جداول وزنی و اشتال تیرآهن

جداول وزنی و اشتال تیرآهن

جداول وزنی تیرآهن

تیرآهن یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پروفیل‌هایی است که به منظور تحمل نیروهای برشی و لنگر خمشی در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع پروفیل براساس شکل هندسی و نوع استاندارد آن انواع مختلفی دارد که پرکاربردترین آن‌ها  IPE و IPB است. IPE مطابق با استاندارد اروپایی است و در ایران کاربرد فراوانی دارد. این نوع به شکل I با ضخامت بال ثابت تولید می‌شود. IPB به علت بال‌های پهن‌تر نسبت به IPE به هاش (H) معروف است. جدول وزنی تیرآهن در انواع مختلف معمولی و سنگین و عریض قابل مشاهده است.  هاش‌ها را می‌توان به دو گروه زیر تقسیم کرد:

  • سنگین و عریض در سایزهای مختلف
  • بال پهن ۱۲ متری سبک و سنگین 

سایزهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸ پرکاربردترین نوع این محصول فولادی هستند که هر یک چگالی مشخصی دارند. به منظور محاسبه وزن علاوه بر چگالی، مشخصات هندسی از قبیل ضخامت جان و بال، عرض و ارتفاع آن نیز مورد نیاز است که در جدول زیر وزن هر شاخه ۱ و ۱۲ متری در هر بسته و هر تریلر گردآوری شده است. برای محاسبه وزن دوبل که برای تحمل بار بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان طول آن را دو برابر در نظر گرفت. مثلا وزن IPE18 به طول ۱۲ متری و دوبل به صورتی است که می‌توان در انتها وزن نهایی را در ۲ ضرب نمود. به منظور اطلاع از قیمت تیرآهن به لیست قیمت مربوطه در سایت مراجعه فرمایید.

در نوع IPB وزن هر شاخه ۱۲ متری با در نظر گرفتن سایز یا همان ارتفاع هاش در فرمول قرار داده و وزن تقریبی بدست می‌آید.

 

جدول وزنی تیرآهن معمولی (IPE)

سایز تیرآهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه ۱ متری (kg) وزن شاخه ۱۲متری(kg) تعداد شاخه در هر بسته تعداد شاخه در تریلر
۸ ۸۰ ۴۶ ۳٫۸ ۵٫۲ ۶ ۷۲ - -
۱۰ ۱۰ ۵۵ ۴٫۸ ۵٫۷ ۸٫۱ ۹۸ - -
۱۲ ۱۲۰ ۶۴ ۴٫۴ ۶٫۳ ۱۰٫۴ ۱۲۵ ۴۴ ۱۷۶
۱۴ ۱۴۰ ۷۳ ۴٫۷ ۶٫۹ ۱۲٫۹ ۱۵۵ ۳۶ ۱۴۴
۱۶ ۱۶۰ ۸۲ ۵ ۷٫۴ ۱۵٫۸ ۱۹۰ ۳۰ ۱۲۰
۱۸ ۱۸۰ ۹۱ ۵٫۳ ۸ ۱۸٫۸ ۲۲۶ ۲۴ ۹۶
۲۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۵٫۶ ۸٫۵ ۲۲٫۴ ۲۶۹ ۱۸ ۷۲
۲۲ ۲۲۰ ۱۱۰ ۵٫۹ ۹٫۲ ۲۶٫۲ ۳۱۵ ۱۶ ۶۴
۲۴ ۲۴۰ ۱۲۰ ۶٫۲ ۹٫۸ ۳۰٫۷ ۳۶۹ ۱۴ ۵۶
۲۷ ۲۷۰ ۱۳۵ ۶٫۶ ۱۰٫۲ ۳۶٫۱ ۴۳۴ ۱۲ ۴۸
۳۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۷٫۱ ۱۰٫۷ ۴۲٫۲ ۵۰۷ ۱۰ ۴۰
۳۳ ۳۳۰ ۱۶۰ ۷٫۵ ۱۱٫۵ ۴۷٫۳ ۵۹۰ - -
۳۶ ۳۶۰ ۱۷۰ ۸ ۱۲٫۷ ۵۶ ۶۸۶ - -
۴۰ ۴۰۰ ۱۸۰ ۸٫۶ ۱۳٫۵ ۶۳٫۶ ۷۹۶ - -
۴۵ ۴۵۰ ۱۹۰ ۹٫۴ ۱۴٫۶ ۷۳٫۶ ۹۳۲ - -
۵۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰٫۲ ۱۶ ۹۰٫۷ ۱۰۸۹ - -
۵۵ ۵۵۰ ۲۱۰ ۱۱٫۱ ۱۷٫۲ ۱۰۶ ۱۲۷۲ - -
۶۰ ۶۰۰ ۲۲۰ ۱۲ ۱۹ ۱۲۲ ۱۴۶۴ - -

