لیست قیمت اتصالات آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 315 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
20,000 
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
28,000 
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  " 1/2 1
سردنده ۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
12,000 
  " 1/2 1
سردنده ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
16,000 
  " 1/2 1
سه راه ۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
28,000 
  " 1/2 1
سه راه ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
46,000 
  " 1/2 1
فلنج گلودار ۱/۲و۱ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
80,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
49,000 
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
85,000 
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  " 1/2 2
سردنده ۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
27,500 
  " 1/2 2
سردنده ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
44,500 
  " 1/2 2
سه راه ۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
66,000 
  " 1/2 2
سه راه ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
102,000 
  " 1/2 2
شیر کشویی ۱/۲ ۲ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
4,300,000 
  " 1/2 2
شیرکشویی   ” ۱/۲ ۲   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,150,000 
  " 1/2 2
شیرکشویی ۱/۲ ۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,650,000 
  " 1/2 2
فلنچ گلودار ۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
118,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
16,500 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
23,000 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  " 1/4 1
سردنده ۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
10,000 
  " 1/4 1
سردنده ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
14,000 
  " 1/4 1
سه راه ۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
21,000 
  " 1/4 1
سه راه ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
7,500 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
11,000 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  " 3/4
سردنده ۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
5,500 
  " 3/4
سردنده ۳/۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
7,000 
  " 3/4
سه راه ۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
10,000 
  " 3/4
سه راه ۳/۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
14,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
9,500 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
13,000 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "1
سردنده ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
6,500 
  "1
سردنده ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
10,500 
  "1
سه راه ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
14,500 
  "1
سه راه ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
23,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
5,000 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
7,500 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "1/2
سردنده ۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
4,500 
  "1/2
سردنده ۱/۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
5,500 
  "1/2
سه راه ۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
8,500 
  "1/2
سه راه ۱/۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
11,000 
  "1/2
شیر کشویی ۴ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
6,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
زانو جوشی ۱۰ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
1,390,000 
  "10
زانو جوشی ۱۰ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
2,020,000 
  "10
سه راه ۱۰ اینچ درزدار در تهران
عدد
  "10
شیرکشویی   “۱۰   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
15,750,000 
  "10
شیرکشویی ۱۰ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
13,250,000 
  "10
فلنج گلودار ۱۰ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
760,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
زانو جوشی ۱۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
2,270,000 
  "12
زانو جوشی ۱۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,160,000 
  "12
زانو جوشی ۱۲ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "12
شیرکشویی ۱۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
17,250,000 
  "12
فلنج گلودار ۱۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
1,280,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
زانو جوشی ۱۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,410,000 
  "14
زانو جوشی ۱۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,790,000 
  "14
فلنج گلودار ۱۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
2,090,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
زانو جوشی ۱۶ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
4,230,000 
  "16
زانو جوشی ۱۶ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
5,560,000 
  "16
فلنج گلودار ۱۶ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
2,660,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "18
فلنج گلودار ۱۸ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
3,040,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
30,500 
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
51,000 
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "2
سردنده ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
16,000 
  "2
سردنده ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
23,000 
  "2
سه راه ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
42,000 
  "2
سه راه ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
64,000 
  "2
شیر کشویی ۲ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
2,800,000 
  "2
شیرکشویی ۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,250,000 
  "2
شیرکشویی ۲ اینچ    PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,000,000 
  "2
فلنج گلودار ۲ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
99,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
67,500 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
100,000 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "3
سردنده ۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
37,000 
  "3
سردنده ۳ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
66,000 
  "3
سه راه ۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
86,000 
  "3
سه راه ۳ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
146,000 
  "3
شیر کشویی کلاس ۱۵۰فولادی فلنچدار”۳
عدد
5,500,000 
  "3
شیرکشویی   “۳   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,650,000 
  "3
شیرکشویی ۳ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,050,000 
  "3
فلنج گللودار ۳ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
137,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
115,000 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
198,000 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "4
سردنده ۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
50,000 
  "4
سردنده ۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
83,000 
  "4
سه راه ۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
152,000 
  "4
سه راه ۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
253,000 
  "4
شیرکشویی   “۴   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
4,350,000 
  "4
شیرکشویی ۴ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,650,000 
  "4
فلنج گلودار ۴ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
156,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
