لیست قیمت سپری آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  سپری 4
سپری  شکفته *سپری ۴-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  3
سپری  نورد سجاد *۳-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4
سپری ۴ نورد سجاد -۶ متری کارخانه
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5 سپری
سپری  نورد سجاد *۵ سپری-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6 سپری
سپری  نورد سجاد *۶ سپری-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5 سپری
سپری  شکفته *۵ سپری-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
26,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  3
سپری  اسپیرال *۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  سپری 4
سپری ۴  اسپیرال -۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  3
سپری  ۳-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4
سپری  ۴-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
26,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
سپری ۵-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
26,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
سپری ۶-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
سپری  تهران *12-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
سپری  تهران *100*100-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
سپری  تهران *14-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5 سپری
سپری  ظهوریان *۵ سپری-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  سپری 4
سپری  ظهوریان *سپری ۴-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,400 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_UNP_L

مژده صالحی : مدیر کل خرید و فروش

مژده صالحی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : مدیر گروه

سارا سعیدی پور

مدیر گروه

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

نیرم نعمت نژاد : مدیر خرید

نیرم نعمت نژاد

مدیر خرید

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551