لیست قیمت شیر یک طرفه(خودکار) آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 2
شیر یک طرفه  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
3,670,000 
۰۸:۴۶
  " 1/2 2
فاراب PN16  شیر یک طرفه  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
3,990,000 
۰۸:۴۷
  " 1/2 2
میراب PN10  شیر یک طرفه  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
3,570,000 
۰۸:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
فاراب PN16  شیر یک طرفه  “۱۰   چدنی  
عدد
28,730,000 
۰۸:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "12
فاراب PN16  شیر یک طرفه  “۱۲   چدنی  
عدد
34,000,000 
۰۸:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "2
فاراب PN16  شیر یک طرفه  “۲   چدنی  
عدد
3,510,000 
۰۸:۴۷
  "2
میراب PN10  شیر یک طرفه  “۲   چدنی  
عدد
3,160,000 
۰۸:۴۵
  "2
میراب PN16  شیر یک طرفه  “۲   چدنی  
عدد
3,200,000 
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3
شیر یک طرفه  “۳   چدنی  PN10  میراب
عدد
4,500,000 
۰۸:۴۵
  "3
فاراب PN16  شیر یک طرفه  “۳   چدنی  
عدد
4,330,000 
۰۸:۴۷
  "3
میراب PN16  شیر یک طرفه  “۳   چدنی  
عدد
4,710,000 
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
شیر یک طرفه  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
5,530,000 
۰۸:۴۵
  "4
فاراب PN16  شیر یک طرفه  “۴   چدنی  
عدد
5,080,000 
۰۸:۴۷
  "4
میراب PN10  شیر یک طرفه  “۴   چدنی  
عدد
5,530,000 
۰۸:۴۵
  "4
میراب PN16  شیر یک طرفه  “۴   چدنی  
عدد
5,760,000 
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "5
شیر یک طرفه  “۵   چدنی  PN10  میراب
عدد
7,260,000 
۰۸:۴۵
  "5
شیر یک طرفه  “۵   چدنی  PN10  میراب
عدد
7,260,000 
۰۸:۴۵
  "5
شیر یک طرفه  “۵   چدنی  PN16  فاراب
عدد
7,070,000 
۰۸:۴۷
  "5
شیر یک طرفه  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
7,470,000 
۰۸:۴۶
  "5
فاراب PN16  شیر یک طرفه  “۵   چدنی  
عدد
7,070,000 
۰۸:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
شیر یک طرفه  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
10,100,000 
۰۸:۴۵
  "6
شیر یک طرفه  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
10,400,000 
۰۸:۴۶
  "6
فاراب PN16  شیر یک طرفه  “۶   چدنی  
عدد
9,460,000 
۰۸:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "8
فاراب PN16  شیر یک طرفه  “۸   چدنی  
عدد
15,550,000 
۰۸:۴۷
  "8
میراب PN10  شیر یک طرفه  “۸   چدنی  
عدد
15,290,000 
۰۸:۴۶
  "8
میراب PN16  شیر یک طرفه  “۸   چدنی  
عدد
15,920,000 
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3
شیر یک طرفه  “۳   چدنی  PN10  میراب
عدد
4,500,000 
۰۸:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 2
شیر یک طرفه  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
3,570,000 
۱۰:۰۳
  " 1/2 2
شیر یک طرفه  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
3,990,000 
۱۰:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "2
شیر یک طرفه  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
3,160,000 
۱۰:۰۳
  "2
شیر یک طرفه  “۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
3,510,000 
۱۰:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3
شیر یک طرفه  “۳   چدنی  PN16  فاراب
عدد
4,330,000 
۱۰:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
شیر یک طرفه  “۴   چدنی  PN16  فاراب
عدد
5,080,000 
۱۰:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
شیر یک طرفه  “۶   چدنی  PN16  فاراب
عدد
9,460,000 
۱۰:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "8
شیر یک طرفه  “۸   چدنی  PN16  فاراب
عدد
15,550,000 
۱۰:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
شیر یک طرفه  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
10,100,000 
۱۳:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
شیر یک طرفه  “۱۰   چدنی  PN16  فاراب
عدد
28,730,000 
۱۰:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "12
شیر یک طرفه  “۱۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
34,000,000 
۱۰:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
شیر یک طرفه  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
10,400,000 
۰۹:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
شیر خودکار     فولادی    فاراب
عدد
۱۴:۳۷
 
شیر خودکار     فولادی    فاراب
عدد
۱۴:۳۷
 
شیر یک طرفه     فولادی    وگ
عدد
۱۴:۴۹
 
شیر یک طرفه     فولادی    وگ
عدد
۱۴:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
شیر یک طرفه     اتصالات    درزدار بنگاه تهران
عدد
۱۵:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
اتصالات   شیر یک طرفه  “۴   درزدار  
عدد
۱۵:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
اتصالات PN16  شیر یک طرفه  “4   چدنی فلنچدار  
عدد
۱۱:۱۲
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار تجهیزات در کانال  تلگرام  تجهیزات

عضویت در کانال تخصصی تجهیزات آهن آنلاین:

https://t.me/AO_fittings

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870