لیست قیمت انواع لوله آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 424 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.42
  "1/2 1
لوله داربستی ۱٫۴۲  “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  1.50
  "1/2 1
لوله داربستی ۱٫۵۰  “۱/۲ ۱   اصفهان    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
30,300 
  2.31
  "1/2 1
لوله داربستی ۲٫۳۱  “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  2.77
  "1/2 1
لوله داربستی ۲٫۷۷  “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
27,400 
  4
  " 10
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600  ~ ↔
  4
  " 12
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600  ~ ↔
  5
  " 10
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600  ~ ↔
  5
  " 12
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600  ~ ↔
  6
  " 12
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600  ~ ↔
  6
  " 10
لوله جدار چاه کویر ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600  ~ ↔
  6
  " 14
لوله جدارچاه کویر ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600  ~ ↔
  6
  " 16
لوله جدارچاه کویر ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله درزدار تست آب  ” 1/2 ضخامت 2/5 میل شاخه    6متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله درزدارتست گاز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  2.77
  " 1/2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری
شاخه
275,000  ~ ↔
  3.73
  " 1/2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۳٫۷۳ شاخه ۶ متری
شاخه
365,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدار ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدارتست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  2.87
  " 3/4
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری
شاخه
365,000  ~ ↔
  3.91
  " 3/4
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷۰ رده ۸۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری
شاخه
480,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله درزدار تهران ۱ اینچ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 1
لوله درز دار”1 تست آب  ضخامت 3 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  3.38
  " 1
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری
شاخه
540,000  ~ ↔
  4.55
  " 1
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۸۰ ضخامت ۴٫۵۵ شاخه ۶ متری
شاخه
710,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله درزدار ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار تست گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
  3.56
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی “۱/۴ ۱قطر بیرونی۴۲٫۲ رده ۴۰ ضخامت۳٫۵۶ شاخه ۶ متری
شاخه
740,000  ~ ↔
  4.85
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۴ ۱ قطر بیرونی ۴۲٫۲ رده ۸۰ ضخامت ۴٫۸۵ شاخه ۶ متری
شاخه
920,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله درزدار ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم 2.5  “1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم 2.5  “1/2 1   تهران  تست گاز  6متری کارخانه
کیلوگرم
  3.68
  "1/2 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری
شاخه
870,000  ~ ↔
  5.08
  "1/2 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۸۰ ضخامت۵٫۰۸ شاخه ۶ متری
شاخه
1,160,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درزدار تهران ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 2
لوله درز مستقیم 2.5  ” 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 2
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۲ اینچضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
  2.5
  " 2
لوله درزدار تهران ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 2
لوله درز مستقیم 3  ” 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 2
لوله درز مستقیم 3  ” 2   تهران  تست گاز  6متری کارخانه
کیلوگرم
  3.91
  " 2
لوله مانسمان وارداتی “۲ قطر بیرونی ۶۰٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۹۱ شاخه ۶ متری
شاخه
1,150,000  ~ ↔
  5.54
  " 2
لوله مانسمان وارداتی “۲ قطر بیرونی۶۰٫۳ رده ۸۰ ضخامت۵٫۵۴ شاخه ۶ متری
شاخه
1,580,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم 3  ” 1/2 2   تهران  تست گاز  6متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 1/2 2
لوله درزدار   ” 1/2 2 ضخامت 3 میل شاخه   6متری
کیلوگرم
  5.16
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۱۶ شاخه ۶ متری
شاخه
1,990,000  ~ ↔
  7.01
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۸۰ ضخامت ۷٫۰۱ شاخه ۶ متری
شاخه
2,500,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۲ اینچضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3
لوله درزدار تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
  2.5
  " 3
لوله درزدار تست آب ۳ اینچ ضخامت۲/۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3
لوله درزدار تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 3
لوله درز مستقیم 3  ” 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله درز مستقیم 3  ” 3   تهران  تست گاز  6متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله درزدار  ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
  5.49
  " 3
لوله مانسمان وارداتی “۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۴۹ شاخه ۶ متری
شاخه
2,600,000  ~ ↔
  7.62
  " 3
لوله مانسمان وارداتی ” ۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۸۰ ضخامت ۷٫۶۲ شاخه ۶ متری
شاخه
3,290,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.74
  " 1/2 3
لوله مانسمان وارداتی “۱/۲ ۳ قطر بیرونی۱۰۱٫۶ رده ۴۰ ضخامت۵٫۷۴ شاخه ۶ متری
شاخه
3,300,000  ~ ↔
  8.08
  " 1/2 3
لوله مانسمان وارداتی “۱/۲ ۳ قطر بیرونی۱۰۱٫۶ رده ۸۰ ضخامت ۸٫۰۸ شاخه ۶ متری
شاخه
4,380,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 4
لوله درزدار تهران۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله درز مستقیم 2.5  ” 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله درزدار تهران ۴ اینچ قطر بیرونی۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله درز مستقیم 3  ” 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 4
لوله درز مستقیم 3  ” 4   تهران  تست گاز  6متری کارخانه
کیلوگرم
  6.02
  " 4
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۰۲ شاخه ۶ متری
شاخه
3,450,000  ~ ↔
  8.56
  " 4
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۸۰ ضخامت۸٫۵۶ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
4,600,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 5
لوله دردار ۵ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
  2.5
  " 5
لوله درزدار 5 اینچ ضخامت2/5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  3
  " 5
لوله درز مستقیم 3  ” 5   تهران  تست گاز  6متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 5
لوله درزدار ۵ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
  6.55
  " 5
لوله مانسمان وارداتی “۵ قطر بیرونی ۱۴۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۵۵ شاخه ۶ متری
شاخه
4,490,000  ~ ↔
  9.53
  " 5
لوله مانسمان وارداتی “۵ قطر بیرونی ۱۴۱٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۹٫۵۳ شاخه ۶ متری
شاخه
6,580,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 6
لوله درزدار ۶ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,300  ~ ↔
  2.5
  " 6
لوله درزدارتست آب 6 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  3
  " 6
لوله درزدارتست گاز 6 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  7.11
  " 6
لوله مانسمان وارداتی ” ۶ قطر بیرونی ۱۶۸٫۳۰رده ۴۰ ضخامت ۷٫۱۱ شاخه ۶ متری
شاخه
5,860,000  ~ ↔
  10.97
  " 6
لوله مانسمان وارداتی “۶ قطر بیرونی ۱۶۸٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۱۰٫۹۷ شاخه ۶ متری
شاخه
9,200,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه قزوین سایز ۱/۲ اینچ قطر بیرونی۲۱ میل ضخامت۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,400  ~ -0.94%42800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه قزوین ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,400  ~ -0.94%42800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ میل ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,400  ~ -0.94%42800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ میل ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,400  ~ -0.94%42800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ میل ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,400  ~ -0.94%42800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۲   قزوین    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
42,400  ~ -0.94%42800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه  قزوین ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,400  ~ -0.94%42800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 3
لوله گالوانیزه  قزوین ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
40,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری
کیلوگرم
40,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
40,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  2
  "1/2 1
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  3
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
لوله جدار چاه     تهران    6متری کارخانه
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
40,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه قزوین ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
40,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
40,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه قزوین ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
40,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
40,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
بست لوله داربستی چهارپیچ ایران سبک
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله داربستی بنگاه تهران “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
شاخه
420,000  ~ ↔
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی بنگاه تهران “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری
شاخه
485,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
لوله درز مستقیم     تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 1/2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  4
  " 8
لوله درز مستقیم ۴  ” ۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدار اصفهان ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله درزدار اصفهان ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله درزدار اصفهان ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله درزدار صابری ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار صابری ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله درزدار صابری ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/2 1
لوله درزدار اصفهان ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,200  ~ ↔
  2.5
  "1/2 1
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/2 1
لوله درزدار صابری ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  "1/2 1
لوله درزدار صابری ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درزدار اصفهان ۲ اینچ قطر بیرونی۶۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درزدار صابری ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000  ~ ↔
  2.5
  " 2
لوله درزدار صابری ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 2
لوله درزدار صابری ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ضخامت۳ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 3
لوله درزدار اصفهان ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
  2
  " 1/2 3
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی۱۰۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
  2.5
  " 1/2 3
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
41,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  قزو.ین ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
41,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
لوله جدار چاه     تهران    6متری کارخانه
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.02
  " 4
لوله مانسمان ” ۴   وارداتی ضخامت ۶٫۰۲  شاخه ۶ متری بنگاه تهران
شاخه
3,840,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 8
لوله درز مستقیم کالوپ – “۸ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
25,400  ~ 1.18%25100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 10
لوله درز مستقیم کالوپ – ساوه “۱۰ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,900  ~ 1.12%26600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 12
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۲ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,400  ~ ↔
  8
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت۸ میل تست آب شاخه ۶ متری
کیلوگرم
27,400  ~ 1.09%27100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 16
لوله درز اسپیرال کالوپ – اصفهان “۱۶ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
27,800  ~ 1.08%27500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 20
لوله درز اسپیرال کالوپ – اصفهان “۲۰ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
27,800  ~ 1.08%27500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 24
لوله درز اسپیرال کالوپ – اصفهان “۲۴ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
27,800  ~ 1.08%27500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه   “1/2 1   ساوه    6متری بنگاه تهران
شاخه
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه   “1/4 1   ساوه    6متری بنگاه تهران
شاخه
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه   “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1
لوله گالوانیزه   ” 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه   ” ۱/۲ ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 2
لوله گالوانیزه   ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 6
لوله گالوانیزه   ” ۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 8
لوله گالوانیزه   ” ۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  " 1
لوله گالوانیزه ۲  ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲  ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2.31
  " 2
لوله گالوانیزه ۲٫۳۱  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
شاخه
  3
  "1/2 1
لوله گالوانیزه 3  “1/2 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  "1/4 1
لوله گالوانیزه 3  “1/4 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  " 1
لوله گالوانیزه 3  ” 1   ساوه    6متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  " 3
لوله گالوانیزه 3  ” 3   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  " 4
لوله گالوانیزه 3  ” 4   ساوه    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ اینچ قطر بیرونی ۲۱ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
  2.5
  " 1/2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ اینچ قطر بیرونی ۲۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 3/4
لوله گالوانیزه تهران۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله گالوانیزه تهران ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله گالوانیزه تهران ۱ اینج قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,700  ~ ↔
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه  تهران ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲٫۵میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,700  ~ ↔
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "4
لوله گالوانیزه قزوین ۴” گوشت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری دو سر رزوه
کیلوگرم
  3
  " 4
لوله گالوانیزه  تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت ۱۰ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  " 12
لوله درز مستقیم کالوپ ” ۱۲ ضخامت ۱۰ میل  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
28,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
25,600  ~ ↔
  10
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت۱۰میل تست آب شاخه۶ متری
کیلوگرم
28,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله درزدارتست آب ۱اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.16
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی سایز “۱/۲ ۲قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰
کیلوگرم
1,550,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درز مستقیم 2.5  “1/4 1   تهران  DIN2440  6متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 12
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۲ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه۱۲ متری
کیلوگرم
27,500  ~ ↔
  6
  " 10
لوله درز مستقیم کالوپ – ساوه “۱۰ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,600  ~ ↔
  6
  " 8
لوله درز مستقیم کالوپ – ساوه “۸ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه۶ متری
کیلوگرم
27,000  ~ ↔
  6
  " 10
لوله درز مستقیم کالوپ – ساوه “۱۰ ضخامت۶ میل تست آب شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
29,600  ~ ↔
  8
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت۸میل تست آب شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 12
لوله جدارچاه قزوین 12 اینچ ضخامت 4 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  5
  " 12
لوله جدارچاه قزوین 12 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  6
  " 12
لوله جدار چاه کویر ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,200  ~ ↔
  6
  " 10
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500  ~ 5.66%25000
  6
  " 12
لوله جدارچاه قزوین 12 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 10
لوله جدارچاه 10 اینچ ضخامت 4 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 10
لوله جدارچاه قزوین 10 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
  6
  " 10
لوله جدارچاه 10 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 12
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500  ~ 5.66%25000
  6
  " 12
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500  ~ 5.66%25000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500  ~ 5.66%25000
  5
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500  ~ 5.66%25000
  6
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500  ~ 5.66%25000
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

گلنوش قیاسی : کارشناس فروش

گلنوش قیاسی

کارشناس فروش

داخلى : 646
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014688

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611