لیست قیمت پروفیل آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 514 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  10*25
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۵   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  10*20
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,600  ~ ↔
  0.9
  20*20
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  10*20
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,600  ~ ↔
  1
  20*20
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1
  20*30
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1
  30*30
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1
  40*40
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱*۴۰*۴۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1
  40*20
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1
  40*40
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1
  50*50
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  20*30
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.25
  30*30
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.25
  80*40
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  10*10
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  10*20
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  10*25
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  20*20
پروفیل استنلس استیل ۲۰۱- ۱٫۵*۲۰*۲۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
  1.5
  20*20
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۲۰*۲۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  20*30
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۲۰*۳۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  20*30
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  20*20
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  25*50
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۲۵*۵۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  25*25
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  30*30
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  30*30
پروفیل استنلس استیل ۲۰۱- ۱٫۵*۳۰*۳۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
  1.5
  30*30
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۳۰*۳۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  40*20
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  40*40
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۴۰*۴۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  40*60
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۴۰*۶۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  40*40
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  50*50
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  60*60
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۶۰*۶۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  80*40
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۴۰*۸۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  80*40
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۱٫۵*۴۰*۸۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  1.5
  80*40
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  چارچوب فرانسه
پروفیل تهران چارچوب فرانسه ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  10*20
پروفیل تهران ۲*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500  ~ 2.46%31700
  2
  10*30
پروفیل تهران ۲*۱۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,800  ~ 2.2%31100
  2
  10*20
پروفیل ۲*۱۰*۲۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500  ~ 2.46%31700
  2
  20*20
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۲*۲۰*۲۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  2
  20*40
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۲*۲۰*۴۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  2
  20*20
پروفیل تهران ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,800  ~ 2.52%31000
  2
  20*30
پروفیل تهران ۲*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,650  ~ 2.53%30850
  2
  20*30
پروفیل ۲*۲۰**۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,650  ~ 2.53%30850
  2
  20*20
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,800  ~ 2.52%31000
  2
  30*30
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۲*۳۰*۳۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  2
  30*30
پروفیل تهران ۲*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  30*30
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  40*40
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۲*۴۰*۴۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  2
  40*40
پروفیل اصفهان ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  40*30
پروفیل تهران ۲*۳۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  40*30
پروفیل ۲*۳۰*۴۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  40*100
پروفیل ۲*۴۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  40*40
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  40*100
پروفیل ۲  ۴۰*۱۰۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  40*20
پروفیل ۲  ۴۰*۲۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  50*30
پروفیل تهران ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  50*50
پروفیل ۲  ۵۰*۵۰   تهران   ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  50*50
پروفیل ۲  ۵۰*۵۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  50*30
پروفیل ۵۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  60*60
پروفیل تهران ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  60*40
پروفیل تهران ۲*۴۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  60*30
پروفیل ۲*۳۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  60*40
پروفیل ۲*۴۰*۶۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  60*60
پروفیل ۲*۶۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  60*30
پروفیل ۲  ۶۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  60*40
پروفیل ۶۰*۴۰ تهران ۲ ۶ متری    تهران
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  70*70
پروفیل ۲*۷۰*۷۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  70*70
پروفیل ۲  ۷۰*۷۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  80*80
پروفیل اصفهان ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  80*40
پروفیل تهران  ۲  ۸۰* ۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  80*40
پروفیل تهران ۲*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  80*80
پروفیل تهران ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  80*40
پروفیل ۲*۴۰*۸۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  80*60
پروفیل ۲  ۸۰*۶۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  80*60
پروفیل ۲  ۸۰*۶۰   تهران   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  90*90
پروفیل اصفهان ۲*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  90*90
پروفیل تهران ۲*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  100*100
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۲*۱۰۰*۱۰۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  2
  100*50
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۲*۵۰*۱۰۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  2
  100*100
پروفیل ۲  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  100*100
پروفیل ۲  ۱۰۰*۱۰۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  100*50
پروفیل ۲  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  100*50
پروفیل ۲  ۱۰۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,500  ~ 2.22%30800
  2
  507
پروفیل تهران سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  508
پروفیل تهران لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
  2
  509
پروفیل تهران کلافی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,500  ~ 2.54%30700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  Z*16
پروفیلZ ۲٫۵  Z*16   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
  2.5
  Z*18
پروفیلZ ۲٫۵  Z*18   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
27,500  ~ ↔
  2.5
  Z*18
پروفیلZ ۲٫۵  Z*18   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
  2.5
  Z*20
پروفیلZ ۲٫۵  Z*20   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  2.5
  Z*20
پروفیلZ ۲٫۵  Z*20   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
  2.5
  Z*22
پروفیلZ ۲٫۵  Z*22   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  2.5
  Z*22
پروفیلZ ۲٫۵  Z*22   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
  2.5
  30*30
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۲٫۵*۳۰*۳۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  2.5
  40*100
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  40*40
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۴۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  40*80
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۸۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  40*100
