جدول وزن و اشتال لوله

جدول وزن و اشتال لوله

جدول وزن لوله

با در نظر گفتن قطر و ضخامت لوله می‌توانید وزن لوله‌ها را محاسبه کنید، در ادامه جدول وزن لوله آورده شده است.

 

جدول وزن لوله
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱ ۰٫۵۱
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱٫۲۵ ۰٫۶۳
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱٫۵ ۰٫۷۴
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۲ ۰٫۹۷
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۱٫۲۱
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۳ ۱٫۴۵
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱ ۰٫۶۶
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱٫۲۵ ۰٫۷۹
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱٫۵ ۰٫۹۶
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۲ ۱٫۲۴
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۱٫۵۲
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۳ ۱٫۸۱
۱ ۳۳٫۷ ۱ ۰٫۸۳
۱ ۳۳٫۷ ۱٫۲۵ ۱٫۰۲
۱ ۳۳٫۷ ۱٫۵ ۱٫۲۳
۱ ۳۳٫۷ ۲ ۱٫۶۱
۱ ۳۳٫۷ ۲٫۵ ۱٫۹۴
۱ ۳۳٫۷ ۳ ۲٫۳۲
۱ ۳۳٫۷ ۳٫۵ ۲٫۶۸
۱ ۳۳٫۷ ۴ ۳٫۰۵
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۱ ۱٫۰۴
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۱٫۲۵ ۱٫۲۸
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۱٫۵ ۱٫۵۴
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۲٫۰۱
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۲٫۴۸
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۳ ۲٫۹۵
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۳٫۵ ۳٫۴۸
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۴ ۳٫۸۵
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۱ ۱٫۱۹
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۱٫۲۵ ۱٫۴۸
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۱٫۵ ۱٫۷۷
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۲٫۲۹
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۲٫۸۱
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۳ ۳٫۳۸
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۳٫۵ ۳٫۹۱
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۴ ۴٫۴۲
۲ ۶۰٫۳ ۱ ۱٫۴۹
۲ ۶۰٫۳ ۱٫۲۵ ۱٫۸۵
۲ ۶۰٫۳ ۱٫۵ ۲٫۲۱
۲ ۶۰٫۳ ۲ ۲٫۹۳
۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۳٫۶۴
۲ ۶۰٫۳ ۳ ۴٫۳۲
۲ ۶۰٫۳ ۳٫۵ ۵٫۰۱
۲ ۶۰٫۳ ۴ ۵٫۶۲
۲ ۶۰٫۳ ۴٫۵ ۶٫۲۶
۲ ۶۰٫۳ ۵ ۶٫۹۰
۲ ۶۰٫۳ ۵٫۵ ۷٫۶۳
۲ ۶۰٫۳ ۶ ۸٫۱۳
۱/۲-۲ ۷۶ ۱٫۵ ۲٫۷۹
۱/۲-۲ ۷۶ ۲ ۳٫۷۰
۱/۲-۲ ۷۶ ۲٫۵ ۴٫۵۹
۱/۲-۲ ۷۶ ۳ ۵٫۴۸
۱/۲-۲ ۷۶ ۳٫۵ ۶٫۳۵
۱/۲-۲ ۷۶ ۴ ۷٫۲۰
۱/۲-۲ ۷۶ ۴٫۵ ۸٫۰۴
۱/۲-۲ ۷۶ ۵ ۸٫۸۹
۱/۲-۲ ۷۶ ۵٫۵ ۹٫۸۵
۱/۲-۲ ۷۶ ۶ ۱۰٫۵۱
۳ ۸۸٫۹ ۲ ۴٫۳۸
۳ ۸۸٫۹ ۲٫۵ ۵٫۴۶
۳ ۸۸٫۹ ۳ ۶٫۵۱
۳ ۸۸٫۹ ۳٫۵ ۷٫۵۶
۳ ۸۸٫۹ ۴ ۸٫۵۸
۳ ۸۸٫۹ ۴٫۵ ۹٫۵۸
۳ ۸۸٫۹ ۵ ۱۰٫۵۷
۳ ۸۸٫۹ ۵٫۵ ۱۱٫۷۴
۳ ۸۸٫۹ ۶ ۱۲٫۵۱
۴ ۱۱۴٫۳ ۲ ۵٫۶۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۲٫۵ ۶٫۹۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۳ ۸٫۳۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۳٫۵ ۹٫۷۶
۴ ۱۱۴٫۳ ۴ ۱۱٫۱۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۴٫۵ ۱۲٫۴۳
۴ ۱۱۴٫۳ ۵ ۱۳٫۷۵
۴ ۱۱۴٫۳ ۵٫۵ ۱۵٫۲۱
۴ ۱۱۴٫۳ ۶ ۱۶٫۲۶
۵ ۱۴۰٫۳ ۲٫۵ ۸٫۶۲
۵ ۱۴۰٫۳ ۳ ۱۰٫۳۶
۵ ۱۴۰٫۳ ۳٫۵ ۱۱٫۹۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۴ ۱۳٫۷۲
۵ ۱۴۰٫۳ ۴٫۵ ۱۵٫۳۹
۵ ۱۴۰٫۳ ۵ ۱۶٫۹۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۵٫۵ ۱۸٫۷۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۶ ۲۰٫۵۱
۶ ۱۶۸٫۳ ۲٫۵ ۱۰٫۴۸
۶ ۱۶۸٫۳ ۳ ۱۲٫۵۸
۶ ۱۶۸٫۳ ۳٫۵ ۱۴٫۶۹
۶ ۱۶۸٫۳ ۴ ۱۶٫۷۴
۶ ۱۶۸٫۳ ۴٫۵ ۱۸٫۸۱
۶ ۱۶۸٫۳ ۵ ۲۰٫۷۹
۶ ۱۶۸٫۳ ۵٫۵ ۲۲٫۷۰
۶ ۱۶۸٫۳ ۶ ۲۴٫۸۴
۶ ۱۶۸٫۳ ۶٫۵ ۲۶٫۳۵
۶ ۱۶۸٫۳ ۷ ۲۸٫۶۸
۸ ۲۱۹٫۱ ۳ ۱۶٫۰۸
۸ ۲۱۹٫۱ ۳٫۵ ۱۸٫۷۴
۸ ۲۱۹٫۱ ۴ ۲۱٫۳۹
۸ ۲۱۹٫۱ ۴٫۵ ۲۴٫۰۳
۸ ۲۱۹٫۱ ۵ ۲۶٫۶۵
۸ ۲۱۹٫۱ ۵٫۵ ۲۹٫۲۷
۸ ۲۱۹٫۱ ۶ ۳۱٫۸۹
۸ ۲۱۹٫۱ ۶٫۵ ۳۴٫۴۴
۸ ۲۱۹٫۱ ۷ ۳۷٫۷۴