 

جدول وزنی تیرآهن H  بال پهن ۱۲ متری (IPB)

وزن شاخه سنگین وزن شاخه سبک سایز هاش
(kg) (kg)
۲۴۴ ۲۰۰ ۱۰
۳۲۲ ۲۳۴ ۱۲
۳۹۰ ۲۹۹ ۱۴
۵۰۰ ۳۶۵ ۱۶
۵۹۰ ۴۲۶ ۱۸
۷۲۰ ۵۰۸ ۲۰
۸۲۸ ۶۰۶ ۲۲
۹۶۰ ۷۲۴ ۲۴
۱۰۷۵ ۸۱۸ ۲۶
۱۲۱۰ ۹۱۷ ۲۸
۱۳۷۰ ۱۰۶۰ ۳۰
۱۵۵۱ ۱۱۷۱ ۳۲
۱۶۰۳ ۱۲۶۰ ۳۴
۱۷۵۴ ۱۳۴۲ ۳۶
۱۸۶۹   ۴۰
    ۵۰
    ۶۰

جدول وزنی تیرآهن H سنگین و عریض (IPBU-HE-M)

 

وزن شاخه ۱۲متری سایز هاش
(kg)
۵۰۱٫۶ ۱۰
۶۲۵٫۲ ۱۲
۷۵۸٫۴ ۱۴
۹۱۴٫۴ ۱۶
۱۰۶۶٫۸ ۱۸
۱۲۳۶ ۲۰
۱۴۰۴ ۲۲
۱۸۸۴ ۲۴
۲۰۶۴ ۲۶
۲۲۶۸ ۲۸
۲۸۵۶ ۳۰
۲۹۴۰ ۳۲
۲۹۷۶ ۳۴
۳۰۰۰ ۳۶
۳۰۷۲ ۴۰
۳۱۵۶ ۴۵
۳۲۴۰ ۵۰
۳۳۳۶ ۵۵
۳۴۲۰ ۶۰
۳۵۱۶ ۶۵
۳۶۱۲ ۷۰
۳۸۰۴ ۸۰
۳۹۹۶

۹۰

جدول اشتال تیرآهن

جدول وزنی تیرآهن تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت حال به بررسی جداول اشتال این محصول فولادی می‌پردازیم. جداول اشتال این محصول فولادی به عنوان اساسی‌ترین نوع پروفیل‌های ساختمانی در طراحی سازه ابزاری مهم و کاربردی است. متخصصین مجرب آهن آنلاین قیمت روز تیرآهن را در لیست قیمت مربوطه به روز می‌کنند. مشخصات فنی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای انواع این محصول فولادی در استاندارد DIN آلمان ارائه گردیده است. این جدول در سه نوع عمده IPE ، IPN و IPB تنظیم شده است.

