آخرین مقالات
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ 0

جداول وزنی و اشتال لوله

جدول وزنی لوله

لوله از زیر مجموعه‌های مقاطع بسته است، مقطعی دایره‌ای شکل داشته و با توجه به قطر، ضخامت و طول دسته‌بندی می‌شود. همان طور که مشخص است این محصول فولادی برای انتقال سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه جدول وزنی لوله آورده شده است.

لوله‌های فولادی بر اساس روش تولید در دو نوع درزدار-اتصال جوشی و بدون درز یا همان مانیسمان وجود دارند. با توجه به ماهیت این محصول، از آن‌ها می‌توان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آب و فاضلاب، صنعت ساختمان و صنایع غذایی قابل استفاده کرد. توجه داشته باشید که انتخاب روش تولید در وزن محصول نهایی تاثیر گذار است.

مجموعه آهن آنلاین قیمت لوله را در انواع مختلف از جمله بدون درز، اسپیرال، جدار چاه، گوشتدار، پلی ایتلن، گالوانیزه و سیاه ارائه می‌کند به منظور اطلاع از قیمت‌ها به لیست قیمت مربوطه هر یک از این محصولات فولادی مراجعه فرمایید.

با توجه به کاربرد وسیع این دسته از محصولات فلزی ، شناخت چگونگی روش محاسبه وزن آنها بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد. جدول وزنی لوله در این قسمت مطرح شده است.

 

جداول وزنی لوله فولادی

فرمول وزنی لوله

 

 جدول وزنی لوله

قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱ ۰٫۵۱
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱٫۲۵ ۰٫۶۳
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱٫۵ ۰٫۷۴
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۲ ۰٫۹۷
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۱٫۲۱
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۳ ۱٫۴۵
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱ ۰٫۶۶
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱٫۲۵ ۰٫۷۹
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱٫۵ ۰٫۹۶
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۲ ۱٫۲۴
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۱٫۵۲
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۳ ۱٫۸۱
۱ ۳۳٫۷ ۱ ۰٫۸۳
۱ ۳۳٫۷ ۱٫۲۵ ۱٫۰۲
۱ ۳۳٫۷ ۱٫۵ ۱٫۲۳
۱ ۳۳٫۷ ۲ ۱٫۶۱
۱ ۳۳٫۷ ۲٫۵ ۱٫۹۴
۱ ۳۳٫۷ ۳ ۲٫۳۲
۱ ۳۳٫۷ ۳٫۵ ۲٫۶۸
۱ ۳۳٫۷ ۴ ۳٫۰۵
۱ الی ۱/۴ ۴۲٫۲ ۱ ۱٫۰۴
۱ الی ۱/۴ ۴۲٫۲ ۱٫۲۵ ۱٫۲۸
۱ الی ۱/۴ ۴۲٫۲ ۱٫۵ ۱٫۵۴
۱ الی ۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۲٫۰۱
۱ الی ۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۲٫۴۸
۱ الی ۱/۴ ۴۲٫۲ ۳ ۲٫۹۵
۱ الی ۱/۴ ۴۲٫۲ ۳٫۵ ۳٫۴۸
۱ الی ۱/۴ ۴۲٫۲ ۴ ۳٫۸۵
۱ الی ۱/۲ ۴۸٫۳ ۱ ۱٫۱۹
۱ الی ۱/۲ ۴۸٫۳ ۱٫۲۵ ۱٫۴۸
۱ الی ۱/۲ ۴۸٫۳ ۱٫۵ ۱٫۷۷
۱ الی ۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۲٫۲۹
۱ الی ۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۲٫۸۱
۱ الی ۱/۲ ۴۸٫۳ ۳ ۳٫۳۸
۱ الی ۱/۲ ۴۸٫۳ ۳٫۵ ۳٫۹۱
۱ الی ۱/۲ ۴۸٫۳ ۴ ۴٫۴۲
۲ ۶۰٫۳ ۱ ۱٫۴۹
۲ ۶۰٫۳ ۱٫۲۵ ۱٫۸۵
۲ ۶۰٫۳ ۱٫۵ ۲٫۲۱
۲ ۶۰٫۳ ۲ ۲٫۹۳
۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۳٫۶۴
۲ ۶۰٫۳ ۳ ۴٫۳۲
۲ ۶۰٫۳ ۳٫۵ ۵٫۰۱
۲ ۶۰٫۳ ۴ ۵٫۶۲
۲ ۶۰٫۳ ۴٫۵ ۶٫۲۶
۲ ۶۰٫۳ ۵ ۶٫۹۰
۲ ۶۰٫۳ ۵٫۵ ۷٫۶۳
۲ ۶۰٫۳ ۶ ۸٫۱۳
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۱٫۵ ۲٫۷۹
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۲ ۳٫۷۰
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۲٫۵ ۴٫۵۹
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۳ ۵٫۴۸
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۳٫۵ ۶٫۳۵
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۴ ۷٫۲۰
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۴٫۵ ۸٫۰۴
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۵ ۸٫۸۹
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۵٫۵ ۹٫۸۵
۱/۲ الی ۲ ۷۶ ۶ ۱۰٫۵۱
۳ ۸۸٫۹ ۲ ۴٫۳۸
۳ ۸۸٫۹ ۲٫۵ ۵٫۴۶
۳ ۸۸٫۹ ۳ ۶٫۵۱
۳ ۸۸٫۹ ۳٫۵ ۷٫۵۶
۳ ۸۸٫۹ ۴ ۸٫۵۸
۳ ۸۸٫۹ ۴٫۵ ۹٫۵۸
۳ ۸۸٫۹ ۵ ۱۰٫۵۷
۳ ۸۸٫۹ ۵٫۵ ۱۱٫۷۴
۳ ۸۸٫۹ ۶ ۱۲٫۵۱
۴ ۱۱۴٫۳ ۲ ۵٫۶۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۲٫۵ ۶٫۹۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۳ ۸٫۳۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۳٫۵ ۹٫۷۶
۴ ۱۱۴٫۳ ۴ ۱۱٫۱۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۴٫۵ ۱۲٫۴۳
۴ ۱۱۴٫۳ ۵ ۱۳٫۷۵
۴ ۱۱۴٫۳ ۵٫۵ ۱۵٫۲۱
۴ ۱۱۴٫۳ ۶ ۱۶٫۲۶
۵ ۱۴۰٫۳ ۲٫۵ ۸٫۶۲
۵ ۱۴۰٫۳ ۳ ۱۰٫۳۶
۵ ۱۴۰٫۳ ۳٫۵ ۱۱٫۹۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۴ ۱۳٫۷۲
۵ ۱۴۰٫۳ ۴٫۵ ۱۵٫۳۹
۵ ۱۴۰٫۳ ۵ ۱۶٫۹۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۵٫۵ ۱۸٫۷۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۶ ۲۰٫۵۱
۶ ۱۶۸٫۳ ۲٫۵ ۱۰٫۴۸
۶ ۱۶۸٫۳ ۳ ۱۲٫۵۸
۶ ۱۶۸٫۳ ۳٫۵ ۱۴٫۶۹
۶ ۱۶۸٫۳ ۴ ۱۶٫۷۴
۶ ۱۶۸٫۳ ۴٫۵ ۱۸٫۸۱
۶ ۱۶۸٫۳ ۵ ۲۰٫۷۹
۶ ۱۶۸٫۳ ۵٫۵ ۲۲٫۷۰
۶ ۱۶۸٫۳ ۶ ۲۴٫۸۴
۶ ۱۶۸٫۳ ۶٫۵ ۲۶٫۳۵
۶ ۱۶۸٫۳ ۷ ۲۸٫۶۸
۸ ۲۱۹٫۱ ۳ ۱۶٫۰۸
۸ ۲۱۹٫۱ ۳٫۵ ۱۸٫۷۴
۸ ۲۱۹٫۱ ۴ ۲۱٫۳۹
۸ ۲۱۹٫۱ ۴٫۵ ۲۴٫۰۳
۸ ۲۱۹٫۱ ۵ ۲۶٫۶۵
۸ ۲۱۹٫۱ ۵٫۵ ۲۹٫۲۷
۸ ۲۱۹٫۱ ۶ ۳۱٫۸۹
۸ ۲۱۹٫۱ ۶٫۵ ۳۴٫۴۴
۸ ۲۱۹٫۱ ۷ ۳۷٫۷۴
مقطع لوله | چدول وزنی لوله

مقطع لوله

 

 

جدول اشتال لوله

جدول وزنی لوله در قسمت بالا آورده شده است. جدول اشتال نقطه اوجی برای رسیدن به مقاصد طراحی پروفیل‌های ساختمان های فولادی است. امروزه استفاده از جداول اشتال در دفاتر فنی و طراحی بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت بوده و می‌توان از آن به عنوان یک هندبوک ساختمانی پرکاربرد نام برد.

مشخصات مقاطع فولادی (جدول اشتال) شامل اطلاعات این محصول فولادی است که در جدول اشتال گرد آوری شده است. پارامترهای این جدول به صورت زیر است:

پارامترهای مهم در جدول اشتال  عبارت است از: G= وزن واحد، Ix= ممان اینرسی حول محور X و پارامترهای مهم دیگر که در این جداول به آن‌ها اشاره شده است.

پروفیل‌هایی با مقاطع دایره‌ای توخالی یا همان لوله‌ها، به روش‌های مختلفی مثل گرم غلطک خورده بدون یا با درز جوش وجود دارند.

 

D × s F G
mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm
۲۱٫۳ × ۲ ۱٫۲۱ ۰٫۹۶۲ ۰٫۵۷۱ ۰٫۵۳۶ ۰٫۶۸۶
۲۱٫۳ × ۲٫۶ ۱٫۵۳ ۱٫۲۱ ۰٫۶۸۱ ۰٫۶۳۹ ۰٫۶۶۸
۲۱٫۳ × ۳٫۲ ۱٫۸۲ ۱٫۴۴ ۰٫۷۶۸ ۰٫۷۲۲ ۰٫۶۵
۲۶٫۹ × ۲ ۱٫۵۶ ۱٫۲۴ ۱٫۲۲ ۰٫۹۰۷ ۰٫۸۸۳
۲۶٫۹ × ۲٫۶ ۱٫۹۸ ۱٫۵۷ ۱٫۴۸ ۱٫۱ ۰٫۸۶۴
۲۶٫۹ × ۳٫۲ ۲٫۳۸ ۱٫۸۹ ۱٫۷ ۱٫۲۷ ۰٫۸۴۶
۳۳٫۷ × ۲٫۶ ۲٫۵۴ ۲٫۰۱ ۳٫۰۹ ۱٫۸۴ ۱٫۱
۳۳٫۷ × ۳٫۲ ۳٫۰۷ ۲٫۴۲ ۳٫۶ ۲٫۱۴ ۱٫۰۸
۳۳٫۷ × ۴ ۳٫۷۳ ۲٫۹۵ ۴٫۱۹ ۲٫۴۹ ۱٫۰۶
۴۲٫۴ × ۲٫۶ ۳٫۲۵ ۲٫۵۷ ۶٫۴۶ ۳٫۰۵ ۱٫۴۱
۴۲٫۴ × ۳٫۲ ۳٫۹۴ ۳٫۱۱ ۷٫۶۲ ۳٫۵۹ ۱٫۳۹
۴۲٫۴ × ۴ ۴٫۸۳ ۳٫۸۱ ۸٫۹۹ ۴٫۲۴ ۱٫۳۶
۴۸٫۳ × ۲٫۶ ۳٫۷۳ ۲٫۹۵ ۹٫۷۸ ۴٫۰۵ ۱٫۶۲
۴۸٫۳ × ۳٫۲ ۴٫۵۳ ۳٫۵۹ ۱۱٫۶ ۴٫۸ ۱٫۶
۴۸٫۳ × ۴ ۵٫۵۷ ۴٫۴۱ ۱۳٫۸ ۵٫۷ ۱٫۵۷
۶۰٫۳ × ۲٫۹ ۵٫۲۳ ۴٫۱۴ ۲۱٫۶ ۷٫۱۶ ۲٫۰۳
۶۰٫۳ × ۳٫۶ ۶٫۴۱ ۵٫۰۷ ۲۵٫۹ ۸٫۵۸ ۲٫۰۱
۶۰٫۳ × ۴ ۷٫۰۷ ۵٫۵۹ ۲۸٫۲ ۹٫۳۴ ۲
۶۰٫۳ × ۵ ۸٫۶۹ ۶٫۸۲ ۳۳٫۵ ۱۱٫۱ ۱٫۹۶
۷۶٫۱ × ۲٫۹ ۶٫۶۷ ۵٫۸۲ ۴۴٫۷ ۱۱٫۸ ۲٫۵۹
۷۶٫۱ × ۳٫۶ ۸٫۲ ۶٫۴۹ ۵۴ ۱۴٫۲ ۲٫۵۷
۷۶٫۱ × ۴ ۹٫۰۶ ۷٫۱۷ ۵۹٫۱ ۱۵٫۵ ۲٫۵۵
۷۶٫۱ × ۵ ۱۱٫۲ ۸٫۷۷ ۷۰٫۹ ۱۸٫۶ ۲٫۵۲
۸۸٫۹ × ۳٫۲ ۸٫۶۲ ۶٫۸۱ ۷۹٫۲ ۱۷٫۸ ۳٫۰۳
۸۸٫۹ × ۳٫۶ ۹٫۶۵ ۷٫۵۷ ۸۷٫۹ ۱۹٫۸ ۳٫۰۲
۸۸٫۹ × ۴ ۱۰٫۷ ۸٫۴۳ ۹۶٫۳ ۲۱٫۷ ۳
۸۸٫۹ × ۵ ۱۳٫۲ ۱۰٫۳ ۱۱۶ ۲۶٫۲ ۲٫۹۷
۸۸٫۹ × ۶٫۳ ۱۶٫۳ ۱۲٫۹ ۱۴۰ ۳۱٫۵ ۲٫۹۳
۱۰۱٫۶ × ۳٫۶ ۱۱٫۱ ۸٫۷۶ ۱۳۳ ۲۶٫۲ ۳٫۴۷
۱۰۱٫۶ × ۴٫۵ ۱۳٫۷ ۱۰٫۷ ۱۶۲ ۳۱٫۹ ۳٫۴۴
۱۰۱٫۶ × ۵٫۶ ۱۶٫۹ ۱۳٫۲ ۱۹۵ ۳۸٫۴ ۳٫۴
۱۰۱٫۶ × ۷٫۱ ۲۱٫۱ ۱۶٫۶ ۲۳۷ ۴۶٫۶ ۳٫۳۵
۱۰۸ × ۳٫۶ ۱۱٫۸ ۹٫۲۷ ۱۶۱ ۲۹٫۸ ۳٫۶۹
۱۰۸ × ۴٫۵ ۱۴٫۶ ۱۱٫۵ ۱۹۶ ۳۶٫۴ ۳٫۶۶
۱۰۸ × ۵٫۶ ۱۸ ۱۴٫۱ ۲۳۷ ۴۳٫۹ ۳٫۶۳
۱۱۴٫۳ × ۳٫۶ ۱۲٫۵ ۹٫۹ ۱۹۲ ۳۳٫۶ ۳٫۹۲
۱۱۴٫۳ × ۴٫۵ ۱۵٫۵ ۱۲٫۱ ۲۳۴ ۴۱ ۳٫۸۹
۱۱۴٫۳ × ۵٫۶ ۱۹٫۱ ۱۵ ۲۸۳ ۴۹٫۶ ۳٫۸۵
۱۱۴٫۳ × ۷٫۱ ۲۳٫۹ ۱۸٫۸ ۳۴۵ ۶۰٫۴ ۳٫۸
۱۳۳ × ۴ ۱۶٫۲ ۱۲٫۷ ۳۳۷ ۵۰٫۸ ۴٫۵۶
۱۳۳ × ۵٫۶ ۲۲٫۴ ۱۷٫۶ ۴۵۶ ۶۸٫۵ ۴٫۵۱
۱۳۳ × ۶٫۳ ۲۵٫۱ ۱۹٫۷ ۵۰۴ ۷۵٫۹ ۴٫۴۹
۱۳۹٫۷ × ۴ ۱۷٫۱ ۱۳٫۵ ۳۹۳ ۵۶٫۲ ۴٫۸
۱۳۹٫۷ × ۵٫۶ ۲۳٫۶ ۱۸٫۵ ۵۳۱ ۷۶٫۱ ۴٫۷۵
۱۳۹٫۷ × ۶٫۳ ۲۶٫۴ ۲۰٫۸ ۵۸۹ ۸۴٫۳ ۴٫۷۲
۱۳۹٫۷ × ۷٫۱ ۲۹٫۶ ۲۳٫۳ ۶۵۲ ۹۳٫۳ ۴٫۶۹
۱۵۹ × ۴٫۵ ۲۱٫۸ ۱۷٫۲ ۶۵۲ ۸۲٫۱ ۵٫۴۶
۱۵۹ × ۵٫۶ ۲۷ ۲۱٫۲ ۷۹۵ ۱۰۰ ۵٫۴۳
۱۵۹ × ۶٫۳ ۳۰٫۲ ۲۳٫۷ ۸۸۲ ۱۱۱ ۵٫۴
۱۶۸٫۳ × ۴٫۵ ۲۳٫۲ ۱۸٫۱ ۷۷۷ ۹۲٫۴ ۵٫۷۹
۱۶۸٫۳ × ۵٫۶ ۲۸٫۶ ۲۲٫۴ ۹۴۸ ۱۱۳ ۵٫۷۶
۱۶۸٫۳ × ۶٫۳ ۳۲٫۱ ۲۵٫۲ ۱۰۵۰ ۱۲۵ ۵٫۷۳
۱۶۸٫۳ × ۷٫۱ ۳۶ ۲۸٫۳ ۱۱۷۰ ۱۳۹ ۵٫۷
۱۶۸٫۳ × ۸٫۸ ۴۴٫۱ ۳۴٫۵ ۱۴۱۰ ۱۶۷ ۵٫۶۵
۱۹۳٫۷ × ۴٫۵ ۲۶٫۷ ۲۱ ۱۲۰۰ ۱۲۴ ۶٫۶۹
۱۹۳٫۷ × ۵ ۲۹٫۶ ۲۳٫۳ ۱۳۲۰ ۱۳۶ ۶٫۶۷
۱۹۳٫۷ × ۵٫۴ ۳۱٫۹ ۲۵ ۱۴۲۰ ۱۴۶ ۶٫۶۶
۱۹۳٫۷ × ۶٫۳ ۳۷٫۱ ۲۹٫۱ ۱۶۳۰ ۱۶۸ ۶٫۶۳
۱۹۳٫۷ × ۷٫۱ ۴۱٫۶ ۳۲٫۸ ۱۸۱۰ ۱۸۷ ۶٫۶
۱۹۳٫۷ × ۸ ۴۶٫۷ ۳۶٫۵ ۲۰۲۰ ۲۰۸ ۶٫۵۷
۱۹۳٫۷ × ۸٫۸ ۵۱٫۱ ۴۰ ۲۱۹۰ ۲۲۶ ۶٫۵۴
۲۱۹٫۱ × ۴٫۵ ۳۰٫۳ ۲۳٫۸ ۱۷۵۰ ۱۵۹ ۷٫۵۹
۲۱۹٫۱ × ۵ ۳۳٫۶ ۲۶٫۴ ۱۹۳۰ ۱۷۶ ۷٫۵۷
۲۱۹٫۱ × ۵٫۹ ۳۹٫۵ ۳۱ ۲۲۵۰ ۲۰۵ ۷٫۵۴
۲۱۹٫۱ × ۶٫۳ ۴۲٫۱ ۳۳٫۱ ۲۳۹۰ ۲۱۸ ۷٫۵۳
۲۱۹٫۱ × ۷٫۱ ۴۷٫۳ ۳۷٫۲ ۲۶۶۰ ۲۴۳ ۷٫۵
۲۱۹٫۱ × ۸٫۸ ۵۸٫۱ ۴۵٫۴ ۳۲۲۰ ۲۹۴ ۷٫۴۴
۲۱۹٫۱ × ۱۰ ۶۵٫۷ ۵۱٫۶ ۳۶۰۰ ۳۲۸ ۷٫۴
۲۴۴٫۵ × ۶٫۳ ۴۷٫۱ ۳۷٫۱ ۳۳۵۰ ۲۷۴ ۸٫۴۲
۲۴۴٫۵ × ۸ ۵۹٫۴ ۴۶٫۵ ۴۱۶۰ ۳۴۰ ۸٫۳۷
۲۴۴٫۵ × ۱۰ ۷۳٫۳ ۵۷٫۸ ۵۰۷۰ ۴۱۵ ۸٫۳
۲۴۴٫۵ × ۱۱ ۸۰٫۷ ۶۳٫۶ ۵۵۱۰ ۴۵۱ ۸٫۲۶
۲۷۳ × ۵ ۴۲٫۱ ۳۳٫۱ ۳۷۸۰ ۲۷۷ ۹٫۴۸
۲۷۳ × ۵٫۶ ۴۷ ۳۶٫۹ ۴۲۱۰ ۳۰۸ ۹٫۴۶
۲۷۳ × ۶٫۳ ۵۲٫۸ ۴۱٫۴ ۴۷۰۰ ۳۴۴ ۹٫۴۳
۲۷۳ × ۷٫۱ ۵۹٫۳ ۴۶٫۷ ۵۲۴۰ ۳۸۴ ۹٫۴
۲۷۳ × ۸٫۸ ۷۳ ۵۷٫۱ ۶۳۸۰ ۴۶۷ ۹٫۳۷
۲۷۳ × ۱۱ ۹۰٫۵ ۷۱٫۴ ۷۷۸۰ ۵۷۰ ۹٫۲۷
۳۲۳٫۹ × ۵ ۵۰٫۱ ۳۹٫۳ ۶۳۷۰ ۳۹۳ ۱۱٫۳
۳۲۳٫۹ × ۵٫۶ ۵۶ ۴۴ ۷۰۹۰ ۴۳۸ ۱۱٫۳
۳۲۳٫۹ × ۶٫۳ ۶۲٫۹ ۴۹٫۳ ۷۹۳۰ ۴۹۰ ۱۱٫۲
۳۲۳٫۹ × ۷٫۱ ۷۰٫۷ ۵۵٫۶ ۸۸۷۰ ۵۴۸ ۱۱٫۲
۳۲۳٫۹ × ۸٫۸ ۸۷٫۱ ۶۸٫۱ ۱۰۸۲۰ ۶۶۸ ۱۱٫۱
۳۲۳٫۹ × ۱۱ ۱۰۸ ۸۵٫۳ ۱۳۲۵۰ ۸۱۸ ۱۱٫۱
۳۵۵٫۶ × ۸ ۸۷٫۴ ۶۸٫۳ ۱۳۲۰۰ ۷۴۲ ۱۲٫۳
۳۵۵٫۶ × ۱۰ ۱۰۹ ۸۵٫۲ ۱۶۲۲۰ ۹۱۲ ۱۲٫۲
۳۵۵٫۶ × ۱۲٫۵ ۱۳۵ ۱۰۷ ۱۹۸۵۰ ۱۱۲۰ ۱۲٫۱
۴۰۶٫۴ × ۸٫۸ ۱۱۰ ۸۵٫۹ ۲۱۷۳۰ ۱۰۷۰ ۱۴٫۱
۴۰۶٫۴ × ۱۱ ۱۳۷ ۱۰۸ ۲۶۷۲۰ ۱۳۲۰ ۱۴
۴۰۶٫۴ × ۱۴٫۲ ۱۷۵ ۱۳۸ ۳۳۶۹۰ ۱۶۶۰ ۱۳٫۹
۴۵۷٫۲ × ۱۰ ۱۴۰ ۱۱۰ ۳۵۱۴۰ ۱۵۴۰ ۱۵٫۸
۴۵۷٫۲ × ۱۴٫۲ ۱۹۸ ۱۵۶ ۴۸۳۵۰ ۲۱۲۰ ۱۵٫۷
