لیست قیمت فلنچ اسلیپون آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1
فلنچ اسلیپون   “۱   ملسی  کلاس۱۵۰  فولادی بنگاه تهران
عدد
 
  "3
فلنچ اسلیپون   “۳   ملسی  کلاس۱۵۰  فولادی بنگاه تهران
عدد
 
  "2
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۲   فولادی  
عدد
 
  "4
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۴   فولادی  
عدد
 
  "5
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۵   فولادی  
عدد
 
  "6
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۶   فولادی  
عدد
 
  "8
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۸   فولادی  
عدد
 
  " 1/2 1
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۱   فولادی  
عدد
 
  " 1/2 2
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۲   فولادی  
عدد
 
  " 1/4 1
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۴ ۱   فولادی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  "5
فلنچ اسلیپون   “۵   مشهد  کلاس۱۵۰  فولادی بنگاه تهران
عدد
  10
  "2
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۲   فولادی  
عدد
  10
  "3
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۳   فولادی  
عدد
  10
  "4
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۴   فولادی  
عدد
  10
  "6
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۶   فولادی  
عدد
  10
  "8
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۸   فولادی  
عدد
  10
  " 1/2 2
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۲   فولادی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  "10
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۱۰   فولادی  
عدد
  15
  "12
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۱۲   فولادی  
عدد
  15
  "18
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۱۸   فولادی  
عدد
  15
  "20
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۲۰   فولادی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  "1
فلنچ اسلیپون ۲۰  “۱   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
  20
  "10
فلنچ اسلیپون ۲۰  “۱۰   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
  20
  "12
فلنچ اسلیپون ۲۰  “۱۲   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
  20
  "4
فلنچ اسلیپون ۲۰  “۴   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
  20
  "2
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۲   فولادی  
عدد
  20
  "3
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۳   فولادی  
عدد
  20
  "5
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۵   فولادی  
عدد
  20
  "6
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۶   فولادی  
عدد
  20
  "8
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۸   فولادی  
عدد
  20
  " 1/2 1
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۱   فولادی  
عدد
  20
  " 1/2 2
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۲   فولادی  
عدد
  20
  " 1/4 1
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۴ ۱   فولادی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱   استیل  
عدد
 
  "1
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱   استیل  
عدد
 
  "10
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۰   استیل  
عدد
 
  "10
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۰   استیل  
عدد
 
  "12
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۲   استیل  
عدد
 
  "12
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۲   استیل  
عدد
 
  "16
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۶   استیل  
عدد
 
  "16
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۶   استیل  
عدد
 
  "2
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۲   استیل  
عدد
 
  "2
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۲   استیل  
عدد
 
  "20
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۲۰   استیل  
عدد
 
  "20
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۲۰   استیل  
عدد
 
  "4
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۴   استیل  
عدد
 
  "4
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۴   استیل  
عدد
 
  "6
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۶   استیل  
عدد
 
  "8
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۸   استیل  
عدد
 
  "8
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۸   استیل  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون     درز دار ۹۰ درجه   
عدد
 
 
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون     درز دار ۹۰ درجه   
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "4
اتصالات کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۴   فولادی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
فلنچ اسلیپون
عدد
 
 
فلنچ اسلیپون     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2 2
اتصالات   فلنچ اسلیپون  ” 1/2 2   فولادی  
عدد
 
  " 1/2 2
اتصالات   فلنچ اسلیپون  ” 1/2 2   فولادی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2 1
اتصالات کلاس150  فلنچ اسلیپون  ” 1/2 1   فولادی  
عدد
 
  " 1/2 2
اتصالات کلاس150  فلنچ اسلیپون  ” 1/2 2   فولادی  
عدد
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار تجهیزات در کانال  تلگرام  تجهیزات

عضویت در کانال تخصصی تجهیزات آهن آنلاین:

https://t.me/AO_fittings

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870