IPE- مقطع تیرآهن IPE- مشخصات هندسی در مقطع تیرآهن
INP- مشخصات هندسی مقطع تیرآهن

 

IPB- مشخصات هندسی مقطع تیرآهن

 

جدول اشتال IPE

 

 IPE  h b s t r c h-2c A G Jx Wx ix Jy Wy iy a1 rT
mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm mm
۸۰ ۸۰ ۴۶ ۳٫۸ ۵٫۲ ۵ ۱۰٫۲ ۵۹ ۷٫۶۴ ۶ ۸۰٫۱ ۲۰ ۳٫۲۴ ۸٫۴۹ ۳٫۶۹ ۱٫۰۵ ۶۳ ۱۲٫۲
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۵ ۴٫۱ ۵٫۷ ۷ ۱۲٫۷ ۷۴ ۱۰٫۳ ۸٫۱ ۱۷۱ ۳۴٫۲ ۴٫۰۷ ۱۵٫۹ ۵٫۷۹ ۱٫۲۴ ۷۹ ۱۴٫۶
۱۲۰ ۱۲۰ ۶۴ ۴٫۴ ۶٫۳ ۷ ۱۳٫۳ ۹۳ ۱۳٫۲ ۱۰٫۴ ۳۱۸ ۵۳ ۴٫۹ ۲۷٫۷ ۸٫۶۵ ۱٫۴۵ ۹۶ ۱۶٫۹
۱۴۰ ۱۴۰ ۷۳ ۴٫۷ ۶٫۹ ۷ ۱۳٫۹ ۱۱۲ ۱۶٫۴ ۱۲٫۹ ۵۴۱ ۷۷٫۳ ۵٫۷۴ ۴۴٫۹ ۱۲٫۳ ۱٫۶۵ ۱۱۲ ۱۹٫۳
۱۶۰ ۱۶۰ ۸۲ ۵ ۷٫۴ ۹ ۱۶٫۴ ۱۲۷ ۲۰٫۱ ۱۵٫۸ ۸۶۹ ۱۰۹ ۶٫۵۸ ۶۸٫۳ ۱۶٫۷ ۱٫۸۴ ۱۲۹ ۲۱٫۷
۱۸۰ ۱۸۰ ۹۱ ۵٫۳ ۸ ۹ ۱۷ ۱۴۶ ۲۳٫۹ ۱۸٫۸ ۱۳۲۰ ۱۴۶ ۷٫۴۲ ۱۰۱ ۲۲٫۲ ۲٫۰۶ ۱۴۵ ۲۴
۲۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۵٫۶ ۸٫۵ ۱۲ ۲۰٫۵ ۱۵۹ ۲۸٫۵ ۲۲٫۴ ۱۹۴۰ ۱۹۴ ۸٫۲۶ ۱۴۲ ۲۸٫۵ ۲٫۲۴ ۱۶۲ ۲۶٫۴
۲۲۰ ۲۲۰ ۱۱۰ ۵٫۹ ۹٫۲ ۱۲ ۲۱٫۲ ۱۷۷ ۳۳٫۴ ۲۶٫۲ ۲۷۷۰ ۲۵۲ ۹٫۱۱ ۲۰۵ ۳۷٫۳ ۲٫۴۸ ۱۷۹ ۲۹٫۱