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۱۰۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  40*30
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  40*40
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  50*30
پروفیل ۲٫۵*۳۰*۵۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  50*50
پروفیل ۲٫۵*۵۰*۵۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  50*30
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۳۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  50*50
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۵۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  60*30
پروفیل ۲٫۵*۳۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  60*40
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  60*60
پروفیل ۲٫۵*۶۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  60*60
پروفیل ۲  ۶۰*۶۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  60*30
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  60*40
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۴۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  60*60
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۶۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  70*70
پروفیل ۲٫۵*۷۰*۷۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  70*70
پروفیل ۲٫۵*۷۰*۷۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 0.34%29400
  2.5
  80*80
پروفیل ۲٫۵*۸۰*۸۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  80*40
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۴۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  80*60
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۶۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  80*60
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  80*80
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۸۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 0.34%29400
  2.5
  90*90
پروفیل اصفهان ۲٫۵*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  90*90
پروفیل ۲/۵*۹۰*۹۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  100*100
پروفیل اصفهان۲٫۵*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  100*50
پروفیل تهران ۲٫۵*۵۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  100*100
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  2.5
  100*50
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  Z*16
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
  3
  Z*18
پروفیلZ ۳  Z*18   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
  3
  Z*18
پروفیلZ ۳  Z*18   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
  3
  Z*20
پروفیلZ ۳  Z*20   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
27,600  ~ ↔
  3
  Z*20
پروفیلZ ۳  Z*20   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
  3
  Z*22
پروفیلZ ۳  Z*22   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
27,600  ~ ↔
  3
  Z*22
پروفیلZ ۳  Z*22   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
  3
  40*40
پروفیل ۳*۴۰*۴۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  40*40
پروفیل ۳  ۴۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  50*30
پروفیل ۳*۳۰*۵۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  50*50
پروفیل ۳*۵۰*۵۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  50*30
پروفیل ۳  ۵۰*۳۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  50*50
پروفیل ۳  ۵۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  80 *80
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۳*۸۰*۸۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  3
  80*40
پروفیل ۳*۴۰*۸۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  80*80
پروفیل ۳*۸۰*۸۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  80*80
پروفیل ۳*۸۰*۸۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  80*40
پروفیل ۳  ۸۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  90*90
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  90*90
پروفیل ۳  ۹۰*۹۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 0.34%29400
  3
  100*50
پروفیل استنلس استیل ۳۰۴- ۲*۵۰*۱۰۰میلیمتر
کیلوگرم
157,000  ~ ↔
  3
  100*100
پروفیل ۳  ۱۰۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 0.34%29400
  3
  100*50
پروفیل ۳  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  100*50
پروفیل ۳  ۱۰۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  100*100
پروفیل۳ ۱۰۰*۱۰۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  120*120
پروفیل ۳  ۱۲۰*۱۲۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 0.34%29400
  3
  120*120
پروفیل۳  ۱۲۰*۱۲۰   تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 0.34%29400
  3
  140*140
پروفیل اصفهان ۳*۱۴۰*۱۴۰ شاخه۱۲متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
  3
  140*140
پروفیل تهران ۳*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,500  ~ 2.03%28900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  20*20
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,700  ~ ↔
  2
  40*80
پروفیل تهران ۲*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
30,700  ~ -0.33%30800
  2
  40*40
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,400  ~ ↔
  2
  50*30
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,400  ~ ↔
  2
  50*50
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,400  ~ ↔
  2
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,400  ~ ↔
  2
  70*70
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,400  ~ ↔
  2
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  50*30
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  2.5
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵ *۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  2.5
  70*70
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  2.5
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  2.5
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  40*40
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  3
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  3
  60*120
پروفیل گالوانیزه  ۳*۶۰*۱۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  3
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  3
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۳*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  3
  100*100
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  60*120
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  4
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  4
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۴*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
  4
  100*100
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
44,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
  6
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  6
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۶متری
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  6
  300*300
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۳۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  8
  180*180
پروفیل صنعتی ۸  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  8
  180*180
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۸۰*۱۸۰ شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  8
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  8
  250*150
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۱۵۰*۲۵۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  180*180
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۱۸۰*۱۸۰ شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  10
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  10
  300*300
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۳۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  10*20
پروفیل ۲  ۱۰*۲۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ -0.41%24500
  2
  10*25
پروفیل ۲  ۱۰*۲۵   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,550  ~ -0.42%23650
  2
  10*30
پروفیل ۲  ۱۰*۳۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,700  ~ -0.42%23800
  2
  20*20
پروفیل ۲  ۲۰*۲۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,700  ~ -0.42%23800
  2
  20*30
پروفیل ۲  ۲۰*۳۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,550  ~ -0.42%23650
  2
  30*30
پروفیل ۲  ۳۰*۳۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,400  ~ -0.43%23500
  2
  80*120
پروفیل ۲  ۸۰*۱۲۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600  ~ -0.49%20700
  2
  90*90
پروفیل ۲  ۹۰*۹۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600  ~ -0.49%20700
  2
  140*140
پروفیل ۲  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,400  ~ -0.43%23500
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام پروفیل آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پروفیل آهن آنلاین:
https://telegram.me/ao_pipe_box

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791