لیست قیمت شیرپروانه ای آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1
شیرپروانه ای  “1   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "1
شیرپروانه ای  “1   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "2
شیرپروانه ای  “2   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "2
شیرپروانه ای  “2   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "3
شیرپروانه ای  “3   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "3
شیرپروانه ای  “3   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "3
شیرپروانه ای  “3   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "4
شیرپروانه ای  “4   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "4
شیرپروانه ای  “4   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "4
شیرپروانه ای  “4   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "5
شیرپروانه ای  “5   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "5
شیرپروانه ای  “5   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "6
شیرپروانه ای  “6   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "6
شیرپروانه ای  “6   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "8
شیرپروانه ای  “8   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "8
شیرپروانه ای  “8   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "1
شیرپروانه ای  “۱   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "1
شیرپروانه ای  “۱   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "3
شیرپروانه ای  “۳   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "3
شیرپروانه ای  “۳   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "4
شیرپروانه ای  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "5
شیرپروانه ای  “۵   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "5
شیرپروانه ای  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "6
شیرپروانه ای  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "6
شیرپروانه ای  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
  " 1/2 2
شیرپروانه ای  ” 1/2 2   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  " 1/2 2
شیرپروانه ای  ” 1/2 2   چدنی  PN10  میراب
عدد
  " 1/2 2
شیرپروانه ای  ” 1/2 2   چدنی  PN10  میراب
عدد
  " 1/2 2
شیرپروانه ای  ” 1/2 2   چدنی  PN16  میراب
عدد
  " 1/2 2
شیرپروانه ای  ” 1/2 2   چدنی  PN16  میراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "6
شیر پروانه ایی ۶ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
16,550,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
شیر پروانه ایی ۲ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
5,850,000 
  "2
شیرپروانه ای   ۲ اینچ   PN16  دیسک کروم اهرمی تهران
عدد
1,400,000 
  "2
شیرپروانه ای   ۲ اینچ  PN16  دیسک کروم گیربکسی تهران
عدد
1,250,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
شیر پروانه ایی ۱/۲ ۲ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
7,450,000 
  " 1/2 2
شیرپروانه ای   ۱/۲ ۲ اینچ   PN16  دیسک کروم اهرمی تهران
عدد
1,500,000 
  " 1/2 2
شیرپروانه ای   ۱/۲ ۲ اینچ  PN16  دیسک کروم گیربکسی تهران
عدد
3,100,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
شیر پروانه ایی ۳ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
8,550,000 
  "3
شیرپروانه ای   ۳ اینچ   PN16  دیسک کروم اهرمی تهران
عدد
1,770,000 
  "3
شیرپروانه ای   ۳ اینچ  PN16  دیسک کروم گیربکسی تهران
عدد
3,320,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
شیر پروانه ایی ۴ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
9,970,000 
  "4
شیرپروانه ای   “۴   اتصالات  PN16  دیسک کروم گیربکسی بنگاه تهران
عدد
2,045,000 
  "4
شیرپروانه ای   ۴ اینچ   PN16  دیسک کروم اهرمی تهران
عدد
2,090,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
شیر پروانه ایی ۵ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
  "5
شیرپروانه ای   ۵ اینچ   PN16  دیسک کروم اهرمی تهران
عدد
2,600,000 
  "5
شیرپروانه ای   ۵ اینچ  PN16  دیسک کروم گیربکسی تهران
عدد
4,560,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "6
شیرپروانه ای   ۶ اینچ   PN16  دیسک کروم اهرمی تهران
عدد
3,370,000 
  "6
شیرپروانه ای   ۶ اینچ  PN16  دیسک کروم گیربکسی تهران
عدد
5,930,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "8
شیر پروانه ایی ۸ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
24,350,000 
  "8
شیرپروانه ای   ۸ اینچ   PN16  دیسک کروم اهرمی تهران
عدد
4,850,000 
  "8
شیرپروانه ای  ۸ اینچ  PN16  دیسک کروم گیربکسی تهران
عدد
24,050,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
شیر پروانه ایی ۱۰ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
37,050,000 
  "10
شیرپروانه ای   “۱۰   اتصالات  PN16  دیسک کروم اهرمی بنگاه تهران
عدد
4,405,000 
  "10
شیرپروانه ای   “۱۰   اتصالات  PN16  دیسک کروم گیربکسی بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
شیر پروانه ایی ۱۲ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
45,050,000 
  "12
شیرپروانه ای   “۱۲   اتصالات  PN16  دیسک کروم اهرمی بنگاه تهران
عدد
6,355,000 
  "12
شیرپروانه ای   “۱۲   اتصالات  PN16  دیسک کروم گیربکسی بنگاه تهران
عدد
8,155,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
شیر پروانه ایی ۱۴ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
45,050,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
شیر پروانه ایی ۱۶ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
99,050,000 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

یاسمن کلوندی : کارشناس فروش

یاسمن کلوندی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445