۲۴۰ ۲۴۰ ۱۲۰ ۶٫۲ ۹٫۸ ۱۵ ۲۴٫۸ ۱۹۰ ۳۹٫۱ ۳۰٫۷ ۳۸۹۰ ۳۲۴ ۹٫۹۷ ۲۸۴ ۴۷٫۳ ۲٫۶ ۱۹۶ ۳۱٫۸
۲۷۰ ۲۷۰ ۱۳۵ ۶٫۶ ۱۰٫۲ ۱۵ ۲۵٫۲ ۲۱۹ ۴۵٫۹ ۳۶٫۱ ۵۷۹۰ ۴۲۹ ۱۱٫۲ ۴۲۰ ۶۲٫۲ ۳٫۰۲ ۲۲۰ ۳۵٫۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۷٫۱ ۱۰٫۷ ۱۵ ۲۵٫۷ ۲۴۸ ۵۳٫۸ ۴۲٫۲ ۸۳۶۰ ۵۵۷ ۱۲٫۵ ۶۰۴ ۸۰٫۵ ۳٫۳۵ ۲۴۵ ۳۹٫۵
۳۳۰ ۳۳۰ ۱۶۰ ۷٫۵ ۱۱٫۵ ۱۸ ۲۹٫۵ ۲۷۱ ۶۲٫۶ ۴۹٫۱ ۱۱۷۷۰ ۷۱۳ ۱۳٫۷ ۷۸۸ ۹۸٫۵ ۳٫۵۵ ۲۷۰ ۴۲٫۱
۳۶۰ ۳۶۰ ۱۷۰ ۸ ۱۲٫۷ ۱۸ ۳۰٫۷ ۲۹۸ ۷۲٫۷ ۵۷٫۱ ۱۶۲۷۰ ۹۰۴ ۱۵ ۱۰۴۰ ۱۲۳ ۳٫۷۹ ۲۹۴ ۴۴٫۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۸۰ ۸٫۶ ۱۳٫۵ ۲۱ ۳۴٫۵ ۳۳۱ ۸۴٫۵ ۶۶٫۳ ۲۳۱۳۰ ۱۱۶۰ ۱۶٫۵ ۱۳۲۰ ۱۴۶ ۳٫۹۵ ۳۲۶ ۴۷٫۱
۴۵۰ ۴۵۰ ۱۹۰ ۹٫۴ ۱۴٫۶ ۲۱ ۳۵٫۶ ۳۷۸ ۹۸٫۸ ۷۷٫۶ ۳۳۷۴۰ ۱۵۰۰ ۱۸٫۵ ۱۶۸۰ ۱۷۶ ۴٫۱۲ ۳۶۵ ۴۹٫۴
۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰٫۲ ۱۶ ۲۱ ۳۷ ۴۲۶ ۱۱۶ ۹۰٫۷ ۴۸۲۰۰ ۱۹۳۰ ۲۰٫۴ ۲۱۴۰ ۲۱۴ ۴٫۳۱ ۴۰۴ ۵۱٫۸
۵۵۰ ۵۵۰ ۲۱۰ ۱۱٫۱ ۱۷٫۲ ۲۴ ۴۱٫۲ ۴۶۷ ۱۳۴ ۱۰۶ ۶۷۱۲۰ ۲۴۴۰ ۲۲٫۳ ۲۶۷۰ ۲۵۴ ۴٫۴۵ ۴۴۲ ۵۴
۶۰۰ ۶۰۰ ۲۲۰ ۱۲ ۱۹ ۲۴ ۴۳ ۵۱۴ ۱۵۶ ۱۲۲ ۹۲۰۸۰ ۳۰۷۰ ۲۴٫۳ ۳۳۹۰ ۳۰۸ ۴٫۶۶ ۴۸۱ ۵۶٫۵

