show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 309 نتیجه

لیست قیمت اتصالات آهن آنلاین
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2 2
زانو جوشی 1/2 2 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "10
زانو جوشی ۱۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "2
زانو جوشی ۱۲ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "14
زانو جوشی ۱۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "16
زانو جوشی ۱۶ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "1
زانو جوشی ۲ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "6
زانو جوشی ۶ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
  "6
زانو جوشی ۶ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
 
 
سردنده     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
 
سه راه     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
  "1
سه راه   “1   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "1/2
سه راه   “1/2   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "1
سه راه   “۱   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
 
  " 3/4
سه راه   ” 3/4   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
 
فلنج رزوه ای     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
  "1
فلنج رزوه ایی ۱ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
 
 
فلنج کور     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
  "3
فلنج گللودار 3 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
 
  " 1/2 1
فلنج گلودار 1/2و1 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
 
  " 1/4 1
فلنج گلودار 1/4و1 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
 
  "10
فلنج گلودار 10 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
 
  "12
فلنج گلودار 12 اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
 
  "14
فلنج گلودار 14 اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
 
  "16
فلنج گلودار 16 اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
 
  "18
فلنج گلودار 18 اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
 
  "1
فلنج گلودار 1اینچ فولادی pn10 در تهران
عدد
 
  "2
فلنج گلودار 2 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
 
  "4
فلنج گلودار 4 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
 
  "5
فلنج گلودار 5 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
 
  "6
فلنج گلودار 6 اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
 
  "8
فلنج گلودار8 اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
 
 
فلنج گلودار     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
  " 1/2 2
فلنچ گلودار 1/2 2 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  "5
فلنج لبه دار ۵ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
  8
  "6
فلنج لبه دار ۶ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  " 1/2 2
فلنج لبه دار ۱/۲ ۲ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
  10
  "2
فلنج لبه دار ۲ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
  10
  "3
فلنج لبه دار ۳ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
  10
  "4
فلنج لبه دار ۴ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  "16
فلنج لبه دار ۱۶ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
  15
  "18
فلنج لبه دار ۱۸ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
  15
  "20
فلنج لبه دار ۲۰ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1
کپ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
 
  "3
کپ ۳ اینچ سنگین گود در تهران
عدد
 
  "4
کپ ۴ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
 
  "4
کپ ۴ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
 
  "6
کپ ۶ اینچ سبک گود در تهران
عدد
 
 
کپ     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1
سه راه ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
14,500 ریال ~ ↔
 
  "1
سه راه ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
23,000 ریال ~ ↔
 
  "1/2
سه راه ۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
8,500 ریال ~ ↔
 
  "1/2
سه راه ۱/۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
11,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
سه راه ۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
28,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
سه راه ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
46,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 2
سه راه ۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
66,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 2
سه راه ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
102,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/4 1
سه راه ۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
21,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/4 1
سه راه ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
35,000 ریال ~ ↔
 
  "2
سه راه ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
42,000 ریال ~ ↔
 
  "2
سه راه ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
64,000 ریال ~ ↔
 
  "3
سه راه ۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
86,000 ریال ~ ↔
 
  "3
سه راه ۳ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
146,000 ریال ~ ↔
 
  " 3/4
سه راه ۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
10,000 ریال ~ ↔
 
  " 3/4
سه راه ۳/۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
14,000 ریال ~ ↔
 
  "4
سه راه ۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
152,000 ریال ~ ↔
 
  "4
سه راه ۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
253,000 ریال ~ ↔
 
  "5
سه راه ۵ اینچ درزدار در تهران
عدد
367,000 ریال ~ ↔
 
  "5
سه راه ۵ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
500,000 ریال ~ ↔
 
  "6
سه راه ۶ اینچ درزدار در تهران
عدد
460,000 ریال ~ ↔
 
  "6
سه راه ۶ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
760,000 ریال ~ ↔
 
  "8
سه راه ۸ اینچ درزدار در تهران
عدد
950,000 ریال ~ ↔
 
  "8
سه راه ۸ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
1,250,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
9,500 ریال ~ ↔
 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
5,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
20,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
28,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
85,000 ریال ~ ↔
 
  "10
زانو جوشی ۱۰ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
1,390,000 ریال ~ ↔
 
