لیست قیمت انواع ورق آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 2045 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق روغنی ۰٫۳ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,900 
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  0.3
  1250
ورق روغنی ۰٫۳ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,750 
  0.3
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۳ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,700 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
41,150 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
40,500 
  0.4
  1250
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,700 
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
39,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  0.45
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,600 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,700 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,700 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
  0.5
  1000
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,700 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,650 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,050 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,500 
  0.5
  1250
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,500 
  0.5
  1250
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,200 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,600 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه
کیلوگرم
37,750 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,150 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,700 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,100 
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  0.6
  1000
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,000 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
36,950 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,350 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,800 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,000 
  0.6
  1250
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,000 
  0.6
  1250
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,400 
  0.6
  1250
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
43,400 
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,150 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,750 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
  0.7
  1000
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,100 
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
36,150 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,200 
  0.7
  1250
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,200 
  0.7
  1250
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,250 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه
کیلوگرم
35,850 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  0.7
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,500 
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
39,000 
  0.8
 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد رول کارخانه
کیلوگرم
35,450 
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,850 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,700 
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,650 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,500 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,500 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,050 
  0.8
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
34,650 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,400 
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,400 
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,200 
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
38,500 
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,750 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,150 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,600 
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,150 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,100 
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,100 
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
38,300 
  1
 
ورق روغنی ۱ هفت الماس   رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000 
  1
  1000
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,450 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,050 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  1
  1250
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه
کیلوگرم
36,500 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,050 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,650 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,250 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,850 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,600 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.35
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۱٫۳۵ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
8,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,900 
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,750 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.6
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۱٫۶ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
8,600 
  1.6
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۱٫۶ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
8,690 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,450 
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,600 
  2
  1000
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  2
  1000
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,450 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
39,050 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,900 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,900 
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300 
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,200 
  2
  1250
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,050 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,650 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,450 
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,650 
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,450 
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,150 
  3
  1250*2500
ورق آجدار ۳ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
35,900 
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,700 
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  3
  2000*1000
ورق آجدار ۳ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,900 
  3
  6000*1500
ورق آجدار ۳ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
  4
  1250*2500
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
  4
  1250
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,150 
  4
  2000*1000
ورق آجدار ۴ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
  4
  6000*1500
ورق آجدار ۴ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق صنعتی ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
26,000 
  5
  6000*1500
ورق صنعتی ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,600 
  6
  1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,900 
  6
  6000*1500
ورق آجدار ۶ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
39,100 
  6
  6000*1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,900 
  6
  6000*1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,300 
  6
  6000*1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,500 
  8
  1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,500 
  8
  6000*1500
ورق آجدار ۸ قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خوردهST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
38,100 
  8
  6000*1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,200 
  8
  6000*1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,550 
  8
  6000*1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,700 
  10
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400 
  10
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,400 
  12
  1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,600 
  12
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,300 
  12
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,500 
  12
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,600 
  15
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400 
  15
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,600 
  15
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,300 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

 

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_plate