 

جدول اشتال INP

 INP  h b s=r1 t r2 c h-2c A G Jx Wx ix Jy Wy iy a1 rT
mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm mm
۸۰ ۸۰ ۴۲ ۳٫۹ ۵٫۹ ۲٫۳ ۱۰٫۵ ۵۹ ۷٫۵۷ ۵٫۹۴ ۷۷٫۸ ۱۹٫۵ ۳٫۲ ۶٫۲۹ ۳ ۰٫۹۱ ۶۲ ۱۱٫۲
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۴٫۵ ۶٫۸ ۲٫۷ ۱۲٫۵ ۷۵ ۱۰٫۶ ۸٫۳۴ ۱۷۱ ۳۴٫۲ ۴٫۰۱ ۱۲٫۲ ۴٫۸۸ ۱٫۰۷ ۷۸ ۱۳٫۳
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۸ ۵٫۱ ۷٫۷ ۳٫۱ ۱۴ ۹۲ ۱۴٫۲ ۱۱٫۱ ۳۲۸ ۵۴٫۷ ۴٫۸۱ ۲۱٫۵ ۷٫۴۱ ۱٫۲۳ ۹۴ ۱۵٫۴
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۶ ۵٫۷ ۸٫۶ ۳٫۴ ۱۵٫۵ ۱۰۹ ۱۸٫۲ ۱۴٫۳ ۵۷۳ ۸۱٫۹ ۵٫۶۱ ۳۵٫۲ ۱۰٫۷ ۱٫۴ ۱۰۸ ۱۷٫۴
۱۶۰ ۱۶۰ ۷۴ ۶٫۳ ۹٫۵ ۳٫۸ ۱۷٫۵ ۱۲۵ ۲۲٫۸ ۱۷٫۹ ۹۳۵ ۱۱۷ ۶٫۴ ۵۴٫۷ ۱۴٫۸ ۱٫۵۵ ۱۲۴ ۱۹٫۵
۱۸۰ ۱۸۰ ۸۲ ۶٫۹ ۱۰٫۴ ۴٫۱ ۱۹ ۱۴۲ ۲۷٫۹ ۲۱٫۹ ۱۴۵۰ ۱۶۱ ۷٫۲ ۸۱٫۳ ۱۹٫۸ ۱٫۷۱ ۱۴۰ ۲۱٫۶
۲۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۷٫۵ ۱۱٫۳ ۴٫۵ ۲۰٫۵ ۱۵۹ ۳۳٫۴ ۲۶٫۲ ۲۱۴۰ ۲۱۴ ۸ ۱۱۷ ۲۶ ۱٫۸۷ ۱۵۶ ۲۳٫۶
۲۲۰ ۲۲۰ ۹۸ ۸٫۱ ۱۲٫۲ ۴٫۹ ۲۲ ۱۷۶ ۳۹٫۵ ۳۱٫۱ ۳۰۶۰ ۲۷۸ ۸٫۸ ۱۶۲ ۳۳٫۱ ۲٫۰۲ ۱۷۲ ۲۵٫۷
۲۴۰ ۲۴۰ ۱۰۶ ۸٫۷ ۱۳٫۱ ۵٫۲ ۲۴ ۱۹۲ ۴۶٫۱ ۳۶٫۲ ۴۲۵۰ ۳۵۴ ۹٫۵۹ ۲۲۱ ۴۱٫۷ ۲٫۲ ۱۸۸ ۲۷٫۸
۲۶۰ ۲۶۰ ۱۱۳ ۹٫۴ ۱۴٫۱ ۵٫۶ ۲۶ ۲۰۸ ۵۳٫۳ ۴۱٫۹ ۵۷۴۰ ۴۴۲ ۱۰٫۴ ۲۸۸ ۵۱ ۲٫۳۲ ۲۰۲ ۲۹٫۶
۲۸۰ ۲۸۰ ۱۱۹ ۱۰٫۱ ۱۵٫۲ ۶٫۱ ۲۷٫۵ ۲۲۵ ۶۱ ۴۷٫۹ ۷۵۹۰ ۵۴۲ ۱۱٫۱ ۳۶۴ ۶۱٫۲ ۲٫۴۵ ۲۱۸ ۳۱٫۱
