لیست قیمت بیلت آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100*100
  6 متری
بیلت ۱۰۰*۱۰۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
  100*100
  6 متری
بیلت ۱۰۰*۱۰۰  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  120*120
  12 متری
بیلت ۱۲۰*۱۲۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,300 
۱۲:۲۵
  120*120
  12 متری
بیلت ۱۲۰*۱۲۰  ۱۲ متری   کاشان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,300 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ابهر  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,100 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,300 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   خمین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
34,300 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   خمین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
34,300 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,700 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,700 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   سمنان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   سمنان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   قم  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
25,600 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   قم  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
25,600 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
36,900 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
36,900 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
36,900 
۱۲:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
36,900 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,600 
۱۲:۲۵
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   تاکستان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,100 
۱۲:۲۵
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,900 
۱۲:۲۵
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,900 
۱۲:۲۵
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   یزد  ۳sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,300 
۱۲:۲۵
  150*150
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,100 
۱۲:۲۵
  150*150
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,900 
۱۲:۲۵
  150*150
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,900 
۱۲:۲۵
  150*150
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   قزوین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,600 
۱۲:۲۵
  150*150
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   قزوین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,600 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۳sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,100 
۱۱:۲۵
  125*125
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۳sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,100 
۱۱:۲۵
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی برشکاری آهن آنلاین:

https://t.me/AO_Varaghboreshi

احسان آسوده : کارشناس فروش

احسان آسوده

کارشناس فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100456

asodeh@ahanonline.com