لیست قیمت میلگرد آجدار آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 1105 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A2کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ ابهر A2 آجدار – کارخانه
کیلو
22,300 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,300 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,300 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  ابهر  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,400 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,480 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸  روهینا  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,000 
  10
میلگرد آجدار ۱۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,600 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲  زاگرس  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ زاگرس شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  شاهرود  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  14
میلگرد ۱۴ شاهرود A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,900 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  30
میلگرد آجدار ۳۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,400 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,340 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کرمان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,570 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,240 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  کرمان  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
21,090 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,090 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش آجدار – کارخانه
کیلو
21,490 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  28
میلگرد آجدار ۲۸  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد آجدار ۲۰  کرمان  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,700 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,150 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,850 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,550 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,550 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,550 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,550 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,550 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,550 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,550 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
22,010 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,470 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,370 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,200 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,900 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,900 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,900 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,900 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان -شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
23,900 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
23,900 
  36
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
23,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  10
میلگرد ۱۰ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه
کیلو
23,000 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,350 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,350 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,350 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,350 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,350 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,350 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,350 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,350 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,900 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,850 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,850 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,850 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,850 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸  هیربد  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,540 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
میلگرد آجدار ۳۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
13,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,450 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,400 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ قزوین  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,500 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ قزوین شاخه کارخانه
کیلوگرم
21,200 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ قزوین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  25
میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد آجدار ۱۶  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
24,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,700 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,700 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد آجدار ۳۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  28
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان -کلاف   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,340 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  کرمان  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  شاهرود  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد آجدار ۲۲  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  25
A3 میلگرد ۲۵ آجدار کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
A3 میلگرد ۱۴ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
  16
A3 میلگرد ۱۶ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
  20
A3 میلگرد ۲۰ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ یزد – آلیاژی  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان شاخه A2 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ابهر  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان کلاف A3 کارخانه
کیلوگرم
16,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار 12  آرین  12 متری  A2  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار 14  ذوب آهن  12 متری    بنگاه اصفهان
کیلوگرم
  25
میلگرد آجدار 25  ذوب آهن  12 متری    بنگاه اصفهان
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 698
۰۲۱۶۳۴۲۸
09198792027

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998