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۲۵ ۱۰٫۸ ۱۶٫۲ ۶٫۵ ۲۹٫۵ ۲۴۱ ۶۹ ۵۴٫۲ ۹۸۰۰ ۶۵۳ ۱۱٫۹ ۴۵۱ ۷۲٫۲ ۲٫۵۶ ۲۳۴ ۳۲٫۶
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۳۱ ۱۱٫۵ ۱۷٫۳ ۶٫۹ ۳۱ ۲۵۸ ۷۷٫۷ ۶۱ ۱۲۵۱۰ ۷۸۲ ۱۲٫۷ ۵۵۵ ۸۴٫۷ ۲٫۶۷ ۲۴۸ ۳۴٫۱
۳۴۰ ۳۴۰ ۱۳۷ ۱۲٫۲ ۱۸٫۳ ۷٫۳ ۳۳ ۲۷۴ ۸۶٫۷ ۶۸ ۱۵۷۰۰ ۹۲۳ ۱۳٫۵ ۶۷۴ ۹۸٫۴ ۲٫۸ ۲۶۴ ۳۵٫۶
۳۶۰ ۳۶۰ ۱۴۳ ۱۳ ۱۹٫۵ ۷٫۸ ۳۵ ۲۹۰ ۹۷ ۷۶٫۱ ۱۹۶۱۰ ۱۰۹۰ ۱۴٫۲ ۸۱۸ ۱۱۴ ۲٫۹ ۲۷۸ ۳۷٫۲
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۴۹ ۱۳٫۷ ۲۰٫۵ ۸٫۲ ۳۷ ۳۰۶ ۱۰۷ ۸۴ ۲۴۰۱۰ ۱۲۶۰ ۱۵ ۹۷۵ ۱۳۱ ۳٫۰۲ ۲۹۴ ۳۸٫۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۵۵ ۱۴٫۴ ۲۱٫۶ ۸٫۶ ۳۸٫۵ ۳۲۳ ۱۱۸ ۹۲٫۴ ۲۹۲۱۰ ۱۴۶۰ ۱۵٫۷ ۱۱۶۰ ۱۴۹ ۳٫۱۳ ۳۰۸ ۴۰٫۲
۴۲۵ ۴۲۵ ۱۶۳ ۱۵٫۳ ۲۳ ۹٫۲ ۴۱ ۳۴۳ ۱۳۲ ۱۰۴ ۳۶۹۷۰ ۱۷۴۰ ۱۶٫۷ ۱۴۴۰ ۱۷۶ ۳٫۳ ۳۲۸ ۴۲٫۲
۴۵۰ ۴۵۰ ۱۷۰ ۱۶٫۲ ۲۴٫۳ ۹٫۷ ۴۳٫۵ ۳۶۳ ۱۴۷ ۱۱۵ ۴۵۸۵۰ ۲۰۴۰ ۱۷٫۷ ۱۷۳۰ ۲۰۳ ۳٫۴۳ ۳۴۸ ۴۴
۴۷۵ ۴۷۵ ۱۷۸ ۱۷٫۱ ۲۵٫۶ ۱۰٫۳ ۴۵٫۵ ۳۸۴ ۱۶۳ ۱۲۸ ۵۶۴۸۰ ۲۳۸۰ ۱۸٫۶ ۲۰۹۰ ۲۳۵ ۳٫۶ ۳۶۶ ۴۶
۵۰۰ ۵۰۰ ۱۸۵ ۱۸ ۲۷ ۱۰٫۸ ۴۸ ۴۰۴ ۱۷۹ ۱۴۱ ۶۸۷۴۰ ۲۷۵۰ ۱۹٫۶ ۲۴۸۰ ۲۶۸ ۳٫۷۲ ۳۸۴ ۴۷٫۸
۵۵۰ ۵۵۰ ۲۰۰ ۱۹ ۳۰ ۱۱٫۹ ۵۲٫۵ ۴۴۵ ۲۱۲ ۱۶۶ ۹۹۱۸۰ ۳۶۱۰ ۲۱٫۶ ۳۴۹۰ ۳۴۹ ۴٫۰۲ ۴۲۴ ۵۱٫۸
۶۰۰ ۶۰۰ ۲۱۵ ۲۱٫۶ ۳۲٫۴ ۱۳ ۵۷٫۵ ۴۸۵ ۲۵۴ ۱۹۹ ۱۳۹۰۰۰ ۴۶۳۰ ۲۳٫۶ ۴۶۷۰ ۴۳۴ ۴٫۳ ۴۶۰ ۵۵٫۴

