آهن آنلاین

بازرگانی و حمل و نقل بین المللی

بازرگانی و حمل و نقل بین المللی
سرتیترها
اسناد حمل: بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه میتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود...
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر