آهن آنلاین

تحلیل هفتگی بازار فولاد - 23 تا 29 فروردین

تحلیل هفتگی بازار فولاد - 23 تا 29 فروردین
سرتیترها

لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

فروش ویژه
فروش ویژه فروش ویژه
هاش 18 سنگین ذوب آهن
قیمت هر کیلوگرم
270,650 ریال 293,580 ریال

مطالب اخیر