فاکتور رسمی فاکتوریست که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد که مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است که نمونه آن به صورت زیر می باشد :

 

FactorDarayee

 

اگر شما برای خرید خود احتیاج به فاکتور رسمی دارید با کارشناس آهن آنلاین تماس بگیرید.

شماره تماس : ۶۳۴۲۸-۰۲۱  داخلی ۶۳۳

خانم افشار