تولیدکنندگان فولاد در کشور
کارخانه میلگرد
کارخانه ورق
کارخانه تیرآهن
کارخانه پروفیل (قوطی)
کارخانه لوله
کارخانه نبشی و ناودانی
کارخانه شمش
کارخانه مواد معدنی
میزان تولید سالانه محصولات فولادی در کشور
%
تن
میلگرد
0%
ورق
0%
تیرآهن
0%
پروفیل (قوطی)
0%
لوله
20%
نبشی و ناودانی
0%
شمش
0%
مواد معدنی
20%