۹

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

سایز(اینچ)

رده

آلیاژ

حالت

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

6697 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

1/2 اینچ
40
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,000,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
6696 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

1/2 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,000,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
6694 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

1 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
4825 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

1 1/4 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
7432 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

2 اینچ
40
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
8194 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۸ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

8 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,040,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۹
5931 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۸ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

8 اینچ
40
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,040,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۹
8193 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱۰ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

10 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,040,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
7059 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳ اینچ  رده ۳۱۶  ۸۰ 

3 اینچ
80
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
8209 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

12 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,040,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
7060 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۲۰ 

12 اینچ
20
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,050,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
6698 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱۶ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

16 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,040,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
8192 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲۰ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

20 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,030,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
6956 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ اینچ  رده ۳۱۶  ۸۰ 

1 اینچ
80
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
7067 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

1 اینچ
40
316
6 متری
کیلوگرم
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
6695 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

2 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
4111 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۴ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

4 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
4823 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

1 1/2 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
4944 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۸۰ 

1/2 اینچ
80
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
8418 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳/۴ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

3/4 اینچ
40
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,000,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
8257 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

2 1/2 اینچ
40
316
6 متری
کیلوگرم
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
5928 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

3 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 990,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
6272 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳/۴ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

3/4 اینچ
40
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
5929 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۶ اینچ  رده ۳۱۶  ۱۰ 

1 1/4 اینچ
10
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۸
7433 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۶ اینچ  رده ۳۱۶  ۴۰ 

1 1/4 اینچ
40
316
6 متری
کیلوگرم
+ 1,020,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۹

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 310

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

سایز(اینچ)

رده

آلیاژ

حالت

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

8352 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۱ اینچ  رده ۳۱۰  ۱۰ 

1 اینچ
10
310
6 متری
کیلوگرم
+ 1,300,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
7298 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۲ اینچ  رده ۳۱۰  ۱۰ 

2 اینچ
10
310
6 متری
کیلوگرم
+ 1,300,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
8349 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳ اینچ  رده ۳۱۰  ۱۰ 

3 اینچ
10
310
6 متری
کیلوگرم
+ 1,300,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
8351 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۴ اینچ  رده ۳۱۰  ۱۰ 

4 اینچ
10
310
6 متری
کیلوگرم
+ 1,300,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
8350 فروش ویژه

لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۵ اینچ  رده ۳۱۰  ۱۰ 

5 اینچ
10
310
6 متری
کیلوگرم
+ 1,300,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۰:۵۷
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگرام مشاهده صفحه
اشتراک گذاری