لیست قیمت نبشی و ناودانی آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 406 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
22,400 
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
22,400 
  60*60
نبشی  آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  آرین ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,400 
  100*100
نبشی  آرین ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,400 
  120*120
نبشی  آرین ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ابهر ۸ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
22,400 
  10
ناودانی ابهر ۱۰شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
22,400 
  14
ناودانی ابهر ۱۴ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
22,400 
  16
ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
22,400 
  40*40
نبشی  ابهر ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
ناودانی ۵ اروپا  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
29,000 
  8
ناودانی ۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,500 
  10
ناودانی ۱۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,500 
  12
ناودانی ۱۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,500 
  14
ناودانی ۱۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,500 
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,500 
  18
ناودانی ۱۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,500 
  20
ناودانی ۲۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,500 
  24
ناودانی ۲۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
37,000 
  28
ناودانی ۲۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
35,500 
  40
ناودانی    ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000 
  65
ناودانی    ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
36,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200 
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,400 
  8
ناودانی ۸ شکفته  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
22,300 
  12
ناودانی    ۱۲ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,300 
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,300 
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,300 
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,300 
  60*60
نبشی  شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200 
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200 
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200 
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200 
  80*80
نبشی  ظهوریان *۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,500 
  10
ناودانی    ۱۰ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۵*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۶*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۵*۷٫۵*۷٫۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,900 
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۶*۷٫۵*۷٫۵-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,900 
  10
ناودانی    ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,800 
  30*30
نبشی  ناب تبریز ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۵*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۴*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,900 
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۶*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,800 
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ یزد ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,100 
  12
ناودانی ۱۲ یزد شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
22,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  32*20
نبشی ۴*۲۰*۳۲-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  63*40
نبشی   ۶*۶۳*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  80*40
نبشی   ۸*۸۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  100*200
نبشی   ۱۰*۱۰۰*۲۰۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  150*90
نبشی ۱۰*۹۰*۱۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  150*100
نبشی   ۱۲*۱۵۰*۱۰۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,300 
  16
ناودانی    ۱۶ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,700 
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی    ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  160*160
نبشی  چین ۱۲*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,700 
  160*160
نبشی  چین ۱۴*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,200 
  180*180
نبشی  چین ۱۲*۱۸۰*۱۸۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  200*200
نبشی  چین ۱۴*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,200 
  200*200
نبشی  چین ۲۰*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,900 
  8
ناودانی    ۸ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,700 
  10
ناودانی    ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,400 
  12
ناودانی   ۱۲ شکفته ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,400 
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,700 
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  60*60
نبشی  شکفته *۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  100*100
نبشی  شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  80*80
نبشی  ظهوریان ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  منظومه ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  60*60
نبشی  منظومه ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۳*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی ۱۸ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
25,700 
  20
ناودانی ۲۰ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
29,000 
  22
ناودانی ۲۲ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
32,500 
  30
ناودانی    ۳۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,200 
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,400 
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,000 
  8
ناودانی  سنگین  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,400 
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,000 
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,400 
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  چین ۶*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
  100*100
نبشی  چین ۸*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,300 
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  ظهوریان ۴*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی  سبک  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
ناودانی  سبک  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,800 
  5
ناودانی  سنگین  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,500 
  6
ناودانی سبک اسپیرال ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,050 
  6
ناودانی  سنگین  ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,900 
  20*20
نبشی  اسپیرال ۳*۲۰*۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,250 
  25*25
نبشی  اسپیرال ۲*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,800 
  30*30
نبشی  اسپیرال ۲*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,500 
  30*30
نبشی  اسپیرال ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,200 
  40*40
نبشی  اسپیرال ۲*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,400 
  40*40
نبشی  اسپیرال ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,350 
  40*40
نبشی  اسپیرال ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,300 
  50*50
نبشی  اسپیرال ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,050 
  50*50
نبشی  اسپیرال ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    ۱۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,900 
  80*80
نبشی  شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی  سنگین  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  22
ناودانی ۲۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
36,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  زنجان ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,450 
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,950 
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۶*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  200*200
نبشی  چین ۲۰*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25*25
نبشی  اسپیرال ۳*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,300 
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    ۱۸ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    ۱۰ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ فولاد تهران  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
22,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ابهر ۱۲شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
22,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی    20 ابهر 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  180*180
نبشی  چین 18*180*180-12 متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  ناب تبریز 6*80*80-6 متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15*150*150
نبشی  هند *15*150*150-12 متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25*25
نبشی  اسپیرال 3*25*25-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  38
ناودانی    38 اروپا 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  120*120
نبشی  ذوب آهن *120*120-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    8 شکفته 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی    20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600 
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  ذوب آهن 8*80*80-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  ذوب آهن *60*60-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15*150*150
نبشی  آریان فولاد *15*150*150-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
ناودانی    ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
30,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25*25
نبشی  شکفته ۱۶*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,240 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20*20
نبشی  اروپا 2*20*20-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ زنجان ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
17,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    14 ناب تبریز 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  ابهر *100*100-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,000 
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  زنجان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
16,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  منظومه ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_UNP_L

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : کارشناس فروش

سارا سعیدی پور

کارشناس فروش

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

نوید وطن دوست : کارشناس فروش

نوید وطن دوست

کارشناس فروش

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691