آهن آنلاین

نورد پوسته ای(Skin Pass Rolling)

نورد پوسته ای(Skin Pass Rolling)
سرتیترها
نورد پوسته ای (Skin Pass Rolling)  یا تمپر رولینگ میل ( Temper Rolling Mill)، هدف بنیادی ایجاد کار سرد اندک در فولاد تابکاری شده را دنبال می کند،  که در آن چقرمگی و مقاومت مکانیکی ورق به اندازه اندک افزایش می یابد. این مرحله از نورد بنابر دلایل دیگر نیز ممکن است انجام پذیرد. برای نمونه ایجاد اندازه بسیار اندکی تغییرشکل پلاستیک در ورق به منظور بهبود تنش تسلیم در فولاد و آسانی در اندازه گیری آن. افزون بر این، از آنجا که نورد پوسته ای معمولا اندکی کاهش در ضخامت ورق ایجاد می کند، این امکان را ایجاد می نماید تا ضخامت ورق به گونه ای بهینه کنترل و یکنواخت شود. شکل زیر قفسه های نورد پوسته ای را نشان می دهد که کویل نوار باز شده در دو قفسه نورد ۴ غلتکه و تحت کشش، کاهش ضخامت بسیار کم، معادل ۰٫۵ تا ۱ درصد کاهش سطح مقطع، را متحمل می شود.

همانگونه که در شکل دیده می شود  نورد پوسته ای معمولا با وارد کردن تنش های کششی تقریبا بزرگ همراه می باشد. نورد پوسته ای در قفسه های ۲ و ۴ بصورت نورد ۴ غلتکه  (شامل ۲ غلتک کاری با سایز کوچکتر و ۲ غلتک پشتیبان با سایز بزرگتر) انجام می گیرد. همچنین قفسه نورد پوسته ای می تواند به صورت ۲ غلتکه نیز باشد. در این حالت ۲ غلتک با اندازه بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

 
کاهش در ضخامت ورق، به هر اندازه اندک هم که باشد، سبب نوعی کشیدگی در ورق می شود. کشیدگی به نوبه خود افزایش طول ورق را به همراه دارد. بنابراین با مقایسه طول ورق در شرایط پیش و پس از نورد پوسته ای، می توان اندازه کشیدگی بدست آمده در نورد پوسته ای را اندازه گرفت. امروزه نوردهای پوسته ای بوسیله قفسه های سازمند با سرعت و دقت بالا انجام می پذیرد. از اینرو کنترل اتوماتیک و رایانه ای پارامترهای حساس، در این فرایند اجتناب ناپذیر می باشد.

 

 فرایند نورد پوسته ای یا اسکین پاس رولینگ، بصورت مستقل و یا در خط نورد انجام می گیرد و باعث بهبود خواص مکانیکی و کیفیت سطحی فلز می شود.

نورد پوسته ای باعث افزایش طول پایدار نوار فلزی و جهت گیری دانه ها در جهت نوار فلزی می شود که تاثیر مثبتی روی خواص مکانیکی فلز دارد. این فرایند باعث بهبود فرایند کشش ورق می شود به این صورت که به محض شروع تغییرفرم پلاستیک، خزش فلز را در لبه نواحی تغییرفرم الاستیک حذف می کند چرا که این خزش در فرایند کشش عمیق عامل تشکیل عیوب است. همچنین فرایند نورد پوسته ای به طور موثری قادر به تصحیح عیوب مربوط به صافی سطح که در نورد گرم ایجاد شده است، می باشد. 

 در فرایند نورد پوسته ای کنترل دقیق ضخامت نوار فلزی سبب می شود که کیفیت و صافی سطح تمام شده ورق افزایش یابد و اعوجاج سطحی ورق که از مراحل پیشین ایجاد شده است، حذف و یا به کمترین رسانده شوند. افزون براین، سطح  تمام شده ورق به صافی و شفاف بودن سطح غلتک های نورد پوسته ای نیز بستگی دارد.

بیشتر نوارهای فولاد کم کربن آنیل شده بدلیل نرمی زیادشان در شرایط آنیل شده، (HV<110)، مورد عملیات نورد پوسته ای قرار می گیرند.

عملیات های خم کردن و کشش عمیق فولاد نرم آنیل شده می تواند باعث شکست عرضی و کرنش های کششی که نتیجه کشش های موضعی در نوار فولادیست شود. از این نقطه نظر، نورد پوسته ای سبک برای نوارهای آنیل شده فولاد، شرایط سطحی نوار را به گونه ای آماده می کند که از مشکلات فوق الذکر جلوگیری شود.

 

 مشاهده لیست قیمت به روز

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر