لیست قیمت انواع کابل آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 111 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  2
کابل تلفن کرمان ۰٫۴* * ۲
متر
50 
  0.4
  2
کابل تلفن کرمان ۰٫۴* * ۲
متر
5,460 
  0.4
  10
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲ * ۱۰
متر
19,565 
  0.4
  15
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲ * ۱۵
متر
25,480 
  0.4
  20
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲ * ۲۰
متر
34,125 
  0.4
  25
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲ * ۲۵
متر
40,950 
  0.4
  32
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲* ۳۲
متر
47,775 
  0.4
  40
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲* ۴۰
متر
60,970 
  0.4
  45
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲* ۴۵
متر
67,795 
  0.4
  50
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲ * ۵۰
متر
75,530 
  0.4
  60
کابل تلفن کرمان ۰٫۴* ۲* ۶۰
متر
92,820 
  0.4
  100
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲ * ۱۰۰
متر
141,050 
  0.4
  200
کابل تلفن کرمان ۰٫۴*۲ * ۲۰۰
متر
273,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1
کابل برق آرین ابهر ۰٫۵*۱
متر
1,798 
  0.5
  2
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۲
متر
7,010 
  0.5
  4
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۴
متر
11,190 
  0.5
  6
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۶
متر
15,450 
  0.5
  10
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۱۰
متر
24,115 
  0.5
  15
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۱۵
متر
34,580 
  0.5
  20
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۲۰
متر
43,225 
  0.5
  25
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۲۵
متر
55,965 
  0.5
  50
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۵۰
متر
104,650 
  0.5
  100
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۱۰۰
متر
204,750 
  0.5
  200
کابل تلفن کرمان ۰٫۵*۲ * ۲۰۰
متر
395,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  2
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۲
متر
8,190 
  0.6
  2
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۲ outdoor
متر
14,740 
  0.6
  2
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۶۰
متر
172,900 
  0.6
  2
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲*۴ outdoor
متر
9,550 
  0.6
  3
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۳
متر
10,920 
  0.6
  4
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۴
متر
14,105 
  0.6
  6
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۶
متر
19,565 
  0.6
  10
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۱۰
متر
30,940 
  0.6
  10
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۱۰ outdoor
متر
32,760 
  0.6
  15
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۱۵
متر
45,045 
  0.6
  15
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۱۵ outdoor
متر
50,000 
  0.6
  20
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۲۰
متر
59,605 
  0.6
  20
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۲۰ outdoor
متر
64,560 
  0.6
  25
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۲۵
متر
75,985 
  0.6
  25
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۲۵ outdoor
متر
80,030 
  0.6
  30
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۳۰
متر
86,450 
  0.6
  30
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۳۰ outdoor
متر
96,410 
  0.6
  40
کابل تلفن کرمان ۰٫۶* ۲* ۴۰
متر
114,660 
  0.6
  40
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲* ۴۰ outdoor
متر
127,350 
  0.6
  50
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۵۰
متر
145,600 
  0.6
  50
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲*۵۰ outdoor
متر
157,380 
  0.6
  100
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۱۰۰
متر
300,300 
  0.6
  100
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲*۱۰۰ outdoor
متر
313,900 
  0.6
  200
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲ * ۲۰۰
متر
541,450 
  0.6
  200
کابل تلفن کرمان ۰٫۶*۲*۲۰۰ outdoor
متر
582,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.75
  1
کابل برق آرین ابهر ۰٫۷۵*۱
متر
2,585 
  0.75
  2
کابل برق آرین ابهر ۰٫۷۵*۲
متر
7,209 
  0.75
  4
کابل برق آرین ابهر ۰٫۷۵*۴
متر
12,816 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  cat6
کابل شبکه لگراند اورجینال * cat6 UTP
متر
14,200 
  1
  cat6
کابل شبکه لگراند اورجینال * cat6 SFTP
متر
21,650 
  1
  cat6
کابل شبکه نگزنس *cat6 UTP
متر
14,650 
  1
  1
سیم افشان افشار نژاد ۱
متر
4,037 
  1
  1
کابل برق آرین ابهر ۱*۱
متر
3,475 
  1
  2
کابل برق آرین ابهر ۱*۲
متر
8,900 
  1
  3
کابل برق آرین ابهر ۱*۳
متر
12,816 
  1
  4
کابل برق آرین ابهر ۱*۴
متر
15,735 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1
سیم افشان افشار نژاد ۱٫۵
متر
5,450 
  1.5
  1
کابل برق آرین ابهر ۱٫۵*۱
متر
4,895 
  1.5
  2
کابل برق آرین ابهر ۱٫۵*۲
متر
12,905 
  1.5
  3
کابل برق آرین ابهر ۱٫۵*۳
متر
18,512 
  1.5
  4
کابل برق آرین ابهر ۱٫۵*۴
متر
24,030 
  1.5
  5
کابل برق آرین ابهر ۱٫۵*۵
متر
31,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1
سیم افشان افشار نژاد ۲٫۵
متر
8,882 
  2.5
  2
کابل برق آرین ابهر ۲٫۵*۲
متر
20,737 
  2.5
  3
کابل برق آرین ابهر ۲٫۵ *۳
متر
29,370 
  2.5
  4
کابل برق آرین ابهر ۲٫۵*۴
متر
37,380 
  2.5
  5
کابل برق آرین ابهر ۲٫۵*۵
متر
50,107 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1
سیم افشان افشار نژاد ۴
متر
13,956 
  4
  1
کابل برق آرین ابهر ۴*۱
متر
12,638 
  4
  2
کابل برق آرین ابهر ۴*۲
متر
32,040 
  4
  3
کابل برق آرین ابهر ۴*۳
متر
44,233 
  4
  4
کابل برق آرین ابهر ۴*۴
متر
57,850 
  4
  5
کابل برق آرین ابهر ۴*۵
متر
74,404 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1
سیم افشان افشار نژاد 6
متر
20,188 
  6
  1
کابل برق آرین ابهر ۶*۱
متر
18,690 
  6
  2
کابل برق آرین ابهر ۶*۲
متر
45,212 
  6
  3
کابل برق آرین ابهر ۶*۳
متر
66,750 
  6
  4
کابل برق آرین ابهر ۶*۴
متر
84,550 
  6
  5
کابل برق آرین ابهر ۶*۵
متر
104,130 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1
سیم افشان افشار نژاد ۱۰
متر
36,338 
  10
  1
کابل برق آرین ابهر ۱۰*۱
متر
32,485 
  10
  2
کابل برق آرین ابهر ۱۰*۲
متر
74,137 
  10
  3
کابل برق آرین ابهر ۱۰*۳
متر
105,910 
  10
  4
کابل برق آرین ابهر ۱۰*۴
متر
140,175 
  10
  5
کابل برق آرین ابهر ۱۰*۵
متر
175,330 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  1
سیم افشان افشار نژاد ۱۶
متر
56,526 
  16
  1
کابل برق آرین ابهر ۱۶*۱
متر
53,667 
  16
  3
کابل برق آرین ابهر ۱۶*۳
متر
177,110 
  16
  4
کابل برق آرین ابهر ۱۶*۴
متر
226,950 
  16
  5
کابل برق آرین ابهر ۱۶*۵
متر
275,010 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  1
سیم افشان افشار نژاد ۲۵
متر
84,789 
  25
  1
کابل برق آرین ابهر ۲۵*۱
متر
8,010 
  25
  3
کابل برق آرین ابهر ۲۵*۳
متر
265,220 
  25
  4
کابل برق آرین ابهر ۲۵*۴
متر
348,880 
  25
  5
کابل برق آرین ابهر ۲۵*۵
متر
436,990 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  1
سیم افشان افشار نژاد ۳۵
متر
119,100 
  35
  1
کابل برق آرین ابهر ۳۵*۱
متر
115,700 
  35
  3
کابل برق آرین ابهر ۳۵*۳
متر
358,670 
  35
  4
کابل برق آرین ابهر ۳۵*۴
متر
477,930 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  1
سیم افشان افشارنژاد ۷۰
متر
239,220 
  70
  1
کابل برق آرین ابهر ۷۰*۱
متر
226,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  95
  1
سیم افشان افشارنژاد 95
متر
323,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  1
سیم افشان افشار نژاد ۱۲۰
متر
408,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150
  1
سیم افشان افشار نژاد ۱۵۰
متر
514,790 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  185
  1
سیم افشان افشار نژاد ۱۸۵
متر
625,830 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  240
  1
سیم افشان افشار نژاد ۲۴۰
متر
827,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  300
  1
سیم افشان افشار نژاد ۳۰۰
متر
1,034,630 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار انواع کابل در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی انواع کابل آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_cable

نیلوفر ترابی : سرپرست فروش

نیلوفر ترابی

سرپرست فروش

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

سارا خیراندیش : کارشناس فروش

سارا خیراندیش

کارشناس فروش

داخلى : 617
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100491