 

جدول اشتال IPB

 IPB  h b s=r1 t r2 c h-2c A G Jx Wx ix Jy Wy iy rT
mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۶ ۱۰ ۱۲ ۲۲ ۵۶ ۲۶ ۲۰٫۴ ۴۵۰ ۸۹٫۹ ۴٫۱۶ ۱۶۷ ۳۳٫۵ ۲٫۵۳ ۲۷٫۸
۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۶٫۵ ۱۱ ۱۲ ۲۳ ۷۴ ۳۴ ۲۶٫۷ ۸۶۴ ۱۴۴ ۵٫۰۴ ۳۱۸ ۵۲٫۹ ۳٫۰۶ ۳۳٫۴
۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۷ ۱۲ ۱۲ ۲۴ ۹۲ ۴۳ ۳۳٫۷ ۱۵۱۰ ۲۱۶ ۵٫۹۳ ۵۵۰ ۷۸٫۵ ۳٫۵۸ ۳۸٫۹
۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۸ ۱۳ ۱۵ ۲۸ ۱۰۴ ۵۴٫۳ ۴۲٫۶ ۲۴۹۰ ۳۱۱ ۶٫۷۸ ۸۸۹ ۱۱۱ ۴٫۰۵ ۴۴٫۴
۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۸٫۵ ۱۴ ۱۵ ۲۹ ۱۲۲ ۶۵٫۳ ۵۱٫۲ ۳۸۳۰ ۴۲۶ ۷٫۶۶ ۱۳۶۰ ۱۵۱ ۴٫۵۷ ۴۹٫۹
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۹ ۱۵ ۱۸ ۳۳ ۱۳۴ ۷۸٫۱ ۶۱٫۳ ۵۷۰۰ ۵۷۰ ۸٫۵۴ ۲۰۰۰ ۲۰۰ ۵٫۰۷ ۵۵٫۵
۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۹٫۵ ۱۶ ۱۸ ۳۴ ۱۵۲ ۹۱ ۷۱٫۵ ۸۰۹۰ ۷۳۶ ۹٫۴۳ ۲۸۴۰ ۲۵۸ ۵٫۵۹ ۶۱
۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰ ۱۰ ۱۷ ۲۱ ۳۸ ۱۶۴ ۱۰۶ ۸۳٫۲ ۱۱۲۶۰ ۹۳۸ ۱۰٫۳ ۳۹۲۰ ۳۲۷ ۶٫۰۸ ۶۶٫۶
۲۶۰ ۲۶۰ ۲۶۰ ۱۰ ۱۷٫۵ ۲۴ ۴۱٫۵ ۱۷۷ ۱۱۸ ۹۳ ۱۴۹۲۰ ۱۱۵۰ ۱۱٫۲ ۵۱۳۰ ۳۹۵ ۶٫۵۸ ۷۲٫۲
۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۱۰٫۵ ۱۸ ۲۴ ۴۲ ۱۹۶ ۱۳۱ ۱۰۳ ۱۹۲۷۰ ۱۳۸۰ ۱۲٫۱ ۶۵۹۰ ۴۷۱ ۷٫۰۹ ۷۷٫۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۴۶ ۲۰۸ ۱۴۹ ۱۱۷ ۲۵۱۷۰ ۱۶۸۰ ۱۳ ۸۵۶۰ ۵۷۱ ۷٫۵۸ ۸۳٫۲
