آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

فلنج اسلیپون

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج اسلیپون سایز 2 اینچ رده ی 150
990,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 1/2 2 اینچ رده ی 150
1,430,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 3 اینچ رده ی 150
1,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 4 اینچ رده ی 150
2,530,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 5 اینچ رده ی 150
3,250,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 6 اینچ رده ی 150
3,850,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 8 اینچ رده ی 150
5,720,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 10 اینچ رده ی 150
8,360,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون

.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x