235,000 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
370,000 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ ۴۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ ۸۰ رده ۹۰ درجه در تهران
عدد
  "5
سردنده   “۵   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,000 
  "5
سه راه ۵ اینچ درزدار در تهران
عدد
367,000 
  "5
سه راه ۵ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
500,000 
  "5
شیرکشویی   “۵   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
5,350,000 
  "5
شیرکشویی ۵ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
4,650,000 
  "5
فلنج گلودار ۵ اینچ فولادی PN16در تهران
عدد
237,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "6
زانو جوشی ۶ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
330,000 
  "6
زانو جوشی ۶ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
495,000 
  "6
سردنده   “۶   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,000 
  "6
سه راه ۶ اینچ درزدار در تهران
عدد
460,000 
  "6
سه راه ۶ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
760,000 
  "6
شیر کشویی ۶ اینچ فولادی فلنجدار Class 150 تهران
عدد
11,000,000 
  "6
شیرکشویی   “۶   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
6,950,000 
  "6
شیرکشویی ۶ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
5,950,000 
  "6
فلنج گلودار ۶ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
285,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "8
زانو جوشی ۸ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
700,000 
  "8
زانو جوشی ۸ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
1,100,000 
  "8
سه راه ۸ اینچ درزدار در تهران
عدد
950,000 
  "8
سه راه ۸ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
1,250,000 
  "8
شیر کشویی ۸ اینچ فولادی فلنجدار Class 150 تهران
عدد
17,500,000 
  "8
شیرکشویی   “۸   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
9,750,000 
  "8
شیرکشویی ۸ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
8,250,000 
  "8
فلنج گلودار۸ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
427,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1 3/8"
سه راه   ۱ ۳/۸”   باهنر    مس بنگاه تهران
عدد
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
620,000 
  " 1/2 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,060,000 
  " 1/2 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
450,000 
  " 1/2 1
لرزه گیر لاستیکی۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
500,000 
  " 1/2 1
کپ ۱/۲ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
5,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,580,000 
  " 1/2 2
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
500,000 
  " 1/2 2
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
560,000 
  " 1/2 2
کپ ۱/۲ ۲ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
10,000 
  " 1/2 2
کپ ۱/۲ ۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
10,000 
  " 1/2 2
کپ ۳ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/4 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,060,000 
  " 1/4 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
500,000 
  " 1/4 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
500,000 
  " 1/4 1
کپ ۱/۴ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
6,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 3/4
لرزه گیر آکاردئونی ۳/۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,020,000 
  " 3/4
لرزه گیر آکاردئونی ۳/۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
900,000 
  " 3/4
کپ ۳/۴ اینچ سبک گود در تهران
عدد
2,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1
لرزه گیر آکاردئونی ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,040,000 
  "1
کپ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
2,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
847,000 
  "1/2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,020,000 
  "1/2
کپ ۱/۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
1,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
لرزه گیر آکاردئونی ۱۰ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
4,400,000 
  "10
لرزه گیر آکاردئونی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
7,300,000 
  "10
لرزه گیر لاستیکی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
4,000,000 
  "10
لرزه گیر لاستیکی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
3,600,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
لرزه گیر آکاردئونی ۲ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
800,000 
  "2
لرزه گیر آکاردئونی ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,350,000 
  "2
لرزه گیر لاستیکی ۲ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
450,000 
  "2
لرزه گیر لاستیکی ۲ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
520,000 
  "2
کپ ۲ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
65,000 
  "2
کپ ۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
6,500 
  "2
کپ ۲ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
لرزه گیر آکاردئونی ۳ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
1,100,000 
  "3
لرزه گیر آکاردئونی ۳ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,920,000 
  "3
لرزه گیر لاستیکی ۳ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
600,000 
  "3
لرزه گیر لاستیکی ۳ اینچ ارتعاش سازان بدون مهار
عدد
530,000 
  "3
کپ ۳ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
12,000 
  "3
کپ ۳ اینچ سبک گود در تهران
عدد
11,500 
  "3
کپ ۳ اینچ سنگین گود در تهران
عدد
  "3
کپ ۳ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4
لرزه گیر آکاردئونی ۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
2,150,000 
  "4
لرزه گیر آکاردئونی ۵ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
3,680,000 
  "4
لرزه گیر لاستیکی ۴ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
720,000 
  "4
لرزه گیر لاستیکی ۴ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
600,000 
  "4
کپ ۴ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
17,000 
  "4
کپ ۴ اینچ سبک گود در تهران
عدد
17,000 
  "4
کپ ۴ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
لرزه گیر آکاردئونی ۵ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
2,500,000 
  "5
لرزه گیر لاستیکی ۵ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
1,020,000 
  "5
لرزه گیر لاستیکی ۵ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
1,050,000 
  "5
کپ ۵ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
46,000 
  "5
کپ ۵ اینچ سبک گود در تهران
عدد
46,000 
  "5
کپ ۵ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "6
لرزه گیر آکاردئونی ۶ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
4,600,000 
  "6
لرزه گیر لاستیکی ۶ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
1,650,000 
  "6
لرزه گیر لاستیکی ۶ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
1,450,000 
  "6
کپ ۶ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
57,000 
  "6
کپ ۶ اینچ سبک گود در تهران
عدد
57,000 
  "6
کپ ۶ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
57,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "8
لرزه گیر آکاردئونی ۸ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
5,450,000 
  "8
لرزه گیر آکاردئونی ۸ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
3,300,000 
  "8
لرزه گیر لاستیکی ۸ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
2,500,000 
  "8
لرزه گیر لاستیکی ۸ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
2,650,000 
  "8
کپ ۸ اینچ سبک گود در تهران
عدد
120,000 
  "8
کپ ۸ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار : سرپرست فروش

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

صونا جمشیدی : کارشناس فروش

صونا جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445