لیست قیمت انواع ورق آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 1987 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
گریتینگ آلومینیوم تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ استنلس استیل تسمه*تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ استنلس استیل تسمه*میلگرد
کیلوگرم
 
 
گریتینگ استنلس استیل تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ استنلس استیل تسمه*چهارپهلو
کیلوگرم
 
 
گریتینگ الکتروفورج تسمه*چهارپهلو
کیلوگرم
45,300  ~ 0.66%45000
 
 
گریتینگ فایبرگلاس تسمه*تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ فلزی تسمه*میلگرد
کیلوگرم
 
 
گریتینگ فلزی تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ فلزی تسمه*چهارپهلو
کیلوگرم
 
 
گریتینگ مضرس تسمه*تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ مضرس تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ پله تسمه*تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ پله تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ گالوانیزه تسمه*تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ گالوانیزه تسمه*میلگرد
کیلوگرم
 
 
گریتینگ گالوانیزه تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ فلزی تسمه*تسمه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,750  ~ ↔
  0.5
  1000
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
  0.5
  1250
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,550  ~ ↔
  0.5
  1250
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,150  ~ ↔
  0.6
  1000
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,850  ~ ↔
  0.6
  1250
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,050  ~ ↔
  0.6
  1250
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,750  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,250  ~ ↔
  0.7
  1000
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,950  ~ ↔
  0.7
  1250
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,250  ~ ↔
  0.7
  1250
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,950  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
36,200  ~ ↔
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
36,200  ~ ↔
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
36,000  ~ ↔
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
36,000  ~ ↔
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
36,000  ~ ↔
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
35,800  ~ ↔
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
36,000  ~ ↔
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
36,000  ~ ↔
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
35,800  ~ ↔
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق برشی ۲ میل روس بنگاه تهران
کیلوگرم
28,450  ~ ↔
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
  2
  1000
ورق سیاه ۲ M.M.K 1000 برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,350  ~ -0.35%28450
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500  ~ ↔
  2
  1250
ورق سیاه ۲ M.M.K 1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,450  ~ 0.18%28400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400  ~ ↔
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,500  ~ ↔
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,900  ~ ↔
  3
  1250*2500
ورق آجدار ۳ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300  ~ ↔
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
53,300  ~ ↔
  3
  1500
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,800  ~ 0.39%25700
  3
  2000*1000
ورق آجدار ۳ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300  ~ ↔
  3
  6000*1500
ورق آجدار ۳ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  4
  1000
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000  ~ ↔
  4
  1250*2500
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300  ~ ↔
  4
  1250
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100  ~ ↔
  4
  2000*1000
ورق آجدار ۴ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  5
  1000
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  5
  6000*1500
ورق آجدار ۵ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خوردهST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,100  ~ 1.42%34600
  5
  6000*1500
ورق صنعتی ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۶ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
  6
 
تسمه  ۶ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  6
 
چهار پهلو ۶    نیکان    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
26,500  ~ ↔
  6
  1000
ورق برشی ساختمانی ۶ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,500  ~ ↔
  6
  1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
  6
  1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,300  ~ ↔
  6
  6000*1500
ورق آجدار ۶ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
35,100  ~ 1.14%34700
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,600  ~ -0.81%24800
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100  ~ ↔
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900  ~ -0.4%25000
  6
  6000*1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۸ میل صنعتی
کیلوگرم
26,200  ~ ↔
  8
 
تسمه ۸ میل فولاد میارکه ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  8
  1000
ورق برشی ساختمانی ۸ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
  8
  1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,200  ~ 1.65%23800
  8
  1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,200  ~ ↔
  8
  2000*6000
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100  ~ -0.38%26200
  8
  6000*1500
ورق آجدار ۸ قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خوردهST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,100  ~ 4.16%34600
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ -0.41%24500
  8
  6000*1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100  ~ ↔
  8
  6000*1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۰ میل صنعتی
کیلوگرم
26,400  ~ ↔
  10
 
تسمه ۱۰ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  10
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰ گیلان   بنگاه تهران
کیلوگرم
22,650  ~ ↔
  10
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۰ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
  10
  1500
ورق آجدار ۱۰ قزاق برش خورده ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,100  ~ -4.53%34600
  10
  1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ -0.41%24500
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800  ~ -0.4%24900
  10
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,200  ~ ↔
  10
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۲ میل صنعتی
کیلوگرم
26,500  ~ 0.38%26400
  12
 
