لیست قیمت فلنچ اسلیپون آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "1
فلنچ اسلیپون   “۱   ملسی  کلاس۱۵۰  فولادی بنگاه تهران
عدد
380,000 
۰۸:۴۲
 
  "3
فلنچ اسلیپون   “۳   ملسی  کلاس۱۵۰  فولادی بنگاه تهران
عدد
1,100,000 
۰۸:۴۲
 
  "2
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۲   فولادی  
عدد
700,000 
۰۸:۴۲
 
  "4
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۴   فولادی  
عدد
1,600,000 
۰۸:۴۲
 
  "5
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۵   فولادی  
عدد
1,900,000 
۰۸:۴۲
 
  "6
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۶   فولادی  
عدد
2,700,000 
۰۸:۴۲
 
  "8
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۸   فولادی  
عدد
4,200,000 
۰۸:۴۲
 
  " 1/2 1
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۱   فولادی  
عدد
520,000 
۰۸:۴۲
 
  " 1/2 2
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۲   فولادی  
عدد
950,000 
۰۸:۴۲
 
  " 1/4 1
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۴ ۱   فولادی  
عدد
450,000 
۰۸:۴۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  "5
فلنچ اسلیپون   “۵   مشهد  کلاس۱۵۰  فولادی بنگاه تهران
عدد
467,000 
۰۸:۴۳
  10
  "2
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۲   فولادی  
عدد
225,000 
۰۸:۴۳
  10
  "3
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۳   فولادی  
عدد
302,000 
۰۸:۴۳
  10
  "4
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۴   فولادی  
عدد
390,000 
۰۸:۴۳
  10
  "6
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۶   فولادی  
عدد
610,000 
۰۸:۴۳
  10
  "8
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۸   فولادی  
عدد
940,000 
۰۸:۴۳
  10
  " 1/2 2
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۲   فولادی  
عدد
280,000 
۰۸:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  "10
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۱۰   فولادی  
عدد
1,545,000 
۰۸:۴۳
  15
  "12
مشهد کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۱۲   فولادی  
عدد
2,315,000 
۰۸:۴۳
  15
  "18
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۱۸   فولادی  
عدد
32,000,000 
۰۸:۴۲
  15
  "20
ملسی کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۲۰   فولادی  
عدد
38,000,000 
۰۸:۴۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  "1
فلنچ اسلیپون ۲۰  “۱   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
137,000 
۰۸:۴۲
  20
  "10
فلنچ اسلیپون ۲۰  “۱۰   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
885,000 
۰۸:۴۳
  20
  "12
فلنچ اسلیپون ۲۰  “۱۲   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
1,105,000 
۰۸:۴۳
  20
  "4
فلنچ اسلیپون ۲۰  “۴   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
313,000 
۰۸:۴۳
  20
  "2
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۲   فولادی  
عدد
203,000 
۰۸:۴۳
  20
  "3
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۳   فولادی  
عدد
269,000 
۰۸:۴۳
  20
  "5
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۵   فولادی  
عدد
368,000 
۰۸:۴۳
  20
  "6
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۶   فولادی  
عدد
445,000 
۰۸:۴۳
  20
  "8
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  “۸   فولادی  
عدد
665,000 
۰۸:۴۳
  20
  " 1/2 1
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۱   فولادی  
عدد
170,000 
۰۸:۴۳
  20
  " 1/2 2
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۲ ۲   فولادی  
عدد
225,000 
۰۸:۴۳
  20
  " 1/4 1
مشهد PN16  فلنچ اسلیپون  ” ۱/۴ ۱   فولادی  
عدد
159,000 
۰۸:۴۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "1
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱   استیل  
عدد
۱۱:۱۳
 
  "1
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱   استیل  
عدد
۱۱:۱۳
 
  "10
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۰   استیل  
عدد
۱۱:۴۲
 
  "10
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۰   استیل  
عدد
۱۱:۴۲
 
  "12
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۲   استیل  
عدد
۱۱:۴۴
 
  "12
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۲   استیل  
عدد
۱۱:۴۴
 
  "16
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۶   استیل  
عدد
۱۱:۴۵
 
  "16
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۱۶   استیل  
عدد
۱۱:۴۵
 
  "2
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۲   استیل  
عدد
۱۱:۱۷
 
  "2
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۲   استیل  
عدد
۱۱:۱۷
 
  "20
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۲۰   استیل  
عدد
۱۱:۴۸
 
  "20
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۲۰   استیل  
عدد
۱۱:۴۸
 
  "4
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۴   استیل  
عدد
۱۱:۱۸
 
  "4
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۴   استیل  
عدد
۱۱:۱۸
 
  "6
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۶   استیل  
عدد
۱۱:۲۰
 
  "8
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۸   استیل  
عدد
۱۱:۲۶
 
  "8
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون  “۸   استیل  
عدد
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
 
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون     درز دار ۹۰ درجه   
عدد
۱۴:۱۴
 
 
اتصالات ۳۱۶ استیل  فلنچ اسلیپون     درز دار ۹۰ درجه   
عدد
۱۴:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "4
اتصالات کلاس۱۵۰  فلنچ اسلیپون  “۴   فولادی  
عدد
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
 
فلنچ اسلیپون
عدد
۱۶:۳۳
 
 
فلنچ اسلیپون     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
۱۶:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 1/2 2
اتصالات   فلنچ اسلیپون  ” 1/2 2   فولادی  
عدد
۱۴:۴۳
 
  " 1/2 2
اتصالات   فلنچ اسلیپون  ” 1/2 2   فولادی  
عدد
۱۴:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 1/2 1
اتصالات کلاس150  فلنچ اسلیپون  ” 1/2 1   فولادی  
عدد
۱۵:۱۸
 
  " 1/2 2
اتصالات کلاس150  فلنچ اسلیپون  ” 1/2 2   فولادی  
عدد
۱۵:۱۵
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار تجهیزات در کانال  تلگرام  تجهیزات

عضویت در کانال تخصصی تجهیزات آهن آنلاین:

https://t.me/AO_fittings

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870