۴۵۷٫۲ × ۱۷٫۵ ۲۴۲ ۱۸۹ ۵۸۵۱۰ ۲۵۶۰ ۱۵٫۶
۵۰۸ × ۸٫۸ ۱۳۸ ۱۰۸ ۴۳۰۰۰ ۱۶۹۰ ۱۷٫۷
۵۰۸ × ۲۰ ۳۰۷ ۲۴۱ ۹۱۴۳۰ ۳۶۰۰ ۱۷٫۳
۵۵۸٫۸ × ۸٫۸ ۱۵۲ ۱۱۹ ۵۷۵۱۰ ۲۰۶۰ ۱۹٫۴
۵۵۸٫۸ × ۲۰ ۳۳۰ ۲۶۶ ۱۲۳۰۰۰ ۴۴۰۰ ۱۹٫۱
۶۰۹٫۶ × ۱۰ ۱۸۸ ۱۴۸ ۸۴۶۸۰ ۲۷۸۰ ۲۱٫۲
۷۱۱٫۲ × ۱۰ ۲۲۰ ۱۷۳ ۱۳۵۴۰۰ ۳۸۱۰ ۲۴٫۸
۸۱۲٫۸ × ۱۶ ۴۰۱ ۳۱۳ ۳۱۸۰۰۰ ۷۸۲۰ ۲۸٫۲
۹۱۴٫۴ × ۱۰ ۲۸۴ ۲۲۳ ۲۹۰۵۰۰ ۶۳۵۰ ۳۲
۹۱۴٫۴ × ۲۵ ۶۹۹ ۵۵۲ ۶۹۱۲۰۰ ۱۵۱۲۰ ۳۱٫۵
۱۰۱۶ × ۱۰ ۳۱۶ ۲۴۸ ۳۹۹۸۰۰ ۷۸۷۰ ۳۵٫۶
۱۰۱۶ × ۲۵ ۷۷۸ ۶۱۵ ۹۵۶۱۰۰ ۱۸۸۲۰ ۳۵

 

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اشتراک گذاری
دیدگاه بگذارید
  مشترک شدن  
اطلاع از
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگرام مشاهده صفحه
سبد خرید
سبد خرید محصول حذف شد. بازگرداندن
نام کالا
واحد
مقدار
قیمت واحد
  برآورد قیمت کل : 0 ریال
  ادامه خرید
  مشخصات ثبت کننده
  ثبت سفارش با نام کاربری
  ثبت سفارش به عنوان کاربر مهمان
  عملیات موفق
  کد پیگیری: مشاوران ما با ارائه بهترین پیشنهادات. با شما تماس خواهند گرفت
  کاربر گرامی
  آیا تمایل دارید، با همین شماره موبایل عضو آهن آنلاین شوید و از مزایای آن استفاده کنید؟
  بله حتما فعلا نه
  اشتراک گذاری