لیست قیمت ورق رنگی آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 243 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
49,300 
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,300 
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,300 
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.23
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۳ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
44,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
51,150 
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
44,600 
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
44,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
41,200 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ سفالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
41,800 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
44,100 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,400 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,100 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,500 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
44,000 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,200 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,300 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,200 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,200 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,500 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
44,000 
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
44,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
45,400 
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,350 
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
41,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.35
  1250
ورق رنگی ۰٫۳۵ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1250
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
41,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
39,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.23
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۳ چین ۱۰۰۰  رول بندر عباس
کیلوگرم
42,050 
  0.23
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۳ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بندر عباس
کیلوگرم
42,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بندر عباس
کیلوگرم
40,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
40,950 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
41,250 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
40,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,600 
  0.4
  1250
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سبز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
40,800 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سبز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,300 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سبز رول کارخانه
کیلوگرم
41,800 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
40,700 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
40,800 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
40,600 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سبز رول کارخانه
کیلوگرم
41,800 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
40,700 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
40,700 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
40,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
41,500 
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
41,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
40,700 
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
40,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سبز رول بنگاه اصفهان
کیلوگرم
39,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ کرم رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ کرم رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
34,300 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
33,000 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
33,600 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
33,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
33,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
34,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
34,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
29,500 
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
29,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
33,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین سفید یخچالی ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
31,600 
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
30,800 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
30,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,600 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,800 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ سمنان ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ سمنان ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ سمنان ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ قهوه ای شکلاتی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ سمنان ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ سمنان ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
27,400 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
27,400 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
27,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
36,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.38
  1250
ورق رنگی ۰٫۳۸ چین ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
30,600 
  0.38
  1250
ورق رنگی ۰٫۳۸ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول کارخانه
کیلوگرم
31,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول کارخانه
کیلوگرم
27,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ سمنان ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین سبز رول ۱۲۵۰ بنگاه تهران
کیلوگرم
30,300 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین صورتی رول ۱۲۵۰ بنگاه تهران
کیلوگرم
30,300 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  0.48
  1250
ورق رنگی۰٫۴۸ چین بنفش رول ۱۲۵۰بنگاه تهران
کیلوگرم
30,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
31,700 
  0.3
  1250
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.38
  1250
ورق رنگی ۰٫۳۸ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
30,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ سبز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,600 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,600 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ صورتی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
32,800 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ چین ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,050 
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,200 
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ چین ۱۲۵۰ قرمز بنگاه تهران
کیلوگرم
33,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1250
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,400 
  0.25
  1250
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
  0.25
  1250
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,000 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,700 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,700 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1250
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۲۵۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1250
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
  0.4
  1250
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ زرد رول بنگاه تهران
کیلوگرم
22,700 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ زرد رول بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.38
  1000
ورق رنگی ۰٫۳۸ فولاد بهمن ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
28,650 
  0.38
  1000
ورق رنگی ۰٫۳۸ فولاد بهمن ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
28,650 
  0.38
  1000
ورق رنگی ۰٫۳۸ فولاد بهمن ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
28,650 
  0.38
  1250
ورق رنگی ۰٫۳۸ فولاد بهمن ۱۲۵۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
28,850 
  0.38
  1250
ورق رنگی ۰٫۳۸ فولاد بهمن ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
28,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,300 
  0.4
  1000
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
  0.4
  1000
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
27,900 
  0.4
  1250
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,300 
  0.4
  1250
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد بهمن ۱۰۰۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
27,650 
  0.45
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد بهمن ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
27,650 
  0.45
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد بهمن ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
27,650 
  0.45
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد بهمن ۱۲۵۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
27,850 
  0.45
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد بهمن ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
27,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۸ فولاد بهمن ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
26,650 
  0.48
  1220
ورق رنگی ۰٫۴۸ فولاد بهمن ۱۲۲۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
26,050 
  0.48
  1220
ورق رنگی ۰٫۴۸ فولاد بهمن ۱۲۲۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
26,150 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ فولاد بهمن ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
25,000 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ فولاد بهمن ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
26,750 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ فولاد بهمن ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
26,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد بهمن ۱۲۵۰ سبز رول کارخانه
کیلوگرم
27,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
27,400 
  0.45
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
27,300 
  0.45
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
27,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۸ فولاد بهمن ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
27,000 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ فولاد بهمن ۱۲۵۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
27,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ امارات ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
26,700 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
23,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1250
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1250
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  0.3
  1250
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۰۰۰ سبز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
27,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  0.45
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته رول کارخانه
کیلوگرم
24,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق رنگی ۰٫۶ چین ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق رنگی ۰٫۷ چین ۱۰۰۰ سبز رول کارخانه
کیلوگرم
28,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۸/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ لیمویی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,800 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ هند ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,800 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,800 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ هند ۱۲۵۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ سفید صدفی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۸/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ سفید صدفی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۰۰۰ سبز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
26,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
28,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,600 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ لیمویی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
30,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
31,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

ارائه خدمات خم ، برش و فرم دهی ورق

انواع برش شامل برش ورق در ابعاد مختلف ، برش رول به شیت ، نواربر و . . .

انواع فرمینگ شامل کرکره سینوسی ، ذوزنقه ، شادولاین، سفال ، ژنوآ ، پالرمو ، دامپا و .

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

کیمیا نیکونژاد : کارشناس فروش

کیمیا نیکونژاد

کارشناس فروش

داخلى : 667
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100226

گلبو عالی پور : کارشناس فروش

گلبو عالی پور

کارشناس فروش

داخلى : 691
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100442