  "10
زانو جوشی ۱۰ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
2,020,000 ریال ~ ↔
 
  "12
زانو جوشی ۱۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
2,270,000 ریال ~ ↔
 
  "14
زانو جوشی ۱۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,790,000 ریال ~ ↔
 
  "16
زانو جوشی ۱۶ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
4,230,000 ریال ~ ↔
 
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
30,500 ریال ~ ↔
 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
100,000 ریال ~ ↔
 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
7,500 ریال ~ ↔
 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
115,000 ریال ~ ↔
 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
198,000 ریال ~ ↔
 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
370,000 ریال ~ ↔
 
  "8
زانو جوشی ۸ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
700,000 ریال ~ ↔
 
  "8
زانو جوشی ۸ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
1,100,000 ریال ~ ↔
 
  "1
سردنده ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
6,500 ریال ~ ↔
 
  "1
سردنده ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
10,500 ریال ~ ↔
 
  "1/2
سردنده ۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
4,500 ریال ~ ↔
 
  "1/2
سردنده ۱/۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
5,500 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
سردنده ۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
12,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
سردنده ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
16,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 2
سردنده ۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
27,500 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 2
سردنده ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
44,500 ریال ~ ↔
 
  " 1/4 1
سردنده ۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
10,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/4 1
سردنده ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
14,000 ریال ~ ↔
 
  "2
سردنده ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
16,000 ریال ~ ↔
 
  "2
سردنده ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
23,000 ریال ~ ↔
 
  "3
سردنده ۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
37,000 ریال ~ ↔
 
  "3
سردنده ۳ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
66,000 ریال ~ ↔
 
  " 3/4
سردنده ۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
5,500 ریال ~ ↔
 
  " 3/4
سردنده ۳/۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
7,000 ریال ~ ↔
 
  "4
سردنده ۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
50,000 ریال ~ ↔
 
  "4
سردنده ۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
83,000 ریال ~ ↔
 
  "5
سردنده   “۵   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,000 ریال ~ ↔
 
  "6
سردنده   “۶   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
فلنج رزوه ایی ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
187,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 2
فلنج رزوه ایی ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
264,000 ریال ~ ↔
 
  "2
فلنج رزوه ایی ۲ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
220,000 ریال ~ ↔
 
  "3
فلنج رزوه ایی ۳ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
308,000 ریال ~ ↔
 
  "4
فلنج رزوه ایی ۴ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
341,000 ریال ~ ↔
 
  "6
فلنج رزوه ایی ۶ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
473,000 ریال ~ ↔
 
  "1/2
کپ ۱/۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
1,900 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
کپ ۱/۲ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
5,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 2
کپ ۱/۲ ۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
10,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/4 1
کپ ۱/۴ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
6,000 ریال ~ ↔
 
  "2
کپ ۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
6,500 ریال ~ ↔
 
  "3
کپ ۳ اینچ سبک گود در تهران
عدد
11,500 ریال ~ ↔
 
  " 3/4
کپ ۳/۴ اینچ سبک گود در تهران
عدد
2,000 ریال ~ ↔
 
  "4
کپ ۴ اینچ سبک گود در تهران
عدد
17,000 ریال ~ ↔
 
  "5
کپ ۵ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
46,000 ریال ~ ↔
 
  "5
کپ ۵ اینچ سبک گود در تهران
عدد
46,000 ریال ~ ↔
 
  "6
کپ ۶ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
57,000 ریال ~ ↔
 
  "6
کپ ۶ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
57,000 ریال ~ ↔
 
  "8
کپ ۸ اینچ سبک گود در تهران
عدد
120,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  " 1/2 1
فلنج لبه دار ۱/۲ ۱ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
70,000 ریال ~ ↔
  8
  " 1/2 2
فلنج لبه دار ۱/۲ ۲ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
105,000 ریال ~ ↔
  8
  "2
فلنج لبه دار ۲ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
95,000 ریال ~ ↔
  8
  "3
فلنج لبه دار ۳ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
115,000 ریال ~ ↔
  8
  "4
فلنج لبه دار ۴ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
125,000 ریال ~ ↔
  8
  "8
فلنج لبه دار ۸ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
215,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  "10
فلنج لبه دار ۱۰ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
355,000 ریال ~ ↔
  10
  "12
فلنج لبه دار ۱۲ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
455,000 ریال ~ ↔
  10
  "5
فلنج لبه دار ۵ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
145,000 ریال ~ ↔
  10
  "6
فلنج لبه دار ۶ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
170,000 ریال ~ ↔
  10
  "8
فلنج لبه دار ۸ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
207,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  "14
فلنج لبه دار ۱۴ اینچ فولادی ۱۰ میل PN 10 در تهران
عدد
1,245,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2 2
فلنج کور “۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
231,000 ریال ~ ↔
 