 

در این عکس مقطع لوله نشان داده شده است. مقطع لوله

 

لوله فولادی کاربرد فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان سازی دارد به همین دلیل در اختیار داشتن جدول وزنی این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است.  برای اینکه جدول استانداردتری از لوله داشته باشید باید پارامترهایی مانند قطر و چگالی را با دقت بیشتری در فرمول قرار داد.

مجموعه آهن آنلاین قیمت لوله را در انواع مختلف از جمله بدون درز، اسپیرال، جدار چاه، گوشتدار، پلی ایتلن، گالوانیزه و سیاه ارائه می‌کند به منظور اطلاع از قیمت‌ها به لیست قیمت مربوطه هر یک از این محصولات فولادی مراجعه فرمایید.

 

محاسبه وزن لوله‌

شناخت چگونگی روش محاسبه وزن لوله‌های فولادی از جمله  وزن لوله فلزی، گالوانیزه، داربست و انواع دیگر امری ضروری است، بنابراین  فرمول محاسبه وزن لوله در این قسمت مطرح شده است.

قطرخارجی لوله (میلیمتر) *۱۴۷*ضخامت لوله (میلیمتر) تقسیم بر ۱۰۰۰= وزن شاخه ۶ متری

 

 

جدول اشتال لوله

پارامترهای هندسی لوله برای گرداوری جدول اشتال لوله به شرح زیر است:

D= قطر بیرونی لوله، T= ضخامت، A= سطح جانبی لوله در یک متر، M=گشتاور پلاستیکی، W= گشتاور مقاوم، I= ممان اینرسی (مساحت گشتاور درجه دوم)، i= شعاع ماند (ژیراسیون).

