توضیحات اجمالی

گالوانیزه میلگرد و تیرآهن

میلگرد گالوانیزه

گالوانیزه گرم انواع میلگرد ساده و اجدار و محصولات مونتاژی ، مانند عصایی – انکربولت و …

در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد با استاندارد روسی مطابقت دارند.

مزایای میلگرد گالوانیزه
• ایجاد حفاظت کاتدی همراه با حفاظت فیزیکی
• پوشش دهی کامل سطوح میلگرد

  • Ahan7
  • Ahan7
  • Ahan7
Ahan7

کارشناسان فروش

بیشتر بدانیم

  • گالوانیزه میلگرد و تیرآهن
میلگرد گالوانیزه گالوانیزه گرم انواع میلگرد ساده و اجدار و محصولات مونتاژی ، مانند عصایی – انکربولت و … در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد با استاندارد روسی مطابقت دارند. مزایای میلگرد گالوانیزه • ایجاد حفاظت کاتدی همراه با حفاظت فیزیکی • پوشش دهی کامل سطوح میلگرد