۳۲۰ ۳۲۰ ۳۰۰ ۱۱٫۵ ۲۰٫۵ ۲۷ ۴۷٫۵ ۲۲۵ ۱۶۱ ۱۲۷ ۳۰۸۲۰ ۱۹۳۰ ۱۳٫۸ ۹۲۴۰ ۶۱۶ ۷٫۵۷ ۸۳٫۱
۳۴۰ ۳۴۰ ۳۰۰ ۱۲ ۲۱٫۵ ۲۷ ۴۸٫۵ ۲۴۳ ۱۷۱ ۱۳۴ ۳۶۶۶۰ ۲۱۶۰ ۱۴٫۶ ۹۶۹۰ ۶۴۶ ۷٫۵۳ ۸۲٫۹
۳۶۰ ۳۶۰ ۳۰۰ ۱۲٫۵ ۲۲٫۵ ۲۷ ۴۹٫۵ ۲۶۱ ۱۸۱ ۱۴۲ ۴۳۱۹۰ ۲۴۰۰ ۱۵٫۵ ۱۰۱۴۰ ۶۷۶ ۷٫۴۹ ۸۲٫۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۱۳٫۵ ۲۴ ۲۷ ۵۱ ۲۹۸ ۱۹۸ ۱۵۵ ۵۷۶۸۰ ۲۸۸۰ ۱۷٫۱ ۱۰۸۲۰ ۷۲۱ ۷٫۴ ۸۲٫۳
۴۵۰ ۴۵۰ ۳۰۰ ۱۴ ۲۶ ۲۷ ۵۳ ۳۴۴ ۲۱۸ ۱۷۱ ۷۹۸۹۰ ۳۵۵۰ ۱۹٫۱ ۱۱۷۲۰ ۷۸۱ ۷٫۳۳ ۸۱٫۹
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۱۴٫۵ ۲۸ ۲۷ ۵۵ ۳۹۰ ۲۳۹ ۱۸۷ ۱۰۷۲۰۰ ۴۲۹۰ ۲۱٫۲ ۱۲۶۲۰ ۸۴۲ ۷٫۲۷ ۸۱٫۶
۵۵۰ ۵۵۰ ۳۰۰ ۱۵ ۲۹ ۲۷ ۵۶ ۴۳۸ ۲۵۴ ۱۹۹ ۱۳۶۷۰۰ ۴۹۷۰ ۲۳٫۲ ۱۳۰۸۰ ۸۷۲ ۷٫۱۷ ۸۱٫۱
۶۰۰ ۶۰۰ ۳۰۰ ۱۵٫۵ ۳۰ ۲۷ ۵۷ ۴۸۶ ۲۷۰ ۲۱۲ ۱۷۱۰۰۰ ۵۷۰۰ ۲۵٫۲ ۱۳۵۳۰ ۹۰۲ ۷٫۰۸ ۸۰٫۷
۶۵۰ ۶۵۰ ۳۰۰ ۱۶ ۳۱ ۲۷ ۵۸ ۵۳۴ ۲۸۶ ۲۲۵ ۲۱۰۶۰۰ ۶۴۸۰ ۲۷٫۱ ۱۳۹۸۰ ۹۳۲ ۶٫۹۹ ۸۰٫۲
۷۰۰ ۷۰۰ ۳۰۰ ۱۷ ۳۲ ۲۷ ۵۹ ۵۸۲ ۳۰۶ ۲۴۱ ۲۵۶۹۰۰ ۷۳۴۰ ۲۹ ۱۴۴۴۰ ۹۶۳ ۶٫۸۷ ۷۹٫۶
۸۰۰ ۸۰۰ ۳۰۰ ۱۷٫۵ ۳۳ ۳۰ ۶۳ ۶۷۴ ۳۳۴ ۲۶۲ ۳۵۹۱۰۰ ۸۹۸۰ ۳۲٫۸ ۱۴۹۰۰ ۹۹۴ ۶٫۶۸ ۷۸٫۷
۹۰۰ ۹۰۰ ۳۰۰ ۱۸٫۵ ۳۵ ۳۰ ۶۵ ۷۷۰ ۳۷۱ ۲۹۱ ۴۹۴۱۰۰ ۱۰۹۸۰ ۳۶٫۵ ۱۵۸۲۰ ۱۰۵۰ ۶٫۵۳ ۷۷٫۹
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰۰ ۱۹ ۳۶ ۳۰ ۶۶ ۸۶۸ ۴۰۰ ۳۱۴ ۶۴۴۷۰۰ ۱۲۸۹۰ ۴۰٫۱ ۱۶۲۸۰ ۱۰۹۰ ۶٫۳۸ ۷۷

در این مقاله به بررسی جدول وزنی تیرآهن و جداول اشتال انواع مختلف آن پرداخته‌ایم.

 

 

دیدگاه شما