جدول اشتال لوله
D
mm
T
mm
A
cm2
M
Kg/m
I
cm4
W
cm3
i
cm
۳۳٫۷ ۲٫۶ ۲٫۵۴ ۱٫۹۹ ۳٫۰۹ ۱٫۸۴ ۱٫۱
۳۳٫۷ ۳٫۲ ۳٫۰۷ ۲٫۴۱ ۳٫۶ ۲٫۱۴ ۱٫۰۸
۳۳٫۷ ۴ ۳٫۷۳ ۲٫۹۳ ۴۰۱۹ ۲٫۴۹ ۱٫۰۶
۴۲٫۴ ۲٫۶ ۳٫۲۵ ۲٫۵۵ ۶٫۴۶ ۳٫۰۵ ۱٫۴۱
۴۲٫۴ ۳٫۲ ۳٫۹۴ ۳٫۰۹ ۷٫۶۲ ۳٫۵۹ ۱٫۳۹
۴۲٫۴ ۴ ۴٫۸۳ ۳٫۷۹ ۸٫۹۹ ۴٫۲۴ ۱٫۳۶
۴۸٫۳ ۲٫۶ ۳٫۷۳ ۲٫۹۳ ۹٫۷۸ ۴٫۰۵ ۱٫۶۲
۴۸٫۳ ۳٫۲ ۴٫۵۳ ۳٫۵۶ ۱۱٫۶ ۴٫۸ ۱٫۶
۴۸٫۳ ۴ ۵٫۵۷ ۴٫۳۷ ۱۳٫۸ ۵٫۷ ۱٫۵۷
۶۰٫۳ ۳٫۲ ۵٫۷۴ ۴٫۵۱ ۲۳٫۵ ۷٫۷۸ ۲٫۰۲
۶۰٫۳ ۴ ۷٫۰۷ ۵٫۵۵ ۲۸٫۲ ۹٫۳۴ ۲
۶۰٫۳ ۵ ۸٫۶۹ ۶٫۸۲ ۳۳٫۵ ۱۱٫۱ ۱٫۹۶
۷۶٫۱ ۳٫۲ ۷٫۳۳ ۵٫۷۵ ۴۸٫۸ ۱۲٫۸ ۲٫۵۸
۷۶٫۱ ۴ ۹٫۰۶ ۷٫۱۱ ۵۹٫۱ ۱۵٫۵ ۲٫۵۵
۷۶٫۱ ۵ ۱۱٫۲ ۸٫۷۷ ۷۰٫۹ ۱۸٫۶ ۲٫۵۲
۸۸٫۹ ۳٫۲ ۸٫۶۲ ۶٫۷۶ ۷۹٫۲ ۱۷٫۸ ۳٫۰۳
۸۸٫۹ ۴ ۱۰٫۷ ۸٫۳۸ ۹۶٫۳ ۲۱٫۷ ۳
۸۸٫۹ ۵ ۱۳٫۲ ۱۰٫۳ ۱۱۶ ۲۶٫۲ ۲٫۹۷
۸۸٫۹ ۶ ۱۵٫۶ ۱۲٫۳ ۱۳۵ ۳۰٫۴ ۲٫۹۴
۸۸٫۹ ۶٫۳ ۱۶٫۳ ۱۲٫۸ ۱۴۰ ۳۱٫۵ ۲٫۹۳
۱۰۱٫۶ ۴ ۱۲٫۳ ۹٫۶۳ ۱۴۶ ۲۸٫۸ ۳٫۴۵
۱۰۱٫۶ ۵ ۱۵٫۲ ۱۱٫۹ ۱۷۷ ۳۴٫۹ ۳٫۴۲
۱۰۱٫۶ ۶٫۳ ۱۸٫۹ ۱۴٫۸ ۲۱۵ ۴۲٫۳ ۳٫۳۸
۱۱۴٫۳ ۴ ۱۳٫۹ ۱۰٫۹ ۲۱۱ ۳۶٫۹ ۳٫۹
۱۱۴٫۳ ۵ ۱۷٫۲ ۱۳٫۵ ۲۵۷ ۴۵ ۳٫۸۷
۱۱۴٫۳ ۶٫۳ ۲۱٫۴ ۱۶٫۸ ۳۱۳ ۵۴٫۷ ۳٫۸۲
۱۱۴٫۳ ۸ ۲۶٫۷ ۲۱ ۳۷۹ ۶۶٫۴ ۳٫۷۷
۱۳۹٫۷ ۴ ۱۷٫۱ ۱۳٫۴ ۳۹۳ ۵۶٫۲ ۴٫۸
۱۳۹٫۷ ۵ ۲۱٫۲ ۱۶٫۶ ۴۸۱ ۶۸٫۸ ۴٫۷۷
۱۳۹٫۷ ۶۰۳ ۲۶٫۴ ۲۰٫۷ ۵۸۹ ۸۴٫۳ ۴٫۷۲
۱۳۹٫۷ ۸ ۳۳٫۱ ۲۶ ۷۲۰ ۱۰۳ ۴٫۶۶
۱۳۹٫۷ ۱۲٫۵ ۵۰ ۳۹٫۲ ۱۰۲۰ ۱۴۶ ۴٫۵۲
۱۶۸٫۳ ۵ ۲۵٫۷ ۲۰٫۱ ۸۵۶ ۱۰۲ ۵٫۷۸
۱۶۸٫۳ ۶٫۳ ۳۲٫۱ ۲۵٫۲ ۱۰۵۳ ۱۲۵ ۵٫۷۳
۱۶۸٫۳ ۸ ۴۰٫۳ ۳۱٫۶ ۱۲۹۷ ۱۵۴ ۵٫۶۷
۱۶۸٫۳ ۱۰ ۴۹٫۷ ۳۹ ۱۵۶۴ ۱۸۶ ۵٫۶۱
۱۶۸٫۳ ۱۲٫۵ ۶۱٫۲ ۴۸ ۱۸۶۸ ۲۲۲ ۵٫۵۳
۱۷۷٫۸ ۶٫۳ ۳۳٫۹ ۲۶٫۶ ۱۲۵۰ ۱۴۱ ۶٫۰۷
۱۷۷٫۸ ۸ ۴۲٫۷ ۳۳٫۵ ۱۵۴۱ ۱۷۳ ۶٫۰۱
۱۷۷٫۸ ۱۰ ۵۲٫۷ ۴۱٫۴ ۱۸۶۲ ۲۰۹ ۵٫۹۴
۱۷۷٫۸ ۱۲٫۵ ۶۴٫۹ ۵۱ ۲۲۳۰ ۲۵۱ ۵٫۸۶
۱۹۳٫۷ ۶٫۳ ۳۷٫۱ ۲۹٫۱ ۱۶۳۰ ۱۶۸ ۶٫۶۳
۱۹۳٫۷ ۸ ۴۶٫۷ ۳۶٫۶ ۲۰۱۶ ۲۰۸ ۶٫۵۷
۱۹۳٫۷ ۱۰ ۵۷٫۷ ۴۵٫۳ ۲۴۴۲ ۲۵۲ ۶٫۵
۱۹۳٫۷ ۱۶ ۸۹ ۷۰٫۱ ۳۵۵۴ ۳۶۷ ۶٫۳۱
۲۱۹٫۱ ۶٫۳ ۴۲٫۱ ۳۳٫۱ ۲۳۸۶ ۲۱۸ ۷٫۵۳
۲۱۹٫۱ ۸ ۵۳٫۱ ۴۱٫۶ ۲۹۶۰ ۲۷۰ ۷٫۴۷
۲۱۹٫۱ ۱۰ ۶۵٫۷ ۵۱٫۶ ۳۵۹۸ ۳۲۸ ۷٫۴۲
۲۱۹٫۱ ۱۶ ۱۰۲ ۸۰٫۱ ۵۲۹۷ ۴۸۳ ۷٫۲
۲۱۹٫۱ ۲۰ ۱۲۷ ۹۸٫۲ ۶۲۶۱ ۵۷۲ ۷٫۰۷
۲۴۴٫۵ ۶٫۳ ۴۷٫۱ ۳۷ ۳۳۴۶ ۲۷۴ ۸٫۴۲
۲۴۴٫۵ ۸ ۵۹٫۴ ۴۶٫۷ ۴۱۶۰ ۳۴۰ ۸٫۳۷
۲۴۴٫۵ ۱۰ ۷۳٫۷ ۵۷۰۸ ۵۰۷۳ ۴۱۵ ۸٫۳
۲۴۴٫۵ ۱۲٫۵ ۹۱٫۱ ۷۱٫۵ ۶۹۴۷ ۵۰۳ ۸٫۲۱
۲۴۴٫۵ ۱۶ ۱۱۵ ۹۰٫۲ ۷۵۳۳ ۶۱۶ ۸٫۱