تسمه ۱۲ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  12
 
ورق برشی ساختمانی ۱۲ گیلان بنگاه تهران
کیلوگرم
22,650  ~ ↔
  12
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
  12
  1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
  12
  6000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800  ~ -0.4%24900
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ -0.41%24500
  12
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,200  ~ ↔
  12
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
تسمه ۱۵ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  15
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800  ~ -0.4%24900
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ -0.41%24500
  15
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100  ~ ↔
  15
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
25,300  ~ ↔
  15
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
ورق برشی ساختمانی ۲۰ اکسین اهواز بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800  ~ -0.42%23900
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800  ~ -0.42%23900
  20
  6000*2000
ورق صنعتی ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
29,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
ورق برشی ساختمانی ۲۵  اکسین  بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ ↔
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ -0.43%23400
  25
  6000*2000
ورق صنعتی ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
29,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
ورق برشی ساختمانی ۳۰ اکسین اهواز بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ ↔
  30
  6000*2000
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ -0.43%23400
  30
  6000*2000
ورق صنعتی ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
29,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
ورق برشی ساختمانی ۳۵ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ ↔
  35
  6000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ -0.43%23400
  35
  6000*2000
ورق صنعتی ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
ورق برشی ساختمانی ۴۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
23,400  ~ ↔
  40
  6000*2000
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ -0.43%23400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  6000*2000
ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳ میل صنعتی
کیلوگرم
36,780  ~ ↔
  3
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  4
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
  4
  1500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,650  ~ -0.39%25750
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  5
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
  5
  1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,700  ~ -0.39%25800
  5
  1500
ورق صنعتی ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
26,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۶ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  6
  1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,900  ~ ↔
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
24,800  ~ -0.2%24850
  6
  6000*1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
  6
  6000*1500
ورق صنعتی ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۸ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  8
 
ورق صنعتی ۸ کره   فابریک ck 45 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,200  ~ ↔
  8
  1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,500  ~ ↔
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
24,800  ~ -0.2%24850
  8
  6000*1500
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,350  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,100  ~ ↔
  10
  1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,700  ~ ↔
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
24,800  ~ -0.2%24850
  10
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,200  ~ ↔
  10
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۲ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  12
  1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
23,800  ~ -1.26%24100
  12
  1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,600  ~ ↔
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900  ~ -0.8%25100
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,000  ~ 0.6%24850
  12
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,300  ~ ↔
  12
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  رول ۱۷MN4 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,100  ~ ↔
  15
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۵ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700  ~ ↔
  15
  1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,600  ~ ↔
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900  ~ -0.8%25100
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
24,800  ~ -4.03%25800
  15
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,200  ~ ↔
  15
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ۱۷MN4 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۲۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,100  ~ ↔
  20
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۲۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,800  ~ -1.32%23100
  20
  6000*1250
ورق سیاه ۲۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۲۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  25
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۲۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
  25
  1000
ورق برشی ساختمانی ۲۵ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
23,400  ~ -0.85%23600
  25
  2000*6000
ورق صنعتی ۲۵ کره ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ck 45 بنگاه تهران
کیلوگرم
40,500  ~ ↔
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,350  ~ -2.01%22800
  25
  6000*1250
ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,400  ~ -1.28%23700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳۰ میل صنعتی
کیلوگرم
37,900  ~ ↔
  30
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
  30
  2000*6000
ورق صنعتی ۳۰ کره ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ck 45 بنگاه تهران
کیلوگرم
40,600  ~ ↔
  30
  6000*2000
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,350  ~ -2.01%22800
  30
  6000*1500
ورق سیاه ۳۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,600  ~ -1.27%23900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,100  ~ ↔
  35
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,800  ~ ↔
  35
  2000*6000
ورق صنعتی ۳۵ کره ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ck 45 بنگاه تهران
کیلوگرم
40,600  ~ ↔
  35
  6000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,350  ~ -2.01%22800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  40
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,800  ~ ↔
  40
  2000*6000
ورق صنعتی ۴۰ کره ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ck 45 بنگاه تهران
کیلوگرم
40,700  ~ ↔
  40
  6000*2000
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,350  ~ -2.24%22850
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  45
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵۰ میل صنعتی
کیلوگرم
37,900  ~ ↔
  50
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  55
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۶۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

 

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_plate