توضیحات اجمالی

 گالوانیزه گرم انواع نبشی و ناودانی

نبشی از لحاظ تولید به دو دسته نبشی فابریک و نبشی پرسی دسته بندی می شود. که در آن نبشی پرسی توسط خم کردن ورق تولید می شود. یعنی ماهیت اولیه این نبشی ها از ورق فولادی گرفته می شود . اما نبشی فابریک در حین پروسه تولید ، به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود.
دسته دوم طبقه بندی نبشی ها، از لحاظ شکل ظاهری می باشد. که به دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی دسته بندی می شود.

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز می باشد .در ۲ نوع مشبک و ساده عرضه می گردد.

  • Ahan7
  • Ahan7
  • Ahan7
Ahan7

کارشناسان فروش

بیشتر بدانیم

  • گالوانیزه گرم انواع نبشی و ناودانی
نبشی از لحاظ تولید به دو دسته نبشی فابریک و نبشی پرسی دسته بندی می شود. که در آن نبشی پرسی توسط خم کردن ورق تولید می شود. یعنی ماهیت اولیه این نبشی ها از ورق فولادی گرفته می شود . اما نبشی فابریک در حین پروسه تولید ، به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود. دسته دوم طبقه بندی نبشی ها، از لحاظ شکل ظاهری می باشد. که به دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی دسته بندی می شود. یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز می باشد .در ۲ نوع مشبک و ساده با مشخصات زیر عرضه می گردد