۲۴۴٫۵ ۲۰ ۱۴۱ ۱۱۱ ۸۹۵۷ ۷۳۳ ۷٫۹۷
۲۴۴٫۵ ۲۵ ۱۷۲ ۱۳۵ ۱۰۵۱۷ ۸۶۰ ۷٫۸۱
۲۷۳ ۶٫۳ ۵۲٫۸ ۴۱٫۴ ۴۶۹۶ ۳۴۴ ۹٫۴۳
۲۷۳ ۸ ۶۶٫۶ ۵۲٫۳ ۵۸۵۲ ۴۲۹ ۹٫۳۷
۲۷۳ ۱۰ ۸۲٫۶ ۶۴٫۹ ۷۱۵۴ ۵۲۴ ۹٫۳۱
۲۷۳ ۱۲٫۵ ۱۰۲ ۸۰٫۳ ۸۶۹۷ ۶۳۷ ۹٫۲۲
۲۷۳ ۱۶ ۱۲۹ ۱۰۱ ۱۰۷۰۷ ۷۸۴ ۹٫۱
۲۷۳ ۲۰ ۱۵۹ ۱۲۵ ۱۲۷۹۸ ۹۳۸ ۸٫۹۷
۲۷۳ ۲۵۰ ۱۹۵ ۱۵۳ ۱۵۱۲۷ ۱۱۰۸ ۸٫۸۱
۳۲۳٫۹ ۸ ۷۹٫۴ ۶۲٫۳ ۹۹۱۰ ۶۱۲ ۱۱٫۲
۳۲۳٫۹ ۱۰ ۹۸٫۶ ۷۷٫۴ ۱۲۱۵۸ ۷۵۱ ۱۱٫۱
۳۲۳٫۹ ۱۲٫۵ ۱۲۲ ۹۶ ۱۴۸۴۷ ۹۱۷ ۱۱
۳۲۳٫۹ ۱۶ ۱۵۵ ۱۲۱ ۱۸۳۹۰ ۱۱۳۶ ۱۰٫۹
۳۲۳٫۹ ۲۰ ۱۹۱ ۱۵۰ ۲۲۱۳۹ ۱۳۶۷ ۱۰٫۸
۳۲۳٫۹ ۲۵ ۲۳۵ ۱۸۴ ۲۶۴۰۰ ۱۶۳۰ ۱۰٫۶
۳۵۵٫۶ ۸ ۸۷٫۴ ۶۸٫۶ ۱۳۲۰۱ ۷۴۲ ۱۲٫۳
۳۵۵٫۶ ۱۰ ۱۰۹ ۸۵٫۲ ۱۶۲۲۳ ۹۱۲ ۱۲٫۲
۳۵۵٫۶ ۱۲٫۵ ۱۳۵ ۱۰۶ ۱۹۸۵۲ ۱۱۱۷ ۱۲٫۱
۳۵۵٫۶ ۱۶ ۱۷۱ ۱۵۴ ۲۴۶۶۳ ۱۳۸۷ ۱۲
۳۵۵٫۶ ۲۰ ۲۱۱ ۱۶۶ ۲۹۷۹۲ ۱۶۷۶ ۱۱٫۹
۳۵۵٫۶ ۲۵ ۲۶۰ ۲۰۴ ۳۵۶۷۷ ۲۰۰۷ ۱۱٫۷
۴۰۶٫۴ ۱۰ ۱۲۵ ۹۷٫۸ ۲۴۴۷۶ ۱۲۰۵ ۱۴
۴۰۶٫۴ ۱۲٫۵ ۱۵۵ ۱۲۱ ۳۰۰۳۱ ۱۴۷۸ ۱۳٫۹
۴۰۶٫۴ ۱۶ ۱۹۶ ۱۵۴ ۳۷۴۴۹ ۱۸۴۳ ۱۳٫۸
۴۰۶٫۴ ۲۰ ۲۴۳ ۱۹۱ ۴۵۴۳۲ ۲۲۳۶ ۱۳٫۷
۴۰۶٫۴ ۲۵ ۳۰۰ ۲۳۵ ۵۴۷۰۲ ۲۶۹۲ ۱۳٫۵
۴۰۶٫۴ ۳۰ ۳۵۵ ۲۷۸ ۶۳۲۲۴ ۳۱۱۱ ۱۳٫۳
۴۰۶٫۴ ۴۰ ۴۶۰ ۳۶۱ ۷۸۱۸۶ ۳۸۴۸ ۱۳
۴۵۷ ۱۰ ۱۴۰ ۱۱۰ ۳۵۰۹۱ ۱۵۳۶ ۱۵٫۸
۴۵۷ ۱۲٫۵ ۱۷۵ ۱۳۷ ۴۳۱۴۵ ۱۸۸۸ ۱۵٫۷
۴۵۷ ۱۶ ۲۲۲ ۱۷۴ ۵۳۹۵۹ ۲۳۶۱ ۱۵٫۶
۴۵۷ ۲۰ ۲۷۵ ۲۱۶ ۶۵۶۸۱ ۲۸۷۴ ۱۵٫۵
۴۵۷ ۲۵ ۳۳۹ ۲۶۶ ۷۹۴۱۵ ۳۴۷۵ ۱۵٫۳
۴۵۷ ۳۰ ۴۰۲ ۳۱۶ ۹۲۱۷۳ ۴۰۳۴ ۱۵٫۱
۴۵۷ ۴۰ ۵۲۴ ۴۱۱ ۱۱۴۹۴۹ ۵۰۳۱ ۱۴٫۸
۴۵۷ ۵۰ ۶۳۹ ۵۰۲ ۱۳۴۳۷۵ ۵۸۸۱ ۱۴٫۵
۵۰۸ ۱۰ ۱۵۶ ۱۲۳ ۴۵۸۲۰ ۱۹۱۰ ۱۷٫۶
۵۰۸ ۱۲٫۵ ۱۹۵ ۱۵۳ ۵۹۷۵۵ ۲۳۵۳ ۱۷٫۵
۵۰۸ ۱۶ ۲۴۷ ۱۹۴ ۷۴۹۰۹ ۲۹۴۹ ۱۷٫۴
۵۰۸ ۲۰ ۳۰۷ ۲۴۱ ۹۱۴۲۸ ۳۶۰۰ ۱۷٫۳
۵۰۸ ۲۵ ۳۷۹ ۲۹۸ ۱۱۰۹۱۸ ۴۳۶۷ ۱۷٫۱
۵۰۸ ۳۰ ۴۵۱ ۳۵۴ ۱۲۹۱۷۳ ۵۰۸۶ ۱۶٫۹
۵۰۸ ۴۰ ۵۸۸ ۴۶۲ ۱۶۲۱۸۸ ۶۳۸۵ ۱۶٫۶
۵۰۸ ۵۰ ۷۱۹ ۵۶۵ ۱۹۰۸۸۵ ۷۵۱۵ ۱۶٫۳
۶۱۰ ۱۰ ۱۸۸ ۱۴۸ ۸۴۸۴۷ ۲۷۸۲ ۲۱٫۲
۶۱۰ ۱۲٫۵ ۲۳۵ ۱۸۴ ۱۰۴۷۵۵ ۳۴۳۵ ۲۱٫۱
۶۱۰ ۱۶ ۲۹۹ ۲۳۴ ۱۳۱۷۸۱ ۴۳۲۱ ۲۱
۶۱۰ ۲۰ ۳۷۱ ۲۹۱ ۱۶۱۴۹۰ ۵۲۹۵ ۲۰٫۹
۶۱۰ ۲۵ ۴۵۹ ۳۶۱ ۱۹۶۹۰۶ ۶۴۵۶ ۲۰٫۷
۶۱۰ ۳۰ ۵۴۷ ۴۲۹ ۲۳۰۴۷۶ ۷۵۵۷ ۲۰٫۵
۶۱۰ ۴۰ ۷۱۶ ۵۶۲ ۲۹۲۳۳۳ ۹۵۸۵ ۲۰٫۲
۶۱۰ ۵۰ ۸۸۰ ۶۹۱ ۳۴۷۵۷۰ ۱۱۳۹۶ ۱۹٫۹
۷۱۱ ۱۰ ۲۲۰ ۱۷۳ ۱۳۵۳۰۱ ۳۸۰۶ ۲۴٫۸
۷۱۱ ۲۰ ۴۳۴ ۳۴۱ ۲۵۹۳۵۱ ۷۲۹۵ ۲۴٫۴
۷۱۱ ۲۵ ۵۳۹ ۴۲۳ ۳۱۷۳۵۷ ۸۹۲۷ ۲۴٫۳
۷۱۱ ۳۰ ۶۴۲ ۵۰۴ ۳۷۲۷۹۰ ۱۰۴۸۶ ۲۴٫۱
۷۱۱ ۴۰ ۸۴۳ ۶۶۲ ۴۷۶۲۴۲ ۱۳۳۹۶ ۲۳٫۸
۷۱۱ ۵۰ ۱۰۳۸ ۸۱۵ ۵۷۰۳۱۲ ۱۶۰۴۳ ۲۳٫۴
۷۱۱ ۶۰ ۱۲۲۷ ۹۶۳ ۶۵۵۵۸۳ ۱۸۴۴۱ ۲۳٫۱
۷۶۲ ۱۰ ۲۳۶ ۱۸۵ ۱۶۷۰۲۸ ۴۳۸۶ ۲۶٫۶
۷۶۲ ۱۶ ۳۷۵ ۲۹۴ ۲۶۰۹۷۳ ۶۸۵۰ ۲۶٫۴
۷۶۲ ۲۰ ۴۶۶ ۳۶۶ ۳۲۱۰۸ ۸۴۲۷ ۲۶٫۲
۷۶۲ ۲۵ ۵۷۹ ۴۵۴ ۳۹۳۴۶۱ ۱۰۳۲۷ ۲۶٫۱
۷۶۲ ۳۰ ۶۹۰ ۵۴۲ ۴۶۲۸۵۳ ۱۲۱۴۸ ۲۵٫۹
۷۶۲ ۴۰ ۹۰۷ ۷۱۲ ۵۹۳۰۱۱ ۱۵۵۶۵ ۲۵٫۶
۷۶۲ ۵۰ ۱۱۱۸ ۸۷۸ ۷۱۲۲۰۷ ۱۸۶۹۳ ۲۵٫۲
۸۱۳ ۱۰ ۲۵۲ ۱۹۸ ۲۰۳۳۶۴ ۵۰۰۳ ۲۸٫۴
۸۱۳ ۱۶ ۴۰۱ ۳۱۴ ۳۱۸۲۲۲ ۷۸۲۸ ۲۸٫۲
۸۱۳ ۲۰ ۴۹۸ ۳۹۱ ۳۹۱۹۰۹ ۹۶۴۱ ۲۸
۸۱۳ ۲۵ ۶۱۹ ۴۸۶ ۴۸۰۸۵۶ ۱۱۸۲۹ ۲۷٫۹
۸۱۳ ۳۰ ۷۳۸ ۵۷۹ ۵۶۶۳۷۴ ۱۳۹۳۳ ۲۷٫۷
۹۱۴ ۱۰ ۲۸۴ ۲۲۳ ۲۹۰۱۴۷ ۶۳۴۹ ۳۲
۹۱۴ ۱۶ ۴۵۱ ۳۵۴ ۴۵۵۱۴۲ ۹۹۵۹ ۳۱٫۸
۹۱۴ ۲۵ ۶۹۸ ۵۴۸ ۶۹۰۳۱۷ ۱۵۱۰۵ ۳۱٫۴
۹۱۴ ۳۰ ۸۳۳ ۶۵۶ ۸۱۴۷۷۵ ۱۷۸۲۹ ۳۱٫۳
۱۰۱۶ ۱۰ ۳۱۶ ۲۴۸ ۳۹۹۸۵۰ ۷۸۷۱ ۳۵٫۶
۱۰۱۶ ۱۶ ۵۰۳ ۳۹۵ ۶۲۸۴۷۹ ۱۲۳۷۲ ۳۵٫۴
۱۰۱۶ ۲۵ ۷۸ ۶۱۱ ۹۵۶۰۸۶ ۱۸۸۲۱ ۳۵
۱۰۱۶ ۳۰ ۹۲۹ ۷۲۹ ۱۱۳۰۳۵۲ ۲۲۲۵۱ ۳۴٫۹
۱۰۶۷ ۱۰ ۳۳۲ ۲۶۱ ۴۶۳۷۹۲ ۸۶۹۳ ۳۷٫۴
۱۰۶۷ ۱۶ ۵۲۸ ۴۱۵ ۷۲۹۶۰۰ ۱۳۶۷۶ ۳۷
۱۰۶۷ ۲۵ ۸۱۸ ۶۴۲ ۱۱۱۱۳۵۵ ۲۰۸۳۱ ۳٫۹
۱۰۶۷ ۳۰ ۹۷۷ ۷۶۷ ۱۳۱۴۸۶۴ ۲۴۶۴۶ ۳٫۷
۱۱۶۸ ۱۰ ۳۶۴ ۲۸۶ ۶۰۹۸۴۳ ۱۰۴۴۳ ۴۰٫۹
۱۱۶۸ ۱۶ ۵۷۹ ۴۵۵ ۹۶۰۷۷۴ ۱۶۴۵۲ ۴۰٫۷
۱۱۶۸ ۲۵ ۸۹۸ ۷۰۵ ۱۴۶۶۷۱۷ ۲۵۱۱۵ ۴۰٫۴
۱۲۱۹ ۱۰ ۳۸۰ ۲۹۸ ۶۹۴۰۱۴ ۱۱۳۸۷ ۴۲٫۷
۱۲۱۹ ۱۶ ۶۰۵ ۴۷۵ ۱۰۹۴۰۹۱ ۱۷۹۵۱ ۴۲٫۵
۱۲۱۹ ۲۵ ۹۳۸ ۷۳۶ ۱۶۷۱۸۷۳ ۲۷۴۳۰ ۴۲٫۲

جدول اشتال نقطه اوجی برای رسیدن به مقاصد طراحی پروفیل‌های ساختمان های فولادی است. امروزه استفاده از جداول اشتال در دفاتر فنی و طراحی بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت بوده و می‌توان از آن به عنوان یک هندبوک ساختمانی پرکاربرد نام برد.

 

دیدگاه شما

آخرین دیدگاه ها

جدول اشتال ارتباطی با لوله مانسیمان ندارد

21 اردیبهشت 1399

هدف از درج این اطلاعات بیان اهمیت جدول اشتال لوله از نظر اقتصادی و خواص مکانیکی لولههای فلزی است و منحصرا روی لولهی خاصی تمرکز نشده

22 خرداد 1399

اشتال لوله یعنی چی؟؟؟ ممنون میشم اگه اصطلاح لاتینش رو هم بفرمایید. بلتشکر

02 فروردین 1400
پشتیبان آهن آنلاین

جدول اشتال آورده شده در سایت در واقع برگرفته از کتابی به اسم STAHLBAU PROFILE هستش که اطلاعات مهندسی مثل وزن، ضخامت، اندازه سطح مقطع مقاطع مختلفی مثل لوله رو در برداره.

14 فروردین 1400