نوع و کد کابل سیم افشان، NYAF
ساختارکابل نوع هادی :سیم افشان از تعداد بسیاز زیادی رشته های نازک مسی انعطاف پذیر(هادی مسی نرم شده)تشکیل شده است.در این سیم به دلیل پیچش تار ها طول کل سیم بشتر است پس مقاومت الکتریکی آنها در واحد طول نیز بیشتر خواهد بود.

نوع روکش: پی وی سی

رنگ روکش : قابل تولید طبق درخواست مشتری

محدوده دمایی  -c 5 تا + ۷۰ cبرای نصب قابل انعطاف

-۳۰ c تا +۷۰ cبرای نصب ثابت

ولتاژ نامی  ۵۰۰/۳۰۰ ولت برای هادی های تا سطح مقطع ۱ mm
ولتاژ آزمون سطح ولتاژ ۵۰۰/۳۰۰ ولت: ۲۰۰۰ ولت متناوب به مدت ۵ دقیقه

سطح ولتاژ ۷۵۰/۴۵۰ ولت: ۲۵۰۰ ولت متناوب  به مدت ۵ دقیقه

استاندارد ISIR607-3 , IEC60227-3
کاربرد در فواصل کوتاه و در مکان هایی که  کابل متحرک است و یا به صورت مکرر پیچانده میشود مانند : سیم کشی داخل جعبه کلید اتصال, وسایل الکتریکی ,ماشین آلات ,تابلو فرمان ها , داخل لوله ها

لازم به ذکر است قرار گیری این نوع سیم ها بر روی کانال ها و سینی های کابل غیر مجاز و قرارگیری آنها در زیر گچ مجاز میباشد

لیست قیمت سیم افشان آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  1
سیم افشان ۱ *۱  افشار نژاد
متر
7,946 
۱۲:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  1
سیم افشان ۱٫۵ *۱  افشار نژاد
متر
11,368 
۱۲:۴۱
  1.5
  1
سیم افشان ۱٫۵ *۱  البرز الکتریک نور
متر
12,000 
۱۲:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  1
سیم افشان ۲٫۵ *۱  آرین ابهر
متر
16,200 
۱۲:۲۵
  2.5
  1
سیم افشان ۲٫۵ *۱  آرین ابهر
متر
16,200 
۱۲:۲۵
  2.5
  1
سیم افشان ۲٫۵ *۱  افشار نژاد
متر
18,560 
۱۲:۴۲
  2.5
  1
سیم افشان ۲٫۵ *۱  البرز الکتریک نور
متر
17,000 
۱۲:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  1
سیم افشان ۴ *۱  افشار نژاد
متر
28,768 
۱۲:۴۳
  4
  1
سیم افشان ۴ *۱  البرز الکتریک نور
متر
38,000 
۱۲:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  1
سیم افشان ۶ *۱  افشار نژاد
متر
42,340 
۱۲:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1
سیم افشان ۱۰ *۱  افشار نژاد
متر
76,560 
۱۲:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.5
  1
سیم افشان ۰٫۵ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.75
  1
سیم افشان ۰٫۷۵ *۱  آرین ابهر
متر
۱۲:۴۷
  0.75
  1
سیم افشان ۰٫۷۵ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  1
سیم افشان ۱ *۱  آرین ابهر
متر
۱۲:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  1
سیم افشان ۱٫۵ *۱  آرین ابهر
متر
۱۲:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  1
سیم افشان ۴ *۱  آرین ابهر
متر
۱۲:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  1
سیم افشان ۶ *۱  آرین ابهر
متر
۱۲:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1
سیم افشان ۱۰ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
  1
سیم افشان ۱۶ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  1
سیم افشان ۲۵ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  1
سیم افشان ۳۵ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  70
  1
سیم افشان ۷۰ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  95
  1
سیم افشان ۹۵ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
  95
  1
سیم افشان ۹۵ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  120
  1
سیم افشان ۱۲۰ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
  120
  1
سیم افشان ۱۲۰ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.5
  1
سیم افشان ۰٫۵ *۱  آرین ابهر
متر
۱۵:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  1
سیم افشان ۱ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۵:۵۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  1
سیم افشان ۶ *۱  البرز الکتریک نور
متر
۱۵:۵۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1
سیم افشان ۱۰ *۱  آرین ابهر
متر
۱۵:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
  1
سیم افشان ۱۶ *۱  آرین ابهر
متر
۱۵:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  1
سیم افشان ۲۵ *۱  آرین ابهر
متر
۱۳:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  1
سیم افشان ۳۵ *۱  آرین ابهر
متر
۱۵:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  70
  1
سیم افشان ۷۰ *۱  آرین ابهر
متر
280,720 
۱۰:۵۷
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار انواع کابل در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی انواع کابل آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_cable

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870