جدول وزنی ورق روغنی

جدول وزنی ورق روغنی

یکی از موارد مورد توجه فعالان بازار ورق فولادی دانستن جرم انواع ورق‌ها است؛ با توجه به اینکه مشخصاتی مانند وزن بر قیمت ورق روغنی و سایر محصولات فولادی که در صنایع گوناگون مصرف می‌شوند، تاثیر دارد. بدین منظور سعی شده تا در جدول زیر وزن ورق روغنی موجود در بازار که در کارخانه‌های فولاد مبارکه، هفت الماس و فولاد غرب تولید شده‌اند، آورده شود. با توجه به ارائه ورق روغنی به دو صورت رول (طول قابل سفارش) و شیت، برای محاسبه جرم ورق روغنی طول 2 و 5/2 متر در نظر گرفته شده است. در ادامه نحوه محاسبه جرم آن توضیح داده شده است.

نمایی از ورق روغنی حاصل از نورد سرد ورق روغنی

جدول وزن ورق روغنی

جدول زیر حدود وزن ورق‌های حاصل از نورد سرد (ورق روغنی) با استاندارد ST12 را نشان می‌دهد:

ردیف

طول (mm)

عرض (mm)

ضخامت (mm)

وزن (Kg)

۱

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰/۴۰ ۶/۲۹

۲

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰/۵۰ ۷/۸۶

۳

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰/۶۰ ۹/۸۶

۴

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰/۷۰ ۱۱/۰۰

۵

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰/۸۰ ۱۲/۵۸

۶

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰/۹۰ ۱۴/۱۵

۷

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱/۰۰

۱۵/۷۲

۸

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱/۲۰

۱۸/۸۶

۹

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱/۲۵

۱۹/۶۵

۱۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱/۵۰

۲۳/۵۸

۱۱

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۲/۰۰

۳۱/۴۴

۱۲

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۲/۵۰

۳۹/۳۰

۱۳

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۰/۴۰

۹/۸۲

۱۴

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۰/۵۰

۱۲/۲۸

۱۵

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۰/۶۰

۱۴/۷۴

۱۶

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۰/۷۰

۱۷/۱۹

۱۷

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۰/۸۰

۱۹/۶۵

۱۸

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۰/۹۰

۲۲/۱۰

۱۹

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۱/۰۰

۲۴/۵۶

۲۰

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۱/۲۰

۲۹/۴۷

۲۱

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۱/۲۵

۳۰/۷۰

۲۲

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۱/۵۰

۳۶/۸۴

۲۳

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۲/۰۰

۴۹/۱۲

*محاسبات با احتساب چگالی ۷/۸۶ گرم برسانتی‌متر مکعب یا ۷۸۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب و تقریب اعداد تا دو رقم اعشار در نظر گرفته شده است.

 

فرمول محاسبه جرم ورق سرد (ورق روغنی)

برای محاسبه جرم ورق روغنی و سایر ورق‌های فولادی مطابق با فرمول زیر، نیاز است که چگالی فولاد و حجم ورق را داشته باشیم و سپس با تبدیل واحدها مطابق با قاعده زیر، جرم ورق روغنی به دست می‌آید.

فرمول محاسبه وزن ورق روغنی

 

دیدگاه شما