لیست قیمت ورق برشی صنعتی آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 40 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳ میل صنعتی
کیلوگرم
36,780  ~ ↔
  3
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  4
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  5
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۶ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  6
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۶ میل صنعتی
کیلوگرم
32,850  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۸ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  8
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۸ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,100  ~ ↔
  10
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۰ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۲ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  12
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۲ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,100  ~ ↔
  15
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۵ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۲۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,100  ~ ↔
  20
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۲۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۲۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  25
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۲۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳۰ میل صنعتی
کیلوگرم
37,900  ~ ↔
  30
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,100  ~ ↔
  35
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  40
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  45
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵۰ میل صنعتی
کیلوگرم
37,900  ~ ↔
  50
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  55
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۶۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۶۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۷۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۸۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  90
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۹۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۰۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
ورق برشی صنعتی 4    برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
ورق برشی صنعتی 15    برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB


th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

زهره باقریان : کارشناس فروش

زهره باقریان

کارشناس فروش

داخلى : 651
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686164