آهن آنلاین

نیدل ولو

سرتیترها
نیدل ولو Needle Valve یک نیدل ولو ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرار می -گیرد. علت نامگذاری این شیر بخاطر وجود یک دیسک سوزنی در درون آن می باشد که با نشیمنگاه شیر در شیر جهت ایجاد یک آب بندی مناسب قرار گرفته است. در نیدل ولو قابل تنطیم میتوان با توجه به نوع شیر و تعداد دور بسته یا باز شدن هندویل شیر نسبت جریان را تنظیم نمود . شیر های سوزنی در دو نوع صنعتی و ابزار دقیق ساخته می شود. انواع نیدل ولو :
  • نیدل ولو استیل
  • نیدل ولو کلاس ۶۰۰۰
  • نیدل ولو کلاس ۳۰۰۰
  • نیدل ولو برقی
  • نیدل ولو فشار قوی
  • نیدل ولو ابزاردقیق
کاربرد نیدل ولو : نیدل ولو:نیدل ولو برروی خطوط انتقال مواد غذایی ، شیمیایی و دارویی مورداستفاده قرارمیگیرد. ازجمله کاربردهای نیدل ولو می توان به استفاده در موارد زیر اشاره کرد : صنایع غذایی صنایع دارویی صنایع شیمیایی نیروگاهها نیدل ولو سیم / نیدل ولو CIM نیدل ولو کیتز / نیدل ولو KITZ نیدل ولو ایندومارت / نیدل ولو INDUMART نیدل ولو وی لوک / نیدل ولو VEELOCK
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر