لیست قیمت بیلت آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
  6 متری
بیلت ۱۰۰*۱۰۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
  100*100
  6 متری
بیلت ۱۰۰*۱۰۰  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
  12 متری
بیلت ۱۲۰*۱۲۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  120*120
  12 متری
بیلت ۱۲۰*۱۲۰  ۱۲ متری   کاشان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ابهر  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   خمین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   سمنان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   قم  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۳sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,000 
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
23,900 
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,700 
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   تاکستان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,700 
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   یزد  ۳sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  150*150
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,900 
  150*150
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   قزوین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  150*150
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   قزوین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,800 
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۳sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   سمنان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
25,000 
  150*150
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
25,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   خمین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   قم  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
24,850 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی برشکاری آهن آنلاین:

https://t.me/AO_Varaghboreshi

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447