  "10
فلنج کور “۱۰ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
880,000 ریال ~ ↔
 
  "12
فلنج کور “۱۲ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
1,100,000 ریال ~ ↔
 
  "3
فلنج کور “۳ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
275,000 ریال ~ ↔
 
  "4
فلنج کور “۴ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
330,000 ریال ~ ↔
 
  "6
فلنج کور “۶ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
495,000 ریال ~ ↔
 
  "8
فلنج کور “۸ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
649,000 ریال ~ ↔
 
  "2
فلنج کور ۲ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
187,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "5
فلنج کور “۵ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
135,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/4 1
فلنج رزوه ایی ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
100,000 ریال ~ ↔
 
  "14
فلنج رزوه ایی ۱۴ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
2,640,000 ریال ~ ↔
 
  "5
فلنج رزوه ایی ۵ اینچ گالوانیزه PN16 در تهران
عدد
252,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  "1
فلنج لبه دار ۱ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
60,000 ریال ~ 8.33%55000
  8
  " 1/4 1
فلنج لبه دار ۱/۴ ۱ اینچ فولادی ۸ میل PN 10 در تهران
عدد
75,000 ریال ~ 6.67%70000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  "10
فلنج رزوه ایی ۱۰ اینچ گالوانیزه ۱۵ میل PN 16 در تهران
عدد
740,000 ریال ~ ↔
  15
  "12
فلنج رزوه ایی ۱۲ اینچ گالوانیزه ۱۵ میل PN 16 در تهران
عدد
1,030,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  "10
فلنج رزوه ایی ۱۰ اینچ گالوانیزه ۲۰ میل PN 16 در تهران
عدد
1,100,000 ریال ~ ↔
  20
  "12
فلنج رزوه ایی ۱۲ اینچ گالوانیزه ۲۰ میل PN 16 در تهران
عدد
1,300,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
زانو جوشی     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
 
شیرکشویی     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
 
فلنج لبه دار     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
 
لرزه گیر     اتصالات    لاستیکی بنگاه تهران
عدد
 
 
لرزه گیر     ارتعاش سازان    آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/4 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
650,000 ریال ~ ↔
 
  "10
لرزه گیر لاستیکی ۱۰ اینچ ارتعاش سازان بدون مهار
عدد
4,350,000 ریال ~ ↔
 
  "10
لرزه گیر لاستیکی ۱۰ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
4,350,000 ریال ~ ↔
 
  "2
لرزه گیر لاستیکی ۲ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
704,000 ریال ~ ↔
 
  "3
لرزه گیر لاستیکی ۳ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
1,170,000 ریال ~ ↔
 
  "4
لرزه گیر لاستیکی ۴ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
1,260,000 ریال ~ ↔
 
  "4
لرزه گیر لاستیکی ۴ اینچ ارتعاش سازان بدون مهار
عدد
1,010,000 ریال ~ ↔
 
  "5
لرزه گیر لاستیکی ۵ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
1,240,000 ریال ~ ↔
 
  "6
لرزه گیر لاستیکی ۶ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
1,830,000 ریال ~ ↔
 
  "8
لرزه گیر لاستیکی ۸ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
2,730,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 2
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
990,000 ریال ~ ↔
 
  " 1/2 1
لرزه گیر لاستیکی۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش سازان مهاردار
عدد
650,000 ریال ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

شیوا ستار : سرپرست فروش

عاطفه جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 636
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161937

jamshidi@ahanonline.com

عاطفه جمشیدی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

صونا جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 602
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

صونا جمشیدی : کارشناس فروش