لیست قیمت میلگرد ساده آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 131 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – کارخانه
کیلو
22,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ فولاد متین ساده – تهران
کیلو
19,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  مازندران  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
26,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – تهران
کیلو
27,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد ساده 18  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
16,170  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده 6.5  اهواز  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده 12  یزد – آلیاژی  شاخه 6 متری  ck45  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده 14  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد ساده 16  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده 20  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد ساده 22  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  28
میلگرد ساده 28  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده 12  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده 20  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  25
میلگرد ساده 25  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده 14  نورد تهران  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده 12  کاشان  12 متری    کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  38
میلگرد ساده 38  نیشابور  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
میلگرد ساده 6  کاشان  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد ساده ۱۸ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  25
میلگرد ساده 25  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
16,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
16,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده ۸ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
17,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان کلاف A2 کارخانه
کیلوگرم
17,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ کاشان  کلاف   A2 کارخانه
کیلوگرم
17,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
17,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16.5
میلگرد ساده ۱۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
17,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
میلگرد ساده ۴۰ کاشان شاخه کارخانه
کیلوگرم
19,250  ~ 24.68%14500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده 12  ذوب آهن  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
میلگرد ساده 30  کاشان  12 متری    کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد ساده 32  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین  شاخه    تهران
کیلوگرم
18,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,050  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  25
میلگرد ساده 25  فولاد متین  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده 14  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد ساده 32  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده 8  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده 10  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده 12  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد ساده ۲۲  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰  کاشان  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ کاشان -کلاف    کارخانه
کیلوگرم
17,800  ~ -0.56%17900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
17,800  ~ -1.12%18000
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
17,700  ~ -0.56%17800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد ساده ۱۸  کاشان  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد ساده ۳۲ کاشان شاخه کارخانه
کیلوگرم
18,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد ساده ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
18,250  ~ 8.49%16700
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده ۸  فولاد متین  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
16,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ کاشان -شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
18,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ چین ساده – تهران
کیلو
17,100  ~ 1.17%16900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰  فولاد سپهر ایرانیان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰  یزد – آلیاژی      بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  چین در بندر امام     
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
17,900  ~ 4.47%17100
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد ساده ۲۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
17,900  ~ 4.47%17100
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
میلگرد ساده ۴۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
18,100  ~ 4.42%17300
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
18,100  ~ 4.42%17300
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
18,100  ~ 4.42%17300
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  80
میلگرد ساده ۸۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
17,900  ~ 4.47%17100
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ یزد – آلیاژی ساده – کارخانه
کیلو
17,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
16,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
11,900  ~ -0.84%12000
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
11,900  ~ -0.84%12000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
15,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد ساده ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  25
میلگرد ساده ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  28
میلگرد ساده ۲۸ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,000  ~ 18%12300
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد ساده ۳۲ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد ساده ۲۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد ساده ۳۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
12,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
14,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
14,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
14,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد ساده ۱۶ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
12,350  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  7.5
میلگرد ساده ۷٫۵ اهواز کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
14,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد ۳متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان کلاف بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ قزوین ساده – کارخانه
کیلو
13,550  ~ -1.11%13700
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
16,100  ~ 0.31%16050
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
15,470  ~ -2.26%15820
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ یزد – احرامیان  کلاف    تهران
کیلوگرم
16,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ اهواز ساده – کارخانه
کیلو
16,050  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ قزوین  شاخه فابریک    تهران
کیلوگرم
15,230  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – تهران
کیلو
16,450  ~ 0.3%16400
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ چین  شاخه    تهران
کیلوگرم
20,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
میلگرد ساده ۳۰ تایوان شاخه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ متفرقه  شاخه ۶ متری    تهران
کیلوگرم
100 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۱/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
17,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۱/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
17,380 
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان A2 ساده – کارخانه
کیلو
17,580 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۸/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ قزوین  شاخه   A2 تهران
کیلوگرم
18,170  ~ -0.28%18220
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ چین  کلاف    تهران
کیلوگرم
20,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ چین  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
18,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۴/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ ملایر ساده – تهران
کیلو
20,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۴/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ فولاد ثناء  شاخه   A2 تهران
کیلوگرم
18,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ۱۲ فولاد ثناء ساده – تهران
کیلو
19,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۸/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد 6.5 اکراین ساده – تهران
کیلو
19,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۷/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ فولاد ثناء  شاخه فابریک   A2 تهران
کیلوگرم
18,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ تهران ساده – کارخانه
کیلو
16,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد 6.5 روس در انبار نوشهر ساده – کارخانه
کیلو
22,420 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ نطنز A3 ساده – تهران
کیلوگرم
21,250  ~ 57.93%8940
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ۱۲ قزوین ساده – کارخانه
کیلو
19,920  ~ -7.03%21320
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۱/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ فولاد تهران A2 ساده – تهران
کیلو
17,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۹/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس  کلاف    تهران
کیلوگرم
22,100  ~ -1.36%22400
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۷/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ۵٫۵ روس ساده – تهران
کیلو
25,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  7
میلگرد ساده ۷ روس  کلاف    تهران
کیلوگرم
19,770  ~ 16.69%16470
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۶/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد 8 الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
18,840 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد 10 امارات ساده – کارخانه
کیلو
14,820 
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد 10 نستا A2 ساده – تهران
کیلو
7,940 
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۱۱/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان  کلاف   A3 تهران
کیلوگرم
10,740  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۵/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
10,710  ~ -1.87%10910
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده ۸ روس در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
8,440  ~ -1.9%8600
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۲/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس در نوشهر  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
9,810  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۱/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده ۸ متفرقه در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
9,440  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۱۰/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ قزوین  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
8,980  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۰۶/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ نستا  شاخه فابریک    تهران
کیلوگرم
9,010 
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد 10 الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
7,440 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 698
۰۲۱۶۳۴